23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 046-114938
Offentliggjort
08.03.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
08.04.2021 Kl. 09:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b9df2c03-076c-49dc-958f-62e12cc65fa7/homepage

Udbyder

Kolding Kommune

Opdateringer

Rettelse
(02.04.2021)

II.2.4)
I stedet for:
Udbuddet vedrører indkøb og levering og udbringning af plastkasser til farligt affald til Kolding Kommune.
- En hovedleverance af levering og udbringning af ca. 32 000 stk. kasser til farligt affald til enfamiliehuse og mindre fællesbebyggelser i Kolding Kommune.
- En sekundær leverance af levering af ca. 14 000 stk. kasser til farligt affald til øvrige fællesbebyggelser i Kolding Kommune ekskl. udbringning.
- Levering af supplerende leverancer af kasser i hele kontraktperioden.
Læses:
Udbuddet vedrører indkøb og levering og udbringning af plastkasser til farligt affald til Kolding Kommune.
- En hovedleverance af levering og udbringning af ca. 35 000 stk. kasser til farligt affald til enfamiliehuse og mindre fællesbebyggelser i Kolding Kommune.
- En sekundær leverance af levering af ca. 11 000 stk. kasser til farligt affald til øvrige fællesbebyggelser i Kolding Kommune ekskl. udbringning.
- Levering af supplerende leverancer af kasser i hele kontraktperioden.

II.2.11)
I stedet for:
Leverandøren skal som option give en pris på udbringning af de 14 000 kasser der er omfattet af den sekundære leverance.
Læses:
Leverandøren skal som option give en pris på udbringning af de 11 000 kasser der er omfattet af den sekundære leverance.

Indkøb, levering og udbringning af plastkasser til farligt affald


Kolding Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kolding Kommune
CVR-nummer: 29 18 98 97
Postadresse: Nytorv 11
By: Kolding
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Dennis Tranholm Jensen
E-mail: deje@cowi.com
Telefon: +45 51243591
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b9df2c03-076c-49dc-958f-62e12cc65fa7/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b9df2c03-076c-49dc-958f-62e12cc65fa7/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b9df2c03-076c-49dc-958f-62e12cc65fa7/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b9df2c03-076c-49dc-958f-62e12cc65fa7/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Indkøb, levering og udbringning af plastkasser til farligt affald

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
44000000 Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur)
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører indkøb, levering og udbringning af plastkasser til farligt affald til Kolding Kommune.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 600 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44618100 Lette beholdere
44613700 Affaldscontainere
44619000 Andre beholdere
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører indkøb og levering og udbringning af plastkasser til farligt affald til Kolding Kommune.

- En hovedleverance af levering og udbringning af ca. 32 000 stk. kasser til farligt affald til enfamiliehuse og mindre fællesbebyggelser i Kolding Kommune.

- En sekundær leverance af levering af ca. 14 000 stk. kasser til farligt affald til øvrige fællesbebyggelser i Kolding Kommune ekskl. udbringning.

- Levering af supplerende leverancer af kasser i hele kontraktperioden.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har option på forlængelse af kontraktperioden for levering af supplerende leverancer på uændrede vilkår, af flere omgange, i et vilkårligt antal måneder i op til samlet 24 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Leverandøren skal som option give en pris på udbringning af de 14 000 kasser der er omfattet af den sekundære leverance.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har den fornødne økonomiske og finansielle formåen til at udføre opgaven.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

En tilbudsgiver, der enten:

- har haft et positivt resultat som gennemsnit over de seneste 3 år, eller

- har en soliditetsgrad på mindst 10 % i det seneste afsluttede årsregnskab

vil blive anset for at have den fornødne økonomiske og finansielle formåen.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver i løbet af de sidste 3 år har håndteret minimum 2 opgaver omfattende levering og udbringning af kasser /beholdere til borgere. Disse 2 opgaver skal samlet som minimum omfatte 20 000 stk. UN-godkendte kasser til farligt affald.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/04/2021
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/04/2021
Tidspunkt: 09:00
Sted:

 

Kolding Kommune

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

De bydende har ikke adgang til at overvære åbning af budene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/03/2021

Send til en kollega

0.078