23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 209-509714
Offentliggjort
27.10.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
28.11.2020 Kl. 23:59

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=279017&B=RS

Udbyder

Region Sjælland

Opdateringer

Rettelse
(30.10.2020)

II.2.9)
I stedet for:
Ved vurderingen af ansøgernes referencer lægges der positiv vægt på nedenstående, der er opstillet i ikke-prioriteret rækkefølge:
1) I hvor høj grad referencen dokumenterer erfaring med levering, montering og installation af adgangskontrolanlæg.
2) I hvor høj grad referencen dokumenterer erfaring med opgaver af tilsvarende økonomisk størrelse [tal afventer].
3) I hvor høj grad referencen dokumenterer erfaring med service på adgangskontrolanlæg.
Læses:
Ved vurderingen af ansøgernes referencer lægges der positiv vægt på nedenstående, der er opstillet i ikke-prioriteret rækkefølge:
1) I hvor høj grad referencen dokumenterer erfaring med levering, montering og installation af adgangskontrolanlæg.
2) I hvor høj grad referencen dokumenterer erfaring med tilsvarende opgaver udført på hospitaler, institutioner, sundhedshuse eller tilsvarende i drift.
3) I hvor høj grad referencen dokumenterer erfaring med service på adgangskontrolanlæg.

II.2.9)
I stedet for:
Ved vurderingen af ansøgernes referencer lægges der positiv vægt på nedenstående, der er opstillet i ikke-prioriteret rækkefølge:
4) I hvor høj grad referencen dokumenterer erfaring med levering, montering og installation af tyverisikringsanlæg.
5) I hvor høj grad referencen dokumenterer erfaring med levering, montering og installation af TV-overvågningsanlæg.
6) I hvor høj grad referencen dokumenter erfaring med levering, montering og installation af både tyverisikringsanlæg og TV-overvågningsanlæg.
7) I hvor høj grad referencen dokumenterer erfaring med udførelse af service på sikringsanlæg.
8) I hvor høj grad referencen dokumenterer erfaring med opgaver af tilsvarende økonomisk størrelse [tal afventer].
Læses:
Ved vurderingen af ansøgernes referencer lægges der positiv vægt på nedenstående, der er opstillet i ikke-prioriteret rækkefølge:
1) I hvor høj grad referencen dokumenterer erfaring med levering, montering og installation af tyverisikringsanlæg
2) I hvor høj grad referencen dokumenterer erfaring med levering, montering og installation af TV-overvågningsanlæg.
3) I hvor høj grad referencen dokumenter erfaring med levering, montering og installation af både tyverisikringsanlæg og TV-overvågningsanlæg.
4) I hvor høj grad referencen dokumenterer erfaring med udførelse af service på sikringsanlæg.
5) I hvor høj grad referencen dokumenterer erfaring med tilsvarende opgaver udført på hospitaler, institutioner, sundhedshuse eller tilsvarende i drift.

VI.3)
I stedet for:
Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retlige form, men der skal iblandt sammenslutningens virksomheder udpeges en fælles befuldmægtiget, der tegner alle virksomheder i sammenslutningen. Endvidere skal virksomhederne i sammenslutningen hæfte solidarisk, direkte og ubetinget for ydelsen og opfyldelsen af kontrakten. Dette sker ved udfyldelse og fremsendelse af kontraktbilag xx ifm. ansøgning om prækvalifikation.
Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske eller tekniske formåen, skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver råder over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse. Dette gøres ved, at der fremsendes ESPD for hver af de enheder, tilbudsgiver baserer sig på. Endvidere udfyldes og fremsendes kontraktbilag xx ifm. ansøgning om prækvalifikation.
Læses:
Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retlige form, men der skal iblandt sammenslutningens virksomheder udpeges en fælles befuldmægtiget, der tegner alle virksomheder i sammenslutningen. Endvidere skal virksomhederne i sammenslutningen hæfte solidarisk, direkte og ubetinget for ydelsen og opfyldelsen af kontrakten. Dette sker ved udfyldelse og fremsendelse af underbilag 6b ifm. ansøgning om prækvalifikation.
Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske eller tekniske formåen, skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver råder over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse. Dette gøres ved, at der fremsendes ESPD for hver af de enheder, tilbudsgiver baserer sig på. Endvidere udfyldes og fremsendes underbilag 6a ifm. ansøgning om prækvalifikation.

Rettelse
(04.11.2020)

III.1.2)
I stedet for:
Mindstekrav, der kræves opfyldt:
1) Omsætning på minimum 200 mio. DKK i gennemsnit de seneste 3 disponible regnskabsår.
Læses:
Mindstekrav, der kræves opfyldt:
1)
- Delaftale 1 minimum 86 mio. DKK
- Delaftale 2 minimum 20 mio. DKK
- Delaftale 1 og delaftale 2 minimum: 106 mio. DKK.
De nævnte minimumsomsætninger opgøres i gennemsnit over de seneste 3 disponible regnskabsår.

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 24-11-2020
Time: 23:59
Læses:
Dato: 27-11-2020
Time: 23:59

Rettelse
(24.11.2020)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 27-11-2020
Time: 23:59
Læses:
Dato: 28-11-2020
Time: 23:59

Overvågning og sikkerhed


Region Sjælland

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Thomas Holm
E-mail: thovh@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 12345678
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=279017&B=RS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=279017&B=RS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Overvågning og sikkerhed

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
35120000 Overvågnings- og sikringssystemer og -anordninger
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Region Sjælland ønsker at indgå rammeaftaler for sikringsinstallationer for regionens bygninger. Arbejdet omfatter nyetableringer og ændringer af sikringsinstallationer samt servicering af nye og eksisterende installationer.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 53 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Adgangskontrolanlæg og service

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
35121000 Sikringsudstyr
35121700 Alarmsystemer
35125000 Overvågningssystem
42961100 Adgangskontrolsystem
50116100 Reparation af elektrisk system
50610000 Reparation og vedligeholdelse af sikkerhedsmateriel
50711000 Reparation og vedligeholdelse af elektriske installationer i bygninger
71318000 Rådgivnings- og konsulentvirksomhed inden for ingeniørvæsen
71700000 Overvågning og kontrol
79711000 Alarm-overvågningstjenester
79714000 Overvågningstjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

I leverancen skal der indgå al nødvendig hardware, kabling, installation, nødvendige licenser, programmering/konfiguration af systemerne og etablering af automatiske funktioner samt betjeningsfaciliteter for daglig brug.

Leverandøren er forpligtet at kunne tilbyde serviceaftaler, der omfatter det leverede sikringsudstyr.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Tilbudte løsning / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 43 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Er antallet af kvalificerede ansøgere større end 4, vil Regionen prækvalificere de 4 ansøgere, der gennem de fremsendte referencer har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave.

Ved ansøgers "relevante referencer" forstås af regionen referencer, der dokumenterer ansøgers erfaringer og kompetencer indenfor tilsvarende opgaver indenfor levering, montering og installation af sikringsudstyr.

Ved vurderingen af ansøgernes referencer lægges der positiv vægt på nedenstående, der er opstillet i ikke-prioriteret rækkefølge:

1) I hvor høj grad referencen dokumenterer erfaring med levering, montering og installation af adgangskontrolanlæg.

2) I hvor høj grad referencen dokumenterer erfaring med opgaver af tilsvarende økonomisk størrelse [tal afventer].

3) I hvor høj grad referencen dokumenterer erfaring med service på adgangskontrolanlæg.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Automatisk indbrudsalarmanlæg, TV-overvågningsanlæg og service

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31625000 Tyverialarmer og brandalarmer
31625300 Tyverialarmsystemer
32235000 Overvågningssystem, i lukket kredsløb
32323500 Videoovervågningssystem
35121000 Sikringsudstyr
35121700 Alarmsystemer
35125000 Overvågningssystem
45312000 Installation af brand- og tyverialarmer samt antenneanlæg
45312200 Installation af tyverialarmsystem
50116100 Reparation af elektrisk system
50340000 Reparation og vedligeholdelse af audiovisuelt og optisk udstyr
50610000 Reparation og vedligeholdelse af sikkerhedsmateriel
50711000 Reparation og vedligeholdelse af elektriske installationer i bygninger
71318000 Rådgivnings- og konsulentvirksomhed inden for ingeniørvæsen
71700000 Overvågning og kontrol
79711000 Alarm-overvågningstjenester
79714000 Overvågningstjenester
92222000 CCTV (tv i lukkede kredsløb)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

I leverancen skal der indgå al nødvendig hardware, kabling, installation, nødvendige licenser, programmering/konfiguration af systemerne og etablering af automatiske funktioner samt betjeningsfaciliteter for daglig brug.

Leverandøren er forpligtet at kunne tilbyde serviceaftaler, der omfatter det leverede sikringsudstyr.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Tilbudte løsning / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Er antallet af kvalificerede ansøgere større end 4, vil regionen prækvalificere de 4 ansøgere, der gennem de fremsendte referencer har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave.

Ved ansøgers "relevante referencer" forstås af regionen referencer, der dokumenterer ansøgers erfaringer og kompetencer indenfor tilsvarende opgaver indenfor levering, montering og installation af sikringsudstyr.

Ved vurderingen af ansøgernes referencer lægges der positiv vægt på nedenstående, der er opstillet i ikke-prioriteret rækkefølge:

4) I hvor høj grad referencen dokumenterer erfaring med levering, montering og installation af tyverisikringsanlæg

5) I hvor høj grad referencen dokumenterer erfaring med levering, montering og installation af TV-overvågningsanlæg.

6) I hvor høj grad referencen dokumenter erfaring med levering, montering og installation af både tyverisikringsanlæg og TV-overvågningsanlæg.

7) I hvor høj grad referencen dokumenterer erfaring med udførelse af service på sikringsanlæg.

8) I hvor høj grad referencen dokumenterer erfaring med opgaver af tilsvarende økonomisk størrelse [tal afventer].

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Tilbudsgivers omsætning de seneste 3 regnskabsår.

2) Tilbudsgivers soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår tilbudsgiveren blev etableret eller startede sin virksomhed. Soliditetsgraden angives således som forholdet mellem tilbudsgiverens samlede egenkapital og tilbudsgiverens samlede aktiver.

Oplysninger angives i ESPD dokumentet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Mindstekrav, der kræves opfyldt:

1) Omsætning på minimum 200 mio. DKK i gennemsnit de seneste 3 disponible regnskabsår.

2) Soliditetsgrad på minimum 20 pct. i gennemsnit i de seneste 3 disponible regnskabsår.

Dokumentation: Revisorunderskrevne regnskaber fra seneste 3 disponible regnskabsår. Såfremt oplysningerne ikke fremgår af regnskaber dokumenteres overholdelse af krav ved revisorerklæring. Dokumentation skal alene fremsendes af ansøgere, som ordregiver påtænker at prækvalificere.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Referencer:

For hver delaftale, der ansøges om prækvalifikation, vedlægges en liste over de betydeligste sammenlignelige leverancer for denne type projekter. Der anføres maksimalt 5 referencer.

Leverancerne skal være afsluttet senest på tidspunktet for ansøgning om prækvalifikation og må ikke være mere end 5 år gamle på tidspunktet for ansøgning om prækvalifikation. Dog er det ikke et krav, at evt. efterfølgende service knyttet til leverancen af sikringsprodukterne skal være afsluttet.

Referencer til rammeaftaler betragtes alene som en relevant reference i denne sammenhæng, såfremt der er sket konkrete leverancer af sikringsprodukter via rammeaftalen.

Listen skal indeholde følgende:

1) Beskrivelse af leverancen, herunder:

— Typen af ydelser, der er leveret under referencen f.eks. sikringsprodukter, montering/opsætning af udstyret, service udført på produkterne/anlægget efterfølgende

— Antallet af sikringsprodukter leveret under referencen

— Omfanget af serviceydelser leveret under referencen, f.eks. om der er tale om en fortløbende servicekontrakt.

2) Økonomisk størrelse af leverancen opdelt på økonomisk størrelse af leverancen af produkter samt evt. montering/opsætning og på efterfølgende serviceaftale.

3) Tidspunkt for påbegyndelse og afslutning af leverancen af produkter/anlæg.

4) Tidspunkt for påbegyndelse og afslutning af service på produkterne/anlæg.

5) Modtager, hvis dette ikke er fortroligt.

Oplysninger afgives i ESPD dokumentet.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

— Arbejdsmiljøklausul - se kontraktens punkt 14.4

— Arbejdsklausul - se kontraktens punkt 14.3

— Socialt ansvar - se kontraktens punkt 24.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 6
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/11/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 25/08/2021

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Såfremt tilbudsgiver udgør en sammenslutning af virksomheder (dvs. hvor flere virksomheder byder sammen som konsortium) skal særskilt ESPD fremsendes for hver enkelt virksomhed i sammenslutningen.

Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retlige form, men der skal iblandt sammenslutningens virksomheder udpeges en fælles befuldmægtiget, der tegner alle virksomheder i sammenslutningen. Endvidere skal virksomhederne i sammenslutningen hæfte solidarisk, direkte og ubetinget for ydelsen og opfyldelsen af kontrakten. Dette sker ved udfyldelse og fremsendelse af kontraktbilag xx ifm. ansøgning om prækvalifikation.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske eller tekniske formåen, skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver råder over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse. Dette gøres ved, at der fremsendes ESPD for hver af de enheder, tilbudsgiver baserer sig på. Endvidere udfyldes og fremsendes kontraktbilag xx ifm. ansøgning om prækvalifikation.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnerens Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e-mail.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/10/2020

Send til en kollega

1.297