23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 080-206989
Offentliggjort
26.04.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
18.05.2021 Kl. 10:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/42dabee3-5a09-42c4-bd0a-26dbadee68b2/homepage

Udbyder

Verdo A/S

Levering af præisolerede fjernvarmerør


Verdo A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Verdo A/S
CVR-nummer: 25481968
Postadresse: Agerskellet 7
By: Randers NV
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8920
Land: Danmark
Kontaktperson: Karina Winther Jensen
E-mail: kawj@verdo.com
Telefon: +45 41748976
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.verdo.com/dk/forside/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Energi Ikast Service A/S
By: Ikast
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Land: Danmark
E-mail: jst@energi-ikast.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/42dabee3-5a09-42c4-bd0a-26dbadee68b2/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/42dabee3-5a09-42c4-bd0a-26dbadee68b2/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/42dabee3-5a09-42c4-bd0a-26dbadee68b2/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Levering af præisolerede fjernvarmerør

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
44000000 Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur)
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Verdo Varme A/S, Verdo Varme Herning A/S samt Energi Ikast Service A/S (herefter ”Ordregiver”) udbyder en 3-årig rammeaftale mellem ordregiver og den vindende tilbudsgiver vedr. levering af præisolerede fjernvarmerør.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 88 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Levering af faste præisolerede fjernvarmerør til ordregiver, præisolerede fittings og samlinger samt levering af fleksible præisolerede fjernvarmerør (alupex som medierør) samt fittings mv. herfor.

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44163120 Fjernvarmerørledninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Levering af faste præisolerede fjernvarmerør til ordregiver i dim. 26,9 - 610, præisolerede fittings og samlinger samt levering af fleksible præisolerede fjernvarmerør (alupex som medierør) samt fittings mv. herfor.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har option på at forlænge rammeaftalen med ét år ad gangen op til en samlet rammeaftalelængde på i alt 5 år på uændrede vilkår.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Levering af fleksible præisolerede fjernvarmerør (kobber som medierør) samt fittings mv. herfor

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44163120 Fjernvarmerørledninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Levering af fleksible præisolerede fjernvarmerør (kobber som medierør) samt fittings mv. herfor.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har option på at forlænge rammeaftalen med ét år ad gangen op til en samlet rammeaftalelængde på i alt 5 år på uændrede vilkår.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- For delaftale 1: Har en omsætning på minimum 40 mio. DKK ekskl. moms i det senest afsluttede regnskabsår.

- For delaftale 2: Har en omsætning på minimum 40 mio. DKK ekskl. moms i det senest afsluttede regnskabsår.

- For begge delaftaler: Har en positiv egenkapital i det senest afsluttede regnskabsår.

- For begge delaftaler: Har en soliditetsgrad på minimum 20 % i det senest afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Ansøger skal anføre minimum 3 og maksimalt fem (5) referencer, som tilbudsgiver finder mest sammenlignelige med nærværende udbud og som alene eller sammen bedes opfylde oplysningerne.

Se nærmere beskrivelse og krav til referencer i udbudsbetingelserne.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/05/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/04/2021

Send til en kollega

0.067