23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 035-086899
Offentliggjort
19.02.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
19.03.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/148310805.aspx

Udbyder

Kalundborg Kommune

Opdateringer

Annullering
(11.06.2021)

Kalundborg Kommune ser sig desværre nødsaget til at annullere rengøringsudbuddet, jf. udbudsbekendtgørelse 2021/S 035-086899. Annulleringen skyldes kommunens behov for revision af væsentlige elementer i udbudsmaterialet. Kommunen har bl.a. i den henseende til hensigt at indføre en ændret styringsmekanisme i relation til antallet af rengøringstimer. Inden et genudbud agter kommunen at gennemføre en markedsdialog med henblik på at modtage input fra markedet i relation til de påtænkte ændringer af udbudsmaterialet. Kommunen har endvidere til hensigt at gennemføre genudbuddet som et udbud med forhandling med forudgående udbudsbekendtgørelse. Vi beklager den ulejlighed, som annullationen måtte forårsage, idet vi håber på jeres deltagelse ved et kommende genudbud.

Rammeaftale på rengøring for Kalundborg Kommune


Kalundborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kalundborg Kommune
CVR-nummer: 29189595
Postadresse: Holbækvej 141B
By: Kalundborg
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 4400
Land: Danmark
Kontaktperson: Jette Dahl Larsen
E-mail: jette.dahl@kalundborg.dk
Telefon: +45 59534465
Fax: +45 59534411
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/148310805.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.kalundborg.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/148310805.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/148310805.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale på rengøring for Kalundborg Kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90911100 Rengøring af lokaler
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører indgåelse af rammeaftaler om udførelse af rengøringsopgaver i Kalundborg Kommune (Ordregiver) på skoler, sfo'er, børneinstitutioner, administrative bygninger, samt specialtilbud for fysisk og psykisk handicappede, haller og offentlige toiletter.

Tryk her https://permalink.mercell.com/148310805.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 1: Distrikt Syd, jf. bilag A (ca. 44 249 m2)

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90911100 Rengøring af lokaler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 1: Distrikt Syd, jf. bilag A (ca. 44 249 m2)

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Drift og levering / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdsmiljø / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2021
Slut: 31/08/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har option på at forlænge rammeaftalerne i op til 2 x 1 år (i alt 2 år yderligere). Den maksimale varighed af rammeaftalerne er derved 4 år. Det anførte tidspunkt for rammeaftalernes ikrafttræden er vejledende og er fastlagt ud fra den foreløbige udbudstidsplan. Ændringer i denne tidsplan kan betyde, at aftaleperioden forskubbes.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end 5 egnede virksomheder på en delaftale, vil ordregiver udvælge de 5 virksomheder på den pågældende delaftale, som udgør det bedste konkurrencefelt.

Ved vurderingen af det bedste konkurrencefelt, vil ordregiver lægge vægt på:

i) hvilke ansøgere, der har mest erfaring med tilsvarende opgaver i form af antallet af referencer, samt

ii) værdien af de angivne referencer.

Jo bedre (i) og (ii) samlet vurderes for en ansøger, jo mere "egnet" vurderes ansøgeren.

a) SMV-reservation:

Ordregiver har besluttet, at mindst én af de budopfordrede ansøgere på hver delaftale skal henhøre i kategorien "små virksomheder" som defineret i Europa-Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definition af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (2003/361/EF). Dette indebærer følgende:

Modtager ordregiver 5 ansøgninger eller flere, og henhører ingen af de 5 mest egnede ansøgere i kategorien "små virksomheder", erstattes den 5. mest egnede ansøgning af den mest egnede "små virksomhed" blandt de resterende ansøgere.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

I forbindelse med den løbende faste levering af rengøringsydelserne, vil der i begrænset omfang være behov for at indkøbe supplerende serviceydelser under alle rammeaftalerne (Option 1). Serviceydelserne kan f.eks. være kantinehjælp, og andre lign. forbundne opgaver i relation til de daglige rengøringsopgaver. Ordregiver vil ligeledes have mulighed for at indkøbe rengøringsydelser efter eksempelvis et arrangement på en af ordregivers lokaliteter.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 2: Distrikt Nord, jf. bilag B (ca. 77 926 m2)

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90911100 Rengøring af lokaler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 2: Distrikt Nord, jf. bilag B (ca. 77 926 m2).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Drift og levering / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdsmiljø / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2021
Slut: 31/08/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har option på at forlænge rammeaftalerne i op til 2*1 år (i alt 2 år yderligere). Den maksimale varighed af rammeaftalerne er derved 4 år. Det anførte tidspunkt for rammeaftalernes ikrafttræden er vejledende og er fastlagt ud fra den foreløbige udbudstidsplan. Ændringer i denne tidsplan kan betyde, at aftaleperioden forskubbes.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end 5 egnede virksomheder på en delaftale, vil ordregiver udvælge de 5 virksomheder på den pågældende delaftale, som udgør det bedste konkurrencefelt.

Ved vurderingen af det bedste konkurrencefelt, vil ordregiver lægge vægt på:

i) hvilke ansøgere, der har mest erfaring med tilsvarende opgaver i form af antallet af referencer, samt

ii) værdien af de angivne referencer.

Jo bedre (i) og (ii) samlet vurderes for en ansøger, jo mere "egnet" vurderes ansøgeren.

a) SMV-reservation:

Ordregiver har besluttet, at mindst én af de budopfordrede ansøgere på hver delaftale skal henhøre i kategorien "små virksomheder" som defineret i Europa-Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definition af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (2003/361/EF). Dette indebærer følgende:

Modtager ordregiver 5 ansøgninger eller flere, og henhører ingen af de 5 mest egnede ansøgere i kategorien "små virksomheder", erstattes den 5. mest egnede ansøgning af den mest egnede "små virksomhed" blandt de resterende ansøgere.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Herudover vil kommunen i løbet af aftaleperioden under delaftale 2 kunne tilkøbe rengøring (Option 2) på

Kalundborg Sundheds- og akuthus (bilag B, tilbudsliste, ID 4.1):

- Lægehuset (bilag B, t, ID 4.2), og/eller

- Distriktspsykiatrien (bilag B, tilbudsliste, ID 4.3).

- Option på 2 andrager rengøring af et samlet areal på ca. 2 020 m2.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 3: Distrikt Øst, jf. bilag C (ca. 50 529 m2)

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90911100 Rengøring af lokaler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 3: Distrikt Øst, jf. bilag C (ca. 50 529 m2).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Drift og levering / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdsmiljø / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2021
Slut: 31/08/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har option på at forlænge rammeaftalerne i op til 2*1 år (i alt 2 år yderligere). Den maksimale varighed af rammeaftalerne er derved 4 år. Det anførte tidspunkt for rammeaftalernes ikrafttræden er vejledende og er fastlagt ud fra den foreløbige udbudstidsplan. Ændringer i denne tidsplan kan betyde, at aftaleperioden forskubbes.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end 5 egnede virksomheder på en delaftale, vil ordregiver udvælge de 5 virksomheder på den pågældende delaftale, som udgør det bedste konkurrencefelt.

Ved vurderingen af det bedste konkurrencefelt, vil ordregiver lægge vægt på:

i) hvilke ansøgere, der har mest erfaring med tilsvarende opgaver i form af antallet af referencer, samt

ii) værdien af de angivne referencer.

Jo bedre (i) og (ii) samlet vurderes for en ansøger, jo mere "egnet" vurderes ansøgeren.

a) SMV-reservation:

Ordregiver har besluttet, at mindst én af de budopfordrede ansøgere på hver delaftale skal henhøre i kategorien "små virksomheder" som defineret i Europa-Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definition af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (2003/361/EF). Dette indebærer følgende:

Modtager ordregiver 5 ansøgninger eller flere, og henhører ingen af de 5 mest egnede ansøgere i kategorien "små virksomheder", erstattes den 5. mest egnede ansøgning af den mest egnede "små virksomhed" blandt de resterende ansøgere.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøger indestår for, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 - 136, samt de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 (miljø-, social- eller arbejdsretlige område) og § 137, stk. 1, nr. 2 (erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende.

Ved sammenslutninger skal hver enkelt økonomisk aktør indestå herfor.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Gennemsnitlig årsomsætning

- Årsregnskab.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Gennemsnitlig årsomsætning i det senest afsluttede regnskabsår på minimum:

- Delaftale 1: 20 mio. DKK

- Delaftale 2: 12,5 mio. DKK

- Delaftale 3: 12, 5 mio. DKK.

Årsregnskab: Seneste godkendte årsregnskab udviser et positivt resultat efter skat må ikke indeholde forbehold fra revisionen for ansøgerens fortsatte drift eller forhold for regnskabsaflæggelse, der strider mod gældende regnskabsregler.

Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet (f.eks. underleverandører) i forhold til opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen, eller underleverandøren.

For ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet, gælder endvidere, at ansøger som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren. Såfremt en ansøger beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for ansøgers forpligtelser under den udbudte rammeaftale.

Såfremt ansøger ikke kan give oplysninger vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet, fordi ansøger er etableret inden for det seneste år, skal ansøger anføre dette. Det fastsatte mindstekrav gælder tilsvarende for nystartede virksomheder.

Ved sammenslutninger skal hver enkelt økonomisk aktør indestå herfor.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal angive en liste over de betydeligste leveringer af tjenesteydelser, der er udført inden for de seneste 3 år, med angivelse af beløb og tidspunkter og den offentlige eller private modtager.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal have udført mindst én tilsvarende opgave inden for de seneste 3 år. Med "tilsvarende opgave" forstås rengøringsopgaver af en sammenlignelig størrelse og økonomisk værdi som den udbudte for en offentlig myndighed.

Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer ansøger sig på andre enheders tekniske eller faglige kapacitet (fx. underleverandører) i forhold til opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren. For ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet, gælder endvidere, at ansøger som en del af dokumentationen skal fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/03/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Vejledning om klage forefindes på dette link:

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

Ved tvivlsspørgsmål eller problemer med linket kontaktes ordregiver, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt I.1).

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/02/2021

Send til en kollega

0.078