23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 065-163065
Offentliggjort
02.04.2021
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen

Forhåndsmeddelelse - lastvogne over 3.500 kg med opbygninger til Københavns Kommune (Teknik- og Miljøforvaltningen)


Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse har til formål at reducere fristen for modtagelse af bud

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Michael Vallentin Strand
E-mail: iw97@kk.dk
Telefon: +45 33663366
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/153245274.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/153245274.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/153245274.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Forhåndsmeddelelse - lastvogne over 3 500 kg med opbygninger til Københavns Kommune (Teknik- og Miljøforvaltningen)

 

Sagsnr.: 2021-0087917
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34140000 Tunge motorkøretøjer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, har til hensigt at offentliggøre nedenstående udbud på levering af lastvognschassiser med tilhørende opbygninger. Det er hensigten at udbyde de pågældende lastvognschassiser i løbet af 2. og 3. kvartal 2021 med levering snarest muligt derefter, eventuelt som delleveringer hvor chassis faktureres inden opbygning påbegyndes.

Det er hensigten at udbyde følgende lastvogne med opbygning, enten som rammeaftale, enkeltstående udbud eller som udbud med delaftaler. De enkelte udbud er yderligere beskrevet i afsnittet udvidet beskrivelse af opgaven;

— Rammeaftale på forventet levering af 6-8 stk. 2-akslede 12-15 tons chassiser opbygget med kran og tippelad

— Udbud af 1 stk. 4 akslet 32 tons chassis med kroghejs

— Udbud af 1 stk. 2 akslet 10-15 tons chassis med fast kasse/læssebagsmæk

— Udbud af 1 stk. 2 akslet 12-15 tons chassis med hydraulisk kran og hydraulisk 3-vejs tippelad

— Udbud af 2 stk. 2 akslede 15-18 tons chassiser med komprimatorkasse.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 16 400 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34130000 Motorkøretøjer til godstransport
34134000 Lastbiler med fladt lad og med tippelad
34142000 Kranbiler og dumpere
34144512 Renovationsvogne med komprimering
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Det er hensigten at udbyde følgende lastvogne med opbygning, enten som rammeaftale, enkeltstående udbud eller som udbud med delaftaler;

— Rammeaftale på forventet levering af 6-8 stk. 2-akslede 12-15 tons chassiser med dagførerhus, opbygget med hydraulisk kran, hydraulisk 3-vejs tippelad samt opbygning med skabe og skuffer til entreprenørgrej

— Udbud af 1 stk. 4 akslet 32 tons chassis med dagførerhus og kroghejs

— Udbud af 1 stk. 2 akslet 10-15 tons chassis med fast kasse og læssebagsmæk

— Udbud af 1 stk. 2 akslet 12-15 tons chassis med smalt dagførerhus, opbygget med hydraulisk kran og hydraulisk 3-vejs tippelad

— Udbud af 2 stk. 2 akslede 15-18 tons chassiser med kort aksel afstand og med frembyggede førerhuse, opbygget med 1 kammer hydraulisk komprimatorkasse.

Der forventes endvidere udbudt option på serviceaftaler på de enkelte lastvognschassiser og opbygninger.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 16 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2021
Slut: 01/08/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

For rammeaftalen gør sig gældende at den vil have en maksimal løbetid på 4 år, med forventet årligt aftræk på 2 lastvogne med opbygninger.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der vil være optioner på serviceaftaler.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Rammeaftale på levering af 6-8 stk. 2 akslede chassiser opbygget med kran og hydraulisk tippe forventes udbud primo maj måned 2021. De resterende udbud forventes udbudt løbende i 2. og 3. kvartal 2021.

Udbudsmaterialet vil være offentligt tilgængeligt på tidspunktet for fremsendelse af udbudsbekendtgørelsen.

 

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
07/05/2021

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.5) Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne:

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/03/2021

Send til en kollega

0.11