23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2012/S 91-150791
Offentliggjort
14.05.2012
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

Addresse
www.gladsaxe.dk/udbud

Indlevering af tilbud

Til
07.09.2012 Kl. 12:00

Addresse
Gladsaxe Kommune, Rådhus Alle 7, Att: Pia Vendelholt Christensen, 2860 Søborg, Telefon: +45 39575851, Mailadresse: Forsyning@gladsaxe.dk

Udbyder

Gladsaxe Kommune

Opdateringer

Resultat
(02.01.2013)

Del V: Kontrakttildeling

Kontrakt nr.: 1 Delaftale nr.: 1 - Betegnelse: Indsamling af dagrenovation i Gladsaxe Kommune
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
19.12.2012

V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 5

V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med
Meldgaard MILJØ A/S
Askelund 10
6200 Aabenraa
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 50 616 105 DKK
Eksklusive moms

V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

Kontrakt nr.: 2 Delaftale nr.: 1 - Betegnelse: Indsamling af storskrald i Gladsaxe Kommune
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
12.12.2012

V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 3

V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med
M. Larsens Vognmandsfirma A/S
Vibeholmsvej 5-7
2605 Brøndby
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 24 750 700 DKK
Eksklusive moms

V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

Kontrakt nr.: 3 Delaftale nr.: 1 - Betegnelse: Indsamling af haveaffald i Gladsaxe Kommune
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
19.12.2012

V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 5

V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med
Meldgaard MILJØ A/S
Askelund 10
6200 Aabenraa
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 10 475 000 DKK
Eksklusive moms

V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

Indsamling og transport af renovation i Gladsaxe Kommune (Resultat)


Gladsaxe Kommune

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)
Gladsaxe Kommune
DK
Rådhus Alle 7
Kontaktpunkt(er): Gladsaxe Kommune
Att: Pia Vendelholt Christensen
2860 Søborg
DANMARK
Telefon: +45 39575851
Mailadresse: Forsyning@gladsaxe.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.gladsaxe.dk

Elektronisk adgang til oplysninger: http://www.gladsaxe.dk/udbud

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: COWI A/S
Paralllelvej 2
Att: Mette Norengaard
2800 Kongens Lyngby
DANMARK
Telefon: +45 56406873
Mailadresse: meno@cowi.dk

I.2)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed

I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Indsamling og transport af renovation i Gladsaxe Kommune.

II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 16: Kloakering og affaldsbortskaffelse; rensning og lignende tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Gladsaxe Kommune.
DANMARK.

NUTS-kode DK012

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt

II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Gladsaxe Kommune udbyder 3 kontrakter: Kontrakt for indsamling og transport af dagrenovation, Kontrakt for indsamling og transport af storskrald, Kontrakt for indsamling og transport af haveaffald (for uddybning henvises til bilag med delaftaler). De enkelte entrepriser udbydes for 3 år med mulighed for 2 x 1 års forlængelse. Det skal fremgå af tilbuddet, hvilke kontraktområder, der afgives tilbud på. I Gladsaxe Kommune er der ca. 61 000 indbyggere, ca. 1.700 haver i haveforeninger og nyttehaver, ca. 3.200 virksomheder og institutioner. Der er ca. 6.800 parcelhuse og 24.600 rækkehuse, tæt-lav og etageboliger.

II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90511000

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: ja
Der kan afgives bud på en eller flere delaftaler

II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Der henvises til de enkelte delaftaler.

II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Mulighed for forlængelse af kontrakten.

II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 2
Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter:
måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten)

II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 36 (fra tildeling af kontrakten)

Oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 1 Betegnelse: Kontrakt for indsamling og transport af dagrenovation
1)Kort beskrivelse
Entreprisen omfatter indsamling og transport af dagrenovation i Gladsaxe Kommune. Kontrakten udbydes for 3 år med mulighed for 2x1 års forlængelse. I Gladsaxe Kommune er der ca. 65 000 indbyggere, ca. 1 700 haver i haveforeninger og nyttehaver samt ca. 3 200 virksomheder og institutioner. Der er ca. 6 800 parcelhuse og 24 600 rækkehuse, tæt-lav og etageboliger.

2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90511000

3)Mængde eller omfang
Der blev i 2011 indsamlet ca. 17 700 ton dagrenovation. Indsamlingen foregår primært ugentligt. Der er mulighed for at private husstande kan vælge 14 dages afhentning. Dagrenovation indsamles i sække, beholdere med 2 eller 4 hjul, vippe-, ophaler- eller maxicontainere samt komprimatorcontainere. Der tømmes pt. årligt ca. 795 000 sække/ 2-hjulede beholdere, ca. 134 000 4- hjulede beholdere, ca. 1 800 vippecontainere, ca. 400 ophalercontainere og ca. 190 komprimatorcontainere. Indsamlilngstidspunktet er primært mellem kl. 6:00 og 16:00. Dagrenovation indsamles hele året.

4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 36 (fra tildeling af kontrakten)

5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Der udbydes to andre delaftaler: En kontrakt for indsamling og transport af storskrald og en kontrakt for indsamling og transport af haveaffald.

Delaftale nr.: 2 Betegnelse: Kontrakt for indsamling og transport af storskrald
1)Kort beskrivelse
Entreprisen omfatter indsamling og transport af storskrald i Gladsaxe Kommune. Kontrakten udbydes for 3 år med mulighed for 2x1 års forlængelse. I Gladsaxe Kommune er der ca. 65 000 indbyggere, ca. 1 700 haver i haverforeninger og nyttehaver: Der indsamles ikke storskrald fra virksomheder og institutioner. Der er ca. 6 800 parcelhuse og 24.600 rækkehuse, tæt-lav og etageboliger.

2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90511000

3)Mængde eller omfang
Indsamling af storskrald er delt op i fire forskellige ordninger.
1). Indsamling af genanvendeligt affald i 2-delte beholdere primært fra række- og parcelhuse. Obligatorisk indsamling af plast- og metal i 2-delte beholdere, som tømmes ca. hver 8. uge. Frivillig indsamling af glas og papir i 2-delte beholdere, som tømmes ca. hver 4 uge. Ordningen er ny per 1.4.2013.
2). Brændbart affald, stort jern, elektronik, pap og karton samt affald til deponi indsamles fra ved vej ordning i fast rute ordning hver 4 uge. Primært fra række- og parcelhuse og mindre etageejendomme.
3). Obligatorisk indsamling af plast- og metal i beholdere (240-660 liter) på fast tømmedag hver 2. uge. Primært fra etageboliger. Ordningen er ny per 1.4.2013.
4). Fællesindsamling fra storskraldsrum og storskraldsgårde. Affald til genanvendelse, forbrænding og deponi indsamles i materiel (mini-, vippe- ophalercontainer og trådbure), med grab eller ved håndlæsning, som fast ruteordning eller som ringeordning. Ordningerne er delvis nye og indføres fra 1.4.2013. I 2011 blev der indsamlet ca. 3 600 ton storskrald fordelt på forskellige fraktioner. Indsamlingstidpunktet er primært i tidsrummet kl. 7:00-16:00. Indsamling af storskrald foretages hele året.

4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 36 (fra tildeling af kontrakten)

5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Der udbydes to andre delaftaler: En kontrakt for indsamling og transport af dagrenovation og en kontrakt for indsamling og transport af haveaffald.

Delaftale nr.: 3 Betegnelse: Indsamling og transport af haveaffald
1)Kort beskrivelse
Entreprisen omfatter indsamling og transport af haveaffald i Gladsaxe Kommune. Kontrakten udbydes for 3 år med mulighed for 2x1 års forlængelse. I Gladsaxe Kommune er der ca. 65 000 indbyggere, ca. 1 700 haver i haverforeninger og nyttehaver: Der indsamles ikke haveaffald fra virksomheder og institutioner. Der er ca. 6 800 parcelhuse og 24 600 rækkehuse, tæt-lav og etageboliger.

2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90511000

3)Mængde eller omfang
Ordningen for haveaffald omfatter 2 forskellige ordninger.
1). Afhentning ved vej: Affaldet afhentes i beholdere med 2 hjul, papirsække eller bundter. Der er ca. 14 500 husstande, der er omfattet af denne ordning. Indsamlingen sker hver 14 dag i fast rute.
2). Afhentning fra visse etageboliger og tæt-lav bebyggelser: Affaldet afhentes i containere eller med grab. Der er ca. 15 800 husstande, der er omfattet af denne ordning. Indsamlingen sker hver 14 dag i fast rute eller ved bestiling. I Gladsaxe Kommune afhentes haveaffald hver 14. dag fra medio februar til medio december. Indsamlingstidspunktet er primært i tidsrummet kl. 7:00-16:00. Der indsamles ikke haveaffald fra virksomheder og institutioner. I 2011 blev der indsamlet ca. 5 000 ton haveafafld fra de to ordninger.

4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 36 (fra tildeling af kontrakten)

5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Der udbydes to andre delaftaler: En kontrakt for indsamling og transport af dagrenovation og en kontrakt for indsamling og transport af storskrald.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Der vil blive stillet krav om sikkerhedsstillelse på 10 % af kontraktsummen. De nærmere betingelser for garantien vil fremgå af udbudsmaterialet.

III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Det vil fremgå nærmere af udbudsmaterialet.

III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Det er tilladt for konsortier og andre sammeslutninger at afgive tilbud. Når flere i forening giver tilbud, hæfter disse tilbudsgivere fuldt ud og solidarisk for det afgivne tilbud. Endvidere skal der være udpeget en person, der med bindende virkning for tilbudsgiversamarbejdet kan indgå aftaler og afgive oplysinger overfor Gladsaxe Kommune under udbuddet.

III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Der vil blive stillet krav om opfyldelse af uddannelses- og sociale klausuler.

III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Der kræves dokumentation for, at entreprenøren ikke er under konkurs, betalingsstandsning.
mv. eller har forfalden gæld til det offentlige på tilbudstidspunktet, der overstiger 100 000 DKK og, hvorom der ikke er truffet aftale om afvikling, samt at firmaet ikke er omfattet af andre af de i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1, litra a), b), c) og d) samt artikel 45, stk. 2, litra a), b), c), e), f) og g) nævnte udelukkelsesgrunde.
De med udbudsbrevene vedlagte formularer kan anvendes.
Ved konsortier og/eller brug af underleverandører til udførelse af den udbudte opgave skal alle deltagere i konsortiet/underleverandørerne fremsende dokumentation.
I henhold til § 11,stk. 2 i Bekendtgørelse nr. 712 af 15.6.2011 kan Gladsaxe Kommune kræve, at den tilbudsgiver, som Gladsaxe Kommune agter at indgå kontrakt med, fremlægger Serviceattest fra Erhvervs- og Servicestyrelsen eller anden lignende attest/bevis, der er underskrevet/attesteret af en anden kompetent retslig eller administrativ myndighed.

III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Kopi af de seneste 3 godkendte revisionspåtegnede årsrapporter for tilbudsgiver samt erklæring fra tilbudsgiver eller tilbudsgivers revisor om, at tilbudsgivers økonomiske forhold ikke er væsentlig forringet i forhold ti hvad der fremgår af den senest godkendte årsrapport. Såfremt tilbudsgiver af gyldig grund – f.eks. at der ikke foreligger 3 årsrapporter for tilbudsgiver.
— ikke kan fremlægge den krævede dokumentation, skal tilbudsgiver søge sin økonomiske og finansielle kapacitet godtgjort på anden vis ved at fremsende dertil egnede dokumenter. I så fald skal tilbudsgiver også henvise til det forhold, som tilbudsgiver påberåber sig som gyldig grund for ikke at fremlægge det efterspurgte materiale.
Øvrige tilbudsgivere kan ved relevante erklæringer fra bank, revisor eller andre om f.eks. kapitaltilførsler efter senest afsluttede regnskabsår, eller på anden tilsvarende vis godtgøre, at de har den fornødne økonomiske og finansielle formåen.
Derudover skal tilbudsgiver fremlægge ubetinget forhåndstilsagn fra bank eller andet anerkendt pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab om, at der vil blive stillet den krævede sikkerhedsstillelse.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Tilbudsgiver skal have den fornødne økonomiske og finansielle formåen til at udføre opgaven. Alle tilbudsgivere, der enten har haft et positivt resultat som gennemsnit over de seneste 3 år, eller har en soliditetsgrad på mindst 7,5 % i det senest afsluttede årsregnskab vil blive anset for at have den fornødne økonomiske og finansielle formåen.

III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
For alle delaftaler gælder: Dokumentation skal vedlægges med angivelse af opgave, årlig mængde eller årlig kontraktsum, aftaleperiode, og kundens navn. Hvis tibudsgiver - af gyldig grund - ikke kan fremlægge den krævede dokumentation for referencer, skal tilbudsgiver søge sin tekniske kapacitet godtgjort på anden vis ved at fremsende dertil egnede dokumenter. I så fald skal tilbudsgiver også henvise til det forhold, som tilbudsgiver påberåber sig som gyldig grund for ikke at fremlægge det efterspurgte materiale. Ved vurderingen af anden dokumentation end tilbudsgivers referencer, vil Gladsaxe Kommune lægge afgørende vægt på, at en eller flere navngivne personer i virksomheden har solid erfaring på ledelsesniveau omfattende indsamling af dagrenovation eller storskrald eller haveaffald eller dagrenovationslignende affald i bymiljø indenfor de sidste 3 år - herunder erfaring med både ruteplanlægning og lønsystem. Såfremt tilbudsgiver har et certificeret kvalitetssikrings- og miljøstyringssystem skal en kopi af certifikatet vedlægges tilbuddet til dokumentation. Hvis tilbudsgiver har et ikke-certificeret kvalitetssikrings- elle miljøstyringssystem skal tilbudsgiver vedlægge en beskrivelse af systemet. Certifikatet/beskrivelsen indgår som bilag i den endelige kontrakt med den vindende tilbudsgiver. Såfremt tilbudsgiver henviser til andres ressourcer med henblik på at godtgøre tilstrækkelig økonomisk eller teknisk kapacitet, skal han vedlægge sit tilbud den krævede dokumentation/de krævede oplysninger for sådanne andre ressourcer. Endvidere skal tilbudsgiver vedlægge dokumentation for, at han råder over disse andre ressourcer f.eks. i form af en erklæring fra vedkommende om, at han vil stille ressourcerne til rådighed for tilbudsgiver i relation til aftalen jf. Udbudsdirektivets Artikel 47.2 og 48.3. Tilbudsgivere skal oplyse til hvor stor en del af den udbudte entreprise, der skal udføres af underleverandører og i givet fald hvem. Oplysningen indgår som bilag i den endelige kontrakt med den vindende tilbudsgiver.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
For delaftaler om dagrenovation og storskrald gælder: Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har mindst en reference omfattende indsamling af dagrenovation eller dagrenovationslignende affald i bymiljø med minimum 10 000 husstande indenfor de sidste 3 år. For delaftale om haveaffald gælder: Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har mindst en reference omfattende indsamling af affald i bymiljø indenfor de sidste 3 år. Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har et kvalitetssikringssystem samt et miljøstyringssystem.

III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: ja
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse: Der kræves tilladelse til at udføre godstransport for fremmed regning i henhold til lovbekendtgørelsen nr. 1086 af 8.9.2010.

III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig

IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de nedenfor anførte kriterier

1. Pris. Vægtning 70

2. Kvalitet. Vægtning 5

3. Arbejdsmiljø. Vægtning 5

4. Miljø. Vægtning 20


IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej

IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej

IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
7.9.2012 - 12:00

IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dansk.

IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

IV.3.8)Åbning af bud
Dato: 7.9.2012 - 13:00

Sted:

Cowi, Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby.


Der må være personer til stede under åbningen af bud: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.3)Yderligere oplysninger
Der gives fri, direkte og fuld elektronisk adgang til udbudsmaterialet og ethvert supplerende dokument på www.gladsaxe.dk/udbud. Eventuelle tilbudsgivere, der downloader udbudsdokumenterne, bedes venligt meddele dette skriftligt til Gladsaxe Kommune, Rådhus Alle 7, 2860 Søborg, att: Anette Lykke Otto, e-mail: tmfaot@gladsaxe.dk.

Det påhviler tilbudsgivere selv med regelmæssige mellemrum at kontrollere, om der er kommet supplerende materiale,

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1
1780 København V
DANMARK
Telefon: +45 33307700
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Eventuelle klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter, at Ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at Ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Se Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (Lov nr. 492 af 12.5.2010).

VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Nyropsgade 30
1780 København V
DANMARK
Mailadresse: ks@ks.dk
Telefon: +45 72268000
Internetadresse: http://www.ks.dk
Fax: +45 33326144

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10.5.2012

Send til en kollega

0.11