23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 005-004301
Offentliggjort
08.01.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
04.02.2021 Kl. 10:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0032e55d-21af-43c1-8d24-02f8d1df433c/homepage

Udbyder

Vejle Kommune - AffaldGenbrug

Vindere

Valgt leverandør

(02.04.2021)
SSC A/S
Dragsmøllevej 12,
4534 Hørve

Levering af containere


Vejle Kommune - AffaldGenbrug

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejle Kommune - AffaldGenbrug
CVR-nummer: 29189900
Postadresse: Vestre Engvej 70
By: Vejle
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Hanne Markussen
E-mail: hmark@vejle.dk
Telefon: +45 76812825
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.affaldgenbrug.vejle.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0032e55d-21af-43c1-8d24-02f8d1df433c/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0032e55d-21af-43c1-8d24-02f8d1df433c/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0032e55d-21af-43c1-8d24-02f8d1df433c/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Levering af containere

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
44613700 Affaldscontainere
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører levering af containere til Vejle Kommunes genbrugspladser.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 100 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44613800 Containere til spildprodukter
44613000 Store containere
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Levering af containere til de 4 genbrugspladser i Vejle Kommune. Opgaven udbydes som en rammeaftale. Første levering fremgår af udbudsmaterialet pkt. 1.2.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2021
Slut: 31/05/2025
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal oplyse årlig omsætning fra de seneste 3 reviderede årsregnskaber og tilbudsgiver skal oplyse egenkapital fra de seneste 3 reviderede årsregnskaber.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) Årlig omsætning på mindst 2,2 mio. DKK som gennemsnit over de seneste 3 reviderede årsregnskaber

og

2) Egenkapital på mindst 1 mio. DKK som gennemsnit over de seneste 3 reviderede årsregnskaber.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Erfaring med at levere containere.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal inden for 12 fortløbende måneder og fordelt over højst 2 kontrakter have leveret 5 eller flere containere.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/02/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 04/02/2021
Tidspunkt: 10:05
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/01/2021

Send til en kollega

0.078