23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 079-199199
Offentliggjort
23.04.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
12.05.2021 Kl. 12:00

Udbyder

Birkerød almennyttige Boligselskab, afd. Møllevangen 0301 v/DAB

Møllevangen fremtidssikring


Birkerød almennyttige Boligselskab, afd. Møllevangen 0301 v/DAB

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Birkerød almennyttige Boligselskab, afd. Møllevangen 0301 v/DAB
Postadresse: Finsensvej 33
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Jane Nelson
E-mail: jne@dabbolig.dk
Telefon: +45 77320438
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.dabbolig.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-13062
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Møllevangen fremtidssikring (PQ)

 

Sagsnr.: PRJ-2013-00005
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45211000 Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Byggesagen omfatter helhedsrenovering af Birkerød almennyttige Boligselskab, afdeling Møllevangen nr. 0301. Afdelingen består af i alt 22 blokke.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 120 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

 

Hovedgade 11-19, Møllevangen 2-74, Søndervangen 10-42, 3-45 og Toftevej 7-31

3460 Birkerød

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

På vegne af Birkerød almennyttige Boligselskab, afdeling Møllevangen nr. 0301, v/DAB - og i henhold til udbudsloven (lov nr. 1564 af 15.12.2015) § § 58-60 om begrænset udbud med forudgående prækvalifikation, inviteres hermed til afgivelse af tilbud på udførelse af hovedentreprise vedrørende helhedsplan og fremtidssikring af boligbebyggelsen Møllevangen, afd. 0301.

Projektet er udført af arkitektfirmaet Friborg og Lassen A/S, Wissenberg A/S rådgivende ingeniører, og Zoffmannholm Landskabsarkitekter ApS.

Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling i henhold til udbudsloven (lov nr. 1564 af 15.12.2015) § § 61-66.

Der henvises endvidere til udbudsbrev, udbudstekniske betingelser og det øvrige udbudsmateriale.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 38
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Der henvises til ESPD og udbudstekniske betingelser.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Hovedentreprisekontrakten indeholder en række optioner. Optionerne er markeret i tilbudslisterne.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/05/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 19/05/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 5 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/04/2021

Send til en kollega

0.063