23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 222-544646
Offentliggjort
13.11.2020
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Aalborg Kloak A/S

Markedsundersøgelse vedr. udbud af spuling og TV-inspektion af kloakanlæg


Aalborg Kloak A/S

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Kloak A/S
CVR-nummer: 32651798
Postadresse: Stigsborg Brygge 5
By: Nørresundby
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9400
Land: Danmark
Kontaktperson: Dan Oxbøl
E-mail: dan.oxboel@aalborgforsyning.dk
Telefon: +45 25317936
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c29ddc8f-d796-41d6-b799-da5b3d3cf74a/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Markedsundersøgelse vedr. udbud af spuling og TV-inspektion af kloakanlæg

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Aalborg Kloak A/S vil i perioden fra 13. november – 14. december 2020 foretage en markedsafdækning ift. en kommende udbud af arbejder vedrørende spuling og TV-inspektion af kloakanlæg.

Markedsafdækning skal sikre, at Aalborg Forsyning kan gennemføre et udbud af en rammeaftale, hvor Aalborg Kloak A/S behov for spuling og TV-inspektion opfyldes samtidig med, at der sikres tilstrækkelig konkurrence på opgaven ift. bl.a. metoder, kvalitet mv.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Markedsdialogen skal bl.a. afdække:

— Hvilke markedsaktører der er interesseret i en rammeaftale i Aalborg Kloak A/S forsyningsområde ift. geografi, økonomisk omfang af rammeaftalen, tekniske krav mv.

— Hvilke forhold der kan have betydning for om en tilbudsgiver finder et udbud vedrørende spuling og TV-inspektion interessant at byde på.

— Hvilke interne og eksterne kontrolprogrammer og kvalitetssikringssystemer de respektive aktørers produktion og udførelse er underlagt.

— Hvilke muligheder og begrænsninger der er ift. kvalitet af billeder og film.

— Hvilke metoder, der anvendes ved udførsel af vedligeholdelsesopgaver så som rodskæring,

cutterarbejde, punktreparation, stikafpropninger mv. på eksisterende ledninger og afledte begrænsninger og muligheder.

— Hvilke metoder, der anvendes ved udførsel af driftsopgaver på eksisterende pumpestationer og bygværker, herunder rengøring af pumpesumpe samt overløbsbygværker, og afledte begrænsninger og muligheder.

— Hvilke metoder, der anvendes ved udførsel af driftsopgaver på renseanlæg, herunder tømning af sandvaskere, slamlagertanke, varmevekslere mv. og afledte begrænsninger og muligheder.

Aalborg Kloak A/S gennemfører løbende spul og TV-inspektion af eksisterende og nyanlagte offentlige kloakledninger, herunder hovedledninger, brøndstik, stikledninger. Endvidere gennemføres løbende diverse drifts- og vedligeholdelsesopgaver på kloakledninger, pumpestationer, overløbsbygværker og renseanlæg.

Henvendelser vedr. markedsafdækningen kan stiles til Aalborg Forsynings rådgiver på opgaven EnviDan A/S, John F. Kennedys Plads 1E, 9000 Aalborg. Kontaktperson Søren Holm Andersen, sha@envidan.dk tlf. 27 15 37 56.

 

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
11/01/2021

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/11/2020

Send til en kollega

0.062