23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 247-614859
Offentliggjort
18.12.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
20.01.2021 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=288594&B=SILKEBORGFORSYNING

Udbyder

Silkeborg Vand A/S, Horsens Vand A/S og Herning Vand A/S

Vindere

Rør, fittings og koblinger

(05.05.2021)
A & O Johansen
Rørvang 3
2620 Albertslund

Materialer til vandforsyningen ved Horsens vand, Herning vand og Silkeborg vand


Silkeborg Vand A/S, Horsens Vand A/S og Herning Vand A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Silkeborg Vand A/S
CVR-nummer: 31857899
Postadresse: Tietgensvej 3
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontaktperson: Trine Schultz
E-mail: tsc@silkeborgforsyning.dk
Telefon: +45 89206479
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.silkeborgforsyning.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Horsens Vand A/S
CVR-nummer: 32560156
Postadresse: Alrøvej 11
By: Horsens
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8700
Land: Danmark
Kontaktperson: Henning Pabst
E-mail: hpa@samn.dk
Telefon: +45 76268700
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.samn.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Herning Vand A/S
CVR-nummer: 35385967
Postadresse: Ålykkevej 5
By: Herning
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7400
Land: Danmark
Kontaktperson: Mads Riber Rasmussen
E-mail: mrr@herningvand.dk
Telefon: +45 99992299
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.herningvand.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=288594&B=SILKEBORGFORSYNING
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=288594&B=SILKEBORGFORSYNING
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud med forhandling af materialer til vandforsyningen ved Horsens vand, Herning vand og Silkeborg vand

 

Sagsnr.: Rammeaftale - rør og fittings
II.1.2) Hoved-CPV-kode
44163000 Rørledninger og fittings
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbud med forhandling af materialer til vandforsyningen for Horsens vand, Herning vand og Silkeborg vand.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 1 - rør, fittings og koblinger

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44160000 Rørledning, rørsystemer, rør, foringsrør, rørledningssystemer og hermed beslægtede emner
44164310 Rør og fittings
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

 

Silkeborg, Herning og Horsens kommuner

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Horsens vand, Herning vand og Silkeborg vand har et ønske om at optimere levetiden på vandforsyningsanlæg, optimere arbejdsgange og opnå minimal afsmitning af rørmaterialer. For at sikre disse ønsker og for at sikre ensartethed og et højt kvalitetsniveau, er der opstillet en række tekniske krav til materialer.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kan forlænges 2 gange af 12 måneders varighed.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Blandt de ansøgere, som opfylder ovenstående dokumentationskrav, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag op til 5 ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages 5 konditionsmæssige og egnede ansøgninger.

Såfremt der ikke modtages ovenstående antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil ordregiver udvælge de ansøgere der er konditionsmæssige og egnede, så længe ordregiver vurdere, at antallet af udvalgte ansøgere kan sikre tilstrækkelig konkurrencesituation.

Udvælgelse sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til den udbudte rammeaftale vurderet på baggrund af de efterspurgte referencer jf. afsnit 2.2.1, punkt C.

Ordregiver vil vurdere det positivt, at ansøger kan fremvise referencer, der er sammenlignelige med de udbudte produkter. Herved forstås referencer, der i videst mulige omfang, volumen- og produktmæssigt modsvarer nærværende udbud.

Ordregiver vil vurdere det positivt, at ansøger kan fremvise referencer, der er sammenlignelige med de udbudte produkter

Det bemærkes, at ordregiver maksimalt vil vurdere på fem (5) referencer. Såfremt der oplyses flere end fem (5) referencer, vil ordregiver udelukkende vurdere ansøger på de første fem /5) oplyste referencer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der er option på forlængelse af rammeaftale op til 2 gange af 12 måneders varighed.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 2 - ventiler, garniture og dæksler

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42130000 Haner, stophaner, ventiler og lignende tilbehør
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

 

Horsens, Herning og Silkeborg Kommuner

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Horsens vand, Herning vand og Silkeborg vand har et ønske om at optimere levetiden på vandforsyningsanlæg, optimere arbejdsgange og opnå minimal afsmitning fra rørmaterialer. For at sikre disse ønsker og for at sikre ensartethed og et højt kvalitetsniveau, er der opstillet en række tekniske krav til materialerne.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kan forlænges 2 gange af 12 måneders varighed.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Blandt de ansøgere, som opfylder ovenstående dokumentationskrav, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag op til 5 ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages 5 konditionsmæssige og egnede ansøgninger.

Såfremt der ikke modtages ovenstående antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil ordregiver udvælge de ansøgere der er konditionsmæssige og egnede, så længe ordregiver vurdere, at antallet af udvalgte ansøgere kan sikre tilstrækkelig konkurrencesituation.

Udvælgelse sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til den udbudte rammeaftale vurderet på baggrund af de efterspurgte referencer jf. afsnit 2.2.1, punkt C.

Ordregiver vil vurdere det positivt, at ansøger kan fremvise referencer, der er sammenlignelige med de udbudte produkter. Herved forstås referencer, der i videst mulige omfang, volumen- og produktmæssigt modsvarer nærværende udbud.

Ordregiver vil vurdere det positivt, at ansøger kan fremvise referencer, der er sammenlignelige med de udbudte produkter

Det bemærkes, at ordregiver maksimalt vil vurdere på fem (5) referencer. Såfremt der oplyses flere end fem (5) referencer, vil ordregiver udelukkende vurdere ansøger på de første fem /5) oplyste referencer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Kan forlænges 2 gange af 12 måneders varighed.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Hvorvidt ansøger er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i direktiv 2014/24/EU artikel 57, stk. 1 jf. ESPD del lll, punkt A: Grunde vedrørende straffedomme:

- Deltagelse i en kriminel organisation

- Bestikkelse

- Svig

- Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet

- Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme

- Børnearbejde og andre former for menneskehandel.

Hvorvidt ansøger er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i direktiv 2014/24/EU artikel 57, stk. 2 jf. ESPD del lll punkt B: Grunde vedrørende af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger:

- Betaling af skatter og afgifter

- Betaling af bidrag til sociale sikringsordninger.

Hvorvidt ansøger er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i direktiv 2014/24/EU artikel 57, stk. 4 jf. ESPD del lll, punkt C: Grunde vedrørende insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelse af erhvervet:

- Tilsidesættelse af forpligtigelser på miljølovgivningsområdet

- Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet

- Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område

- Konkurs

- Insolvens

- Tvangsakkord uden for konkurs

- En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret

- Aktiver der administreres af en kurator

- Erhvervsvirksomhed er indstillet

- Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet

- Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencedrejning

- Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsprocessen

- Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af den udbudsprocedure

- Ophævelse eller lignende situation

- Skyldig i afgivelse af urigtige oplysninger, tilbageholdelse af oplysninger, ude af stand til at fremlægge de dokumenter, der anmodes om og indhente fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal oplyse følgende finansielle nøgletal fra det senest tilgængelige årsregnskab:

- Egenkapital

- Soliditetsgrad (egenkapital/aktiver i alt x 100).

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at ansøger har en egenkapital på minimum 10 mio. DKK eller en soliditetsgrad på minimum 20 % i det senest tilgængelige årsregnskab.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal oplyse følgende vedrørende ansøgers tekniske og/eller faglig formåen:

Referenceliste over de 5 betydeligste sammenlignelige leverancer, der er udført i løbet af de sidste 3 år med beskrivelse af leverancerne, tidspunkter for udførelsen af leverancer, angivelse af kontaktperson for den pågældende kunde med telefonnummer og/eller mail-adresse samt omsætning for referencen.

Med sammenlignelig reference forstås udførelse af leverance af samme type.

Det bemærkes, at ovenstående udvælgelseskriterier og dokumentation kan blive ændret i forbindelse med besvarelsen af indkomne spørgsmål eller offentliggørelse af eventuelle rettelsesblade, så længe dette sker inden for de udbudsretlige rammer.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Referenceliste over de 5 betydeligste sammenlignelige leverancer, der er udført i løbet af de sidste 3 år med beskrivelse af leverancerne, tidspunkter for udførelsen af leverancer, angivelse af kontaktperson for den pågældende kunde med telefonnummer og/eller mail-adresse samt omsætning for referencen.

Med sammenlignelig reference forstås udførelse af leverance af samme type.

Det bemærkes, at ovenstående udvælgelseskriterier og dokumentation kan blive ændret i forbindelse med besvarelsen af indkomne spørgsmål eller offentliggørelse af eventuelle rettelsesblade, så længe dette sker inden for de udbudsretlige rammer.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/01/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: www.naevneneshus.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/12/2020

Send til en kollega

0.079