23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2012/S 90-148532
Offentliggjort
11.05.2012
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
15.06.2012 Kl. 12:00

Addresse
KAB, Vester Voldgade 17, Att: Bente Heltberg, 1552 København V, Telefon: +45 33a631289, Mailadresse: bhe@kab-bolig.dk

Udbyder

KAB

Opdateringer

Resultat
(19.12.2012)

Del V: Kontrakttildeling

Kontrakt nr.: EnergiMærkningsOrdning for de KAB administrerede ejendomme Delaftale nr.: 1 - Betegnelse: EMO - enfamilieshuse, rækkehuse
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
24.9.2012

V.2)Oplysninger om tilbud
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med
Force Technology
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

Kontrakt nr.: EnergiMærkningsOrdning for de KAB administrerede ejendomme Delaftale nr.: 2 - Betegnelse: EMO - flerfamilieshuse, etageejendomme under 4 000 m²
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
24.9.2012

V.2)Oplysninger om tilbud
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med
Rambøll
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

Kontrakt nr.: EnergiMærkningsOrdning for de KAB administrerede ejendomme Delaftale nr.: 3 - Betegnelse: EMO - energimærkning af flerfamilieshuse, etageejendomme mellem 4 000 og 10 000 m²
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
24.9.2012

V.2)Oplysninger om tilbud
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med
Kuben Management
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

Kontrakt nr.: EnergiMærkningsOrdning for de KAB administrerede ejendomme Delaftale nr.: 4 - Betegnelse: EMO - energimærkning af flerfamilieshuse, etageejendomme over 10.000 m²
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
24.9.2012

V.2)Oplysninger om tilbud
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med
Dansk Drift Center
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

Kontrakt nr.: EnergiMærkningsOrdning for de KAB administrerede ejendomme Delaftale nr.: 5 - Betegnelse: EMO - energimærkning af administrationsbygninger og daginstitutioner
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
24.9.2012

V.2)Oplysninger om tilbud
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med
Henrik Møgelgaard Aps
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

EnergiMærkningsOrdning for de KAB administrerede ejendomme (Resultat)


KAB

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)
KAB
DK
Vester Voldgade 17
Kontaktpunkt(er): KAB
Att: Bente Heltberg
1552 København V
DANMARK
Telefon: +45 33631289
Mailadresse: bhe@kab-bolig.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://kab-bolig.dk

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Offentligt organ

I.3)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: ja

tilknyttede boligorganisationer vil fremgå af udbudsmaterialet
Vester Voldgade 17
1552 København V
DANMARK


Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
EnergiMærkningsOrdning for de KAB administrerede ejendomme.

II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 12: Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Stor København og østlige Sjælland.
DANMARK.

NUTS-kode DK02

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale

II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør

Rammeaftalens varighed

Varighed i måneder: 48

Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid

Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 2 500 000,00 og 7 500 000,00 DKK

II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
KAB administrerer cirka 50 boligorganisatione med omkring 200 boligafdelinger af forskellig størrelse og opførelsesår. Udbudsmaterialet vil angive navn på de involverede boligorganisationer.
Alle afdelinger ønskes energimærket gennem EMO indenfor de næste 2 år (jf. "Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger nr. 61 af 27/01/2011").
Hver boligafdeling indgår særskilt aftale med rådgiver, og den nærmere forretningsgang beskrives i udbudsmnaterialet.
Boligafdelingerne opdeles i grupper efter BBR kode - rækkehuse, etageejendomme, administration, dagsinstitution mm og der indgås rammeaftale om hver gruppe. Der vil således blivet indgået flere enkeltstående rammeaftaler. Det vil være muligt at afgive tilbud på flere en gruppe ejendomme.
Den oplyste anslåede kontraktværdi i pkt. II.1.4) er for hver gruppe.

II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
71315210

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej

II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: ja
Der kan afgives bud på en eller flere delaftaler

II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Det samlede areal på de administrerede boligafdelinger er cirka 3 300 000 m2.

II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej

II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 48 (fra tildeling af kontrakten)

Oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 1 Betegnelse: EMO - enfamilieshuse, rækkehuse
1)Kort beskrivelse
Energimærkning af ejendomme med BBR kode 120 og 130.

2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
71315210

3)Mængde eller omfang
Maksimalt 75 boligafdelinger med et samlet areal på cirka 600 000 m2.

4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 2 Betegnelse: EMO - flerfamilieshuse, etageejendomme under 4 000 m2
1)Kort beskrivelse
Energimærkning af bygninger med BBR kode 140/160 og areal under 4 000 m2.

2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
71315210

3)Mængde eller omfang
Maksimalt 79 boligafdelinger med et samlet areal på cirka 150 000 m2.

4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 3 Betegnelse: EMO - energimærkning af flerfamilieshuse, etageejendomme mellem 4 000 og 10 000 m2
1)Kort beskrivelse
Energimærkningen af bygninger med BBR kode 140/160 og areal mellem 4 000 og 10 000 m2.

2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
71315210

3)Mængde eller omfang
Maksimalt 74 boligafdelinger med et samlet areal cirka 500 000 m2.

4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 4 Betegnelse: EMO - energimærkning af flerfamilieshuse, etageejendomme over 10 000 m2
1)Kort beskrivelse
Energimærkning af bygninger med BBR kode 140 og 160 og et areal over 10 000 m2.

2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
71315210

3)Mængde eller omfang
Maksimalt 79 boligafdelinger med et samlet areal på cirka 2 000 000 m2.

4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 5 Betegnelse: EMO - energimærkning af administrationsbygninger og daginstitutioner
1)Kort beskrivelse
Energimærkning af bygninger med BBR kode 320 og 440.

2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
71315210

3)Mængde eller omfang
2 administrationsbygninger og maksimalt 20 dagsinstitutioner

4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Krav til sikkerhedsstillelse vil fremgå af udbudsmaterialet.

III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Betalingsvilkår mm. vil fremgå af udbudsmaterialet.

III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej

III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt tro-og-love-erklæring vil blive krævet af vindende tilbudsgivere.

III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ansøgers regnskabstal for de seneste 3 regnskabsår.
Erklæring om ansøgers samlede omsætning samt omsætning på energimærke/EMO sager de seneste 3 år.

III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Cerifikatat for godkendelse til at udføre EMO.
Oplysninger om antal medarbejdere med viden om energibesparelser og EMO.
Oplysninger om antal medarbejdere med viden om ventilation, CTS mm. og energibesparelser.
Reference fra udført energimærkning/EMO.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Minimum to medarbejder med erfaring med energimærke/EMO og energibesparelser.
Minimum to medarbejdere med erfaring med ventilation, CTS mm. og energibesparelser.

III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej

III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Begrænset

IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindsteantal 8

IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Laveste pris

IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej

IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
15.6.2012 - 12:00

IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
2.7.2012

IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dansk.

IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8)Åbning af bud
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.3)Yderligere oplysninger
Rammeaftalen er ikke eksklusiv. Den enkelte boligafdeling kan frit vælge at benytte rådgiver udenfor rammeaftalen.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Kampmannsgade 1
1780 København V
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 332910000
Internetadresse: http://kifu.dk
Fax: +45 33307799

VI.4.2)Indgivelse af klager
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://kfst.dk
Fax: +45 41715100

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
7.5.2012

Send til en kollega

0.138