23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 050-123269
Offentliggjort
12.03.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
08.04.2021 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=295327&B=HVIDOVRE

Udbyder

Hvidovre Kommune

Vindere

Hvidovre Kommune udbyder rammeaftale på overjordiske affaldscontainere

(11.06.2021)
H.E.W. A/S
Sunekær 6
5471 Søndersø

Rammeaftale på overjordiske affaldscontainere


Hvidovre Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hvidovre Kommune
CVR-nummer: 55606617
Postadresse: Hvidovrevej 278
By: Hvidovre
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2650
Land: Danmark
Kontaktperson: Daniel Bang Christensen
E-mail: dcr@hvidovre.dk
Telefon: +45 36393148
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.hvidovre.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/330969
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=295327&B=HVIDOVRE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=295327&B=HVIDOVRE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Hvidovre Kommune udbyder rammeaftale på overjordiske affaldscontainere

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
44613700 Affaldscontainere
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Hvidovre Kommune udbyder hermed overjordiske affaldscontainere som skal anvendes dels af Hvidovre Kommune samt hos boligselskaberne i kommunen. Containerne skal være med 2-krogs tømmesystem. Containerne skal egne sig til at blive stillet samlet i affaldsøer på ret linje og de forskellige containerstørrelser skal fremstå ensartet i udformningen. Containerne skal kunne leveres i nedenstående størrelser (nettovolumen i m3): Xsmall 1,8-2,0 small 2,8-3 medium 3,3-3,5 large 4,3-4,5 Xlarge 4,8-5. Containerne skal benyttes til følgende fraktioner:

- Restaffald

- Madaffald

- Glas/flasker

- Metal

- Plast

- Papir

- Pap

- Tekstiler

- Fødevarekartoner.

Opsamlingsvolumen for perkulat på beholderne på minimum 200 liter som selvtømmes i forbindelse med tømning af beholderne. Affaldsbeholderne skal være forberedte til montering af fill-level sensor samt låsesystem.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34928480 Affaldscontainere og -spande
44613800 Containere til spildprodukter
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

 

Hvidovre

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Hvidovre Kommune udbyder hermed overjordiske affaldscontainere som skal anvendes dels af Hvidovre Kommune samt hos boligselskaberne i kommunen. Eftersom boligselskaberne selv bestemmer hvorvidt de ønsker at købe overjordiske affaldscontainere, fremfor f.eks. underjordiske affaldscontainere, er det vanskeligt at estimere hvor mange affaldscontainere kommunen har behov for at købe over de næste 4 år. Containerne skal være med 2-krogs tømmesystem. Containerne skal egne sig til at blive stillet samlet i affaldsøer på ret linje og de forskellige containerstørrelser skal fremstå ensartet i udformningen. Containerne skal kunne leveres i nedenstående størrelser (nettovolumen i m3): Xsmall 1,8-2,0 small 2,8-3 medium 3,3-3,5 large 4,3-4,5 Xlarge 4,8-5.

Containerne skal benyttes til følgende fraktioner:

- Restaffald

- Madaffald

- Glas/flasker

- Metal

- Plast

- Papir

- Pap

- Tekstiler

- Fødevarekartoner.

Opsamlingsvolumen for perkulat på beholderne på minimum 200 liter som selvtømmes i forbindelse med tømning af beholderne. Affaldsbeholderne skal være forberedte til montering af fill-level sensor samt låsesystem.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
Non empty span 2-->II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

- Der skal minimum ydes 3 års garanti på affaldsbeholderne.

- Der skal minimum 10 år efter salget af affaldsbeholderne være muligt at købe reservedele til affaldsbeholderne.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/04/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk, Nordsamisk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 08/07/2021
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/04/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/03/2021

Send til en kollega

0.063