23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 250-624832
Offentliggjort
23.12.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
28.01.2021 Kl. 10:00

Addresse
https://app.byggeprojekt.dk/public/1678-Spuling_og_TV-inspektion_2021-2023

Udbyder

Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S

Vindere

Valgt entreprenør

(16.02.2021)
Leif M. Jensen A/S
Sydvestvej 70
2600 Glostrup

Kloakspuling og TV-inspektion


Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S
CVR-nummer: 32292771
Postadresse: Hjortekærbakken 12
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Lillian Nielsen
E-mail: lin@ltf.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ltf.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Mølleåværket A/S
CVR-nummer: 33376146
Postadresse: Hjortekærbakken 12
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2800
Land: Danmark
E-mail: lin@ltf.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ltf.dk/
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1678-Spuling_og_TV-inspektion_2021-2023
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://app.byggeprojekt.dk/public/1678-Spuling_og_TV-inspektion_2021-2023
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Kloakspuling og TV-inspektion

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90470000 Rensning af kloakledninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Opgaven vedrører kloakspuling og TV-inspektion af kloakker i Lyngby-Taarbæk Kommune. Der er tale om en rammeaftale, hvor ydelserne rekvireres efter behov.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90491000 Undersøgelse af kloakledninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

 

Lyngby-Taarbæk Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udførelse af spuling og TV-inspektion af kloakledninger, brønde og tanke mv. på spildevandsanlæg i hele kommunen, herunder på renseanlægget, efter konkret rekvirering i hvert enkelt tilfælde. Der er krav om maksimale tilkaldetider, jf. udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2021
Slut: 28/02/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Forlængelse ad en eller flere gange til en samlet varighed af maksimalt 4 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Forlængelse af rammeaftalens varighed med maksimalt 2 år til en samlet varighed på maksimalt 4 år, jf. del II.2.7).

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der kræves dokumentation for gennemsnitlig årlig omsætning for de seneste 3 år.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som mindstekrav kræves en gennemsnitlig årlig omsætning på mindst 3 mio. DKK for de seneste 3 år.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der stilles krav om fremlæggelse af referencer fra tilsvarende eller sammenlignelige opgaver.

Tilbudsgiver skal angive referencer med oplysning om tilbudsgivers betydeligste erfaring med tilsvarende eller sammenlignelige opgaver udført inden for de seneste 3 år, dog maksimalt 5 referencer i alt. Eventuelt kan referencebeskrivelse anføres i bilag. Referencerne bør indeholde: Kort beskrivelse af kontrakten, kontraktværdi, tidspunkt (start- og slutdato) og modtager (kontaktoplysninger).

Tilbudsgiver skal være tilsluttet DTVK-ordningen eller en tilsvarende kontrolordning.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Referencer fra mindst 2 tilsvarende eller sammenlignelige opgaver, hvor minimum et helt år af kontraktperioden ligger indenfor de seneste 3 år. Med "tilsvarende eller sammenlignelige opgave" forstås kontrakter om spuling og TV-inspektion af kloakker indeholdende udkaldsforpligtelser.

Tilbudsgiver skal være tilsluttet DTVK-ordningen eller en tilsvarende kontrolordning med mindst samme krav.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Tilbudsgiver skal kunne sikre at relevant personale og udrustning på et hvilket som helst tidspunkt kan være fremme på et hvilket som helst sted i Lyngby-Taarbæk Kommune og være klar til at iværksætte arbejde indenfor angivne frister, jf. udbudsmaterialet.

Der stilles krav om, at personer der varetager spulingsopgaverne har en uddannelse svarende til AMU-uddannelsen ”Kloakering – Spuleoperatør”.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/01/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 28/01/2021
Tidspunkt: 10:01
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/12/2020

Send til en kollega

0.078