23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 247-613042
Offentliggjort
18.12.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
08.03.2021 Kl. 23:59

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=289291&B=ROSKILDE

Udbyder

Roskilde Kommune

Vindere

(14.05.2021)
KONGSGAARD
OREHØJVEJ 15A
4320 LEJRE

(14.05.2021)
SØNDERGAARD MINK
RAMSØVEJEN 29
4621 GADSTRUP

(14.05.2021)
LERBÆKSGAARDEN
BOSERUPVEJ 101
4000 ROSKILDE

(14.05.2021)
KØGE BUGTS ANLÆGSGARTNER APS
RAMSØLILLEVEJEN 19
4621 GADSTRUP

(14.05.2021)
GUNDSØ ENTREPRENØR FORRETNING A/S
LANGEBJERG 8
4000 ROSKILDE

(14.05.2021)
SMEDEGAARDEN
KØGEVEJ 185 A
4621 GADSTRUP

(14.05.2021)
FLEMMING MORTENSEN
SYV HOLMEVEJ 8
4130 VIBY SJ.

(14.05.2021)
TRAKTOR SERVICE
KAMSTRUPVEJ 70
4000 ROSKILDE

(14.05.2021)
AUTOSKADECENTER
HÅNDVÆRKERVÆNGET 2
4000 ROSKILDE

Glatførebekæmpelse og snerudning 2021-2025

(14.05.2021)
DSV TRANSPORT A/S
GAMMEL MARBJERGVEJ 17
4000 ROSKILDE

(14.05.2021)
KNUD-ERIK SKOU KNUDSEN
ASSENDLØSEVEJEN 27
4130 VIBY SJ.

(14.05.2021)
LUNDEMOSEGAARD
BUESØVEJ 13
4000 ROSKILDE

Opdateringer

Annullering
(14.05.2021)

Glatførebekæmpelse og snerydning i Roskilde Kommune 2021-2025


Roskilde Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Roskilde Kommune
CVR-nummer: 29189404
Postadresse: Rådhusbuen 1
By: Roskilde
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Valentina Stosic
E-mail: Valentinas@roskilde.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.roskilde.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193885
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=289291&B=ROSKILDE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=289291&B=ROSKILDE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Glatførebekæmpelse og snerudning i Roskilde Kommune 2021-2025

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90620000 Snerydning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører levering af vintertjeneste til Roskilde Kommune. Vintertjenesten udføres i henhold til det af Roskilde Kommunes til enhver tid politisk vedtagne regulativ for vintertjenesten som kan findes på Roskilde kommunes hjemmeside på følgende link:

https://roskilde.dk/sites/default/files/Vinter-_og_Renholdelsesregulativ_-_Hjemmeside2495148.PDF

Udbuddet er opdelt i 42 delkontrakter. Delkontrakterne er delt ud på 3 områder, et område i nord, et område i syd og et område i midt. Tilbudsgiver kan byde ind på en eller flere ruter svarende til den bydendes maskinkapacitet.

Vintertjenesten gennemføres i entrepriser under anvendelse af såvel lastbiler som traktorer. Vintertjenesten skal kunne udføres i beredskabsperioden, som strækker sig fra 15. oktober til 15. april det efterfølgende år. År 1 starter den 15. oktober 2021 og kontraktperioden løber frem til 15. april 2025. Entreprisernes beliggenhed ses på rutekortene, som er en del af udbudsmaterialet.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 55 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Glatførebekæmpelse og snerudning 2021-2025

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90630000 Isrydning
90620000 Snerydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører levering af vintertjeneste til Roskilde Kommune. Vintertjenesten udføres i henhold til det af Roskilde Kommunes til enhver tid politisk vedtagne regulativ for vintertjenesten som kan findes på Roskilde kommunes hjemmeside på følgende link:

https://roskilde.dk/sites/default/files/Vinter-_og_Renholdelsesregulativ_-_Hjemmeside2495148.PDF

Udbuddet er opdelt i 42 delkontrakter. Delkontrakterne er delt ud på 3 områder, et område i nord, et område i syd og et område i midt. Tilbudsgiver kan byde ind på en eller flere ruter svarende til den bydendes maskinkapacitet.

Vintertjenesten gennemføres i entrepriser under anvendelse af såvel lastbiler som traktorer. Vintertjenesten skal kunne udføres i beredskabsperioden, som strækker sig fra 15. oktober til 15. april det efterfølgende år. År 1 starter den 15. oktober 2021 og kontraktperioden løber frem til 15. april 2025. Entreprisernes beliggenhed ses på rutekortene, som er en del af udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 55 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Der er mulighed for forlængelse på yderligere 2 x 1 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der er mulighed for forlængelse på yderligere 2 x 1 år.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

- Skal have en positiv egenkapital

- Skal have en soliditetsgrad på minimum 10 %.

Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPD’ets afsnit: ”Udvælgelse”.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital

- Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på minimum 10 %.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 10
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/03/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 08/07/2021
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/03/2021
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/12/2020

Send til en kollega

0.094