23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 180-435593
Offentliggjort
16.09.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
17.11.2020 Kl. 14:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=278144&B=BANEDANMARK

Udbyder

Banedanmark

Opdateringer

Rettelse
(21.10.2020)

IV.2.2)
Placering af det tekst, der skal ændres:Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 26-10-2020
Time: 14:00
Læses:
Dato: 02-11-2020
Time: 14:00

IV.2.7)
Placering af det tekst, der skal ændres:Betingelser for åbning af bud
I stedet for:
Dato: 26-10-2020
Time: 14:00
Læses:
Dato: 02-11-2020
Time: 14:00

Rettelse
(30.10.2020)

IV.2.2)
Placering af det tekst, der skal ændres:Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 26-10-2020
Time: 14:00
Læses:
Dato: 11-11-2020
Time: 14:00

IV.2.7)
Placering af det tekst, der skal ændres:Betingelser for åbning af bud
I stedet for:
Dato: 26-10-2020
Time: 14:00
Læses:
Dato: 11-11-2020
Time: 14:00


Yderligere oplysninger
Nærværende bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger erstatter den tidligere bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger, 2020/S 205-500377.

Rettelse
(13.11.2020)

IV.2.2)
Placering af det tekst, der skal ændres:Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 26-10-2020
Time: 14:00
Læses:
Dato: 17-11-2020
Time: 14:00

IV.2.7)
Placering af det tekst, der skal ændres:Betingelser for åbning af bud
I stedet for:
Dato: 26-10-2020
Time: 14:00
Læses:
Dato: 17-11-2020
Time: 14:00


Yderligere oplysninger
Nærværende bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger erstatter den tidligere bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger, 2020/S 212-520254.

Annullering
(15.02.2021)

Banedanmark aflyser nærværende udbud af alle 3 delkontrakter, da Banedanmark er blevet opmærksom på nogle uklarheder i udbudsmaterialet vedrørende kravene til onboard-udstyr, jf. kravspecifikationen, bilag 3 og 4 pkt. 6. Dette har bevirket, at tilbudsgiverne har haft forskellig opfattelse af, hvorledes kravene kan opfyldes, og derfor ikke afgivet tilbud på et ensartet grundlag.
Banedanmark vil hurtigst muligt revidere udbudsmaterialet og offentliggøre et genudbud af manuelle sporydelser.

Manuelle sporydelser


Banedanmark

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Anette Bøgebjerg Vig
E-mail: ABGV@BANE.dk
Telefon: +45 29792638

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=278144&B=BANEDANMARK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=278144&B=BANEDANMARK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud vedr. manuelle sporydelser

 

Sagsnr.: 2020-8497
II.1.2) Hoved-CPV-kode
50225000 Vedligeholdelse af jernbanespor
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Nærværende udbud består af 3 delkontrakter, hvoraf den ene vedrører årlig svelleudveksling i spor indenfor et nærmere specificeret geografiske område. De 2 andre vedrører årlig skinneudveksling i spor indenfor nærmere specificerede geografiske områder.

Delkontrakterne er rammeaftaler i kalenderårene 2021 og 2022 med option på forlængelse på i alt 4 år.

Der henvises til yderligere beskrivelse i pkt. II.2.4).

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 264 200 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 1
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delkontrakt 2: Øst (Sjælland ekskl. S-banen)

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
50200000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende luftfartøjer, jernbaner, køretøjer og søfartøjer
50220000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende jernbaner og andet udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delkontrakten omfatter udveksling af sveller på Sjælland, eksklusiv S-banen.

Aftalen omfatter følgende arbejder:

— Stationering af sporanlæg

— Levering af materiale

— Udveksling af træsveller

— Udveksling af betonsveller

— Ballastsupplering ved svelleudveksling

— Kontrol af sporarbejder.

Der indgås en ikke eksklusiv rammeaftale med én leverandør. Estimerede mængder i udbudsmaterialet er baseret på Banedanmarks bedste skøn ud fra tidligere og fremtidige vedligeholdelsesbehov på tidspunktet for offentliggørelse. Der gøres opmærksom på, at der er tale om vejledende mængder, der kan ændre sig i kontraktperioden.

Der henvises i øvrigt til bilag 3 (kravspecifikation) for yderligere information om de af udbuddet omfattede opgaver.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 22 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Delkontrakten indeholder optioner på forlængelse med i alt fire (4) x et (1) år.

</p>
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delkontrakt 4: Sydjylland og Fyn

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
50200000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende luftfartøjer, jernbaner, køretøjer og søfartøjer
50220000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende jernbaner og andet udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delkontrakten omfatter udveksling af skinner i Sydjylland og på Fyn.

Aftalen omfatter følgende arbejder:

— Stationering af sporanlæg

— Levering af materiale

— Udførelse af skinneudveksling

— Aluminotermisksvejsning, spændingsudligning, pålægssvejsning, afslibning, isoleredeklæbestød og vedligeholdelse af skinnestød

— Kontrol af sporarbejder.

Der indgås en ikke eksklusiv rammeaftale med én leverandør. Estimerede mængder i udbudsmaterialet er baseret på Banedanmarks bedste skøn ud fra tidligere og fremtidige vedligeholdelsesbehov på tidspunktet for offentliggørelse. Der gøres opmærksom på, at der er tale om vejledende mængder, der kan ændre sig i kontraktperioden.

Der henvises i øvrigt til bilag 4 (kravspecifikation) for yderligere information om de af udbuddet omfattede opgaver.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 125 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Delkontrakten ndeholder optioner på forlængelse med i alt fire (4) x et (1) år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delkontrakt 5: Sjælland ekskl. S-banen

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50220000 Reparation, vedligeholdelse og tilh&oslash;rende tjenesteydelser vedrørende jernbaner og andet udstyr
50200000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende luftfartøjer, jernbaner, køretøjer og søfartøjer
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delkontrakten omfatter udveksling af skinner på Sjælland ekskl. S-banen.

Aftalen omfatter følgende arbejder:

— Stationering af sporanlæg

— Levering af materiale

— Udførelse af skinneudveksling

— Aluminotermisksvejsning, spændingsudligning, pålægssvejsning, afslibning, isoleredeklæbestød og vedligeholdelse af skinnestød

— Kontrol af sporarbejder.

Der indgås en ikke eksklusiv rammeaftale med én leverandør. Estimerede mængder i udbudsmaterialet er baseret på Banedanmarks bedste skøn ud fra tidligere og fremtidige vedligeholdelsesbehov på tidspunktet for offentliggørelse. Der gøres opmærksom på, at der er tale om vejledende mængder, der kan ændre sig i kontraktperioden.

Der henvises i øvrigt til bilag 4 (kravspecifikation) for yderligere information om de af udbuddet omfattede opgaver.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 117 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Delkontrakten indeholder optioner på forlængelse med i alt fire (4) x et (1) år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der er i delkontrakterne fastsat krav forbundet med levering af jernbanesikkerhedsmæssige ydelser.

I delkontrakterne er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, inddraget i relevant omfang.

Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konventionen nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/10/2020
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 26/10/2020
Tidspunkt: 14:00
Sted:

 

Det er ikke muligt at overvære åbningen af tilbuddene.

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Det er ikke muligt at overvære åbningen af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

A) Udbudsforretningen håndteres i sin helhed digitalt via EU-Supply. Det betyder, at alt relevant materiale, herunder udbudsmaterialet, ændringer i udbudsmaterialet, spørgsmål og svar mv. bliver stillet, besvaret og publiceret digitalt via EU-Supply under "igangværende udbud". For at få adgang til udbudsmaterialet, og deltage i processen, skal interesserede virksomheder registrere sig online som tilbudsgiver. Dette sker under "Online registrering" på: https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=Banedanmark

B) Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud udfylde og indgive et ESPD. ESPD tjener som et foreløbig bevis for de i udbudslovens § 148 nævnte forhold, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som tilbudsgiveren baserer sig på. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som Banedanmark har til hensigt at tildele den enkelte delkontrakt til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151 og 152, stk. 3, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11. Banedanmark kan kræve fremlæggelse af dokumentation på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen, såfremt det skønnes nødvendigt.

C) Banedanmark skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Banedanmark vil desuden udelukke en tilbudsgiver, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § 137 vedrørende:

1) tilbudsgivers overtrædelse af miljømæssige-, sociale- eller arbejdsretlige regler

2) tilbudsgivers:

i) konkurs,

ii) insolvens,

iii) tvangsakkord uden for konkurs,

iv) en situation der svarer til konkurs i henhold til national ret,

v) aktiver, der administreres af en kurator og

vi) erhvervsvirksomheden er indstillet.

3) tilbudsgivers alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens integritet

4) tilbudsgivers aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning eller

6) tilbudsgivers afgivelse af groft urigtige oplysninger, tilbagekaldelse af oplysninger og mulighed for at fremsende supplerende dokumentation.

Såfremt tilbudsgiver findes at være omfattet af en udelukkelsesgrund, har tilbudsgiver mulighed for at iværksætte en procedure om ”self-cleaning”, jf. udbudsloven § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 2.

D) Fremgangsmåde for udarbejdelse og fremsendelse af tilbud fremgår af udbudsbetingelserne pkt. 6.1 og 6.2.

E) Banedanmark kan anmode tilbudsgivere om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre tilbuddet efter forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 76, nr. 4, hvis tilbuddet ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

F) Udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.7): Varighed af rammeaftalen er angivet for udførelsesperiode/driftsperiode. Forud herfor vil der være en mobiliseringsperiode.

G) Udbudsbekendtgørelsen pkt. II.1.5) og II.2.6): Anslået samlet værdi er angivet for hele delkontrakternes løbetid inklusiv optioner og forlængelsesperioder.

Banedanmark har estimeret den samlede maksimale værdi for delkontrakt 2 (delkontrakt 1 i bek.): 22, 2 mio. DKK, for delkontrakt 4 (delkontrakt 2 i bek.): 125 mio. DKK og for delkontrakt 5 (delkontrakt 3 i bek.): 117 mio. DKK. Samlet for alle delkontrakter: 264,2 mio. DKK (angivet i pkt. II.1.5 og II.2.6). Den samlede værdi forventes dog at være 15,6 mio. DKK for delkontrakt 2 (delkontrakt 1 i nærværende bekendtgørelse), 63 mio. DKK for delkontrakt 4 (delkontrakt 2 i nærværende bekendtgørelse) og 98 mio. DKK for delkontrakt 5 (delkontrakt 3 i nærværende bekendtgørelse), baseret på Banedanmarks bedste skøn ud fra tidligere justeringsbehov sammenholdt med det forventede, fremtidige behov.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/09/2020

Send til en kollega

0.14