23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
17.12.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

Addresse
S&M-Verkís ApS
Postboks 48
3900 Nuuk
Grønland
Att.: Søren Schjødts Hansen
E-mail: : ssh@sogm.gl

Anmodning om deltagelse

Til
09.02.2021

Udbyder

Siorarsiorfik – Nuuk City Development A/S

Opdateringer

Opdatering
(07.04.2021)

De prækvalificerede:  • MT Højgaard Grønland ApS

  • JV Metrostav-Munck

  • Ìstak hf

  • P/F ArtiCon

Udvidelse af Nuusuaq vejtunnel og anlæggelse af Siorarsiorfik vejtunnel


Siorarsiorfik – Nuuk City Development A/S

Siorarsiorfik – Nuuk City Development A/S, indbyder hermed interesserede til at søge om prækvalifikation til totalentrepriseudbud med henblik på de følgende to projekter:
1. Udvidelse af den eksisterende tunnel mellem skibsværftet og lystbådehavnen i Nuuk Grønland samt anlæggelse og ændring af tilhørende vej- og stianlæg.
2. Opførelse af vejtunnel fra Mitsimmavik til fremtidig bydel i Siorarsiorfik i udkanten af Nuuk. Totalentreprisen omfatter projektering og udførelse af anlæggene. Arbejdet skal udføres i ovennævnt rækkefølge.

De to anlæg vil hver omfatte følgende funktioner:
• To vejbaner og adskilt cykel/gangsti
• Vand- og frostsikring
• Ledningsgrav med forsyningsledninger
• To betonportaler
• Belysning og anden tunneludrustning
Total volumen af udsprængt fast fjeld fra Nuussuaq tunnelen bliver omtrent 35.000 m3 og af terrænskæringer 500 m3.
Total volumen af udsprængt fast fjeld fra Siorarsiorfik tunnelen bliver omtrent 108.000 m3 og af terrænskæringer 26.000 m3.
Tilbud skal suppleres med D&V planer for anlæggene samt prissætning af samme.

Arbejdet kan påbegyndes umiddelbart efter kontrahering og forventet anlægsperiode er medio 2021 til ultimo 2024.

Rekvirering af prækvalifikationsmaterialet:
Fristen for ansøgning om prækvalifikationer d. 9.2.2021.
Interesserede vil få tildelt adgang til prækvalifikationsmaterialet via Byggeweb, ved henvendelse til:
S&M-Verkís ApS
Postboks 48
3900 Nuuk
Grønland
Att.: Søren Schjødts Hansen
E-mail: : ssh@sogm.gl

Tildeling:
Tildelingskriteriet er >økonomisk mest fordelagtige tilbud<.
Nærmere beskrivelse og vægtning af underkriterier, samt beskrivelse af forhandlingsproces vil fremgå af prækvalifikationsmaterialet.

På vegne af Siorarsiorfik – Nuuk City Development A/S

Send til en kollega

0.047