23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 081-209660
Offentliggjort
27.04.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
10.05.2021 Kl. 07:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/154471325.aspx

Udbyder

Evida Service Nord A/S og Evida Service Syd A/S

Entreprenørydelser


Evida Service Nord A/S og Evida Service Syd A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Evida Service Nord A/S
CVR-nummer: 40318941
Postadresse: Vognmagervej 14
By: Viborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Jacob Plougmand Kynde og Stefan Stricker-Jensen
E-mail: udbud@evida.dk
Telefon: +45 77899000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/154471325.aspx
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Evida Service Syd A/S
CVR-nummer: 39315130
Postadresse: Vognmagervej 14
By: Viborg
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Jacob Plougmand Kynde og Stefan Stricker-Jensen
E-mail: udbud@evida.dk
Telefon: +45 77899000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/154471325.aspx
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/154471325.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/154471325.aspx
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af entreprenørydelser

 

Sagsnr.: AFT-2020-00217
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45231220 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med gasrørledninger
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbud af entreprenørydelser bestående af forskellige opgaver herunder udførelse af A-stik, PE-ledninger samt afbrydelse af A-stik.

Sagsnr.: AFT-2020-00217

Tryk her https://permalink.mercell.com/154471325.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 862 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 1 - Nordjylland

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45230000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde
45231220 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med gasrørledninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

 

Nordjylland

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftalen består af forskellige opgaver herunder udførelse af A-stik, PE-ledninger på under 1 000 meter med eventuelle tilhørende byggemodningsstik samt afbrydelse af A-stik i Nordjylland. For definitionen af Nordjylland, se bilag 7 - kortoversigt. Ordregiver kan vælge at anvende rammeaftalen fremfor at gennemføre en særskilt licitation på PE-ledninger over 1 000 meter. For yderligere detaljer vedrørende anskaffelsen henvises til de til udbudsmaterialet tilhørende bilag. Den samlede anskaffelse indkøbes for en periode på 36 måneder fra rammeaftale underskrift med mulighed for forlængelse på op til 3 x 12 måneder. Ordregiver forventer på baggrund af nærværende udbud at indgå rammeaftale med 1 leverandør per delaftale, som ordregiver jf. afsnit 4.1 har vurderet til at have afgivet de økonomisk mest fordelagtige tilbud, om levering af ovennævnte ydelse. Tilbudsgiverne kan afgive tilbud på én eller flere delaftaler, såfremt de er blevet prækvalificeret hertil.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 94 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Mulighed for forlængelse i op til 3 x 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante referencer, jf. punkt III.1.3), af de ydelser, som rammeaftalen omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4), idet der gennemføres en udvælgelsesproces som nærmere beskrevet nedenfor.

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave og dennes omfang og formål, særligt vedrørende:

1) Etablering af PE-ledninger indenfor gasdistribution

2) Etablering af PE-ledninger indenfor øvrige forsyningsområder.

Punkt 1. og 2. er opstillet i prioriteret rækkefølge, således ordregiver tillægger det mere relevans at ansøger har etableret PE-ledninger til gasdistribution fremfor PE-ledninger til øvrige forsyningsområder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Mulighed for forlængelse i op til 3x12 måneder

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 2 - Midtjylland

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45230000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde
45231220 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med gasrørledninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

 

Midtjylland

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftalen består af forskellige opgaver herunder udførelse af A-stik, PE-ledninger på under 1 000 meter med eventuelle tilhørende byggemodningsstik samt afbrydelse af A-stik i Midtjylland. For definitionen af Midtjylland, se bilag 7 - kortoversigt. Ordregiver kan vælge at anvende rammeaftalen fremfor at gennemføre en særskilt licitation på PE-ledninger over 1 000 meter. For yderligere detaljer vedrørende anskaffelsen henvises til de til udbudsmaterialet tilhørende bilag.

Den samlede anskaffelse indkøbes for en periode på 36 måneder fra rammeaftale underskrift med mulighed for forlængelse på op til 3 x 12 måneder. Ordregiver forventer på baggrund af nærværende udbud at indgå rammeaftale med 1 leverandør per delaftale, som ordregiver jf. afsnit 4.1 har vurderet til at have afgivet de økonomisk mest fordelagtige tilbud, om levering af ovennævnte ydelse. Tilbudsgiverne kan afgive tilbud på én eller flere delaftaler, såfremt de er blevet prækvalificeret hertil.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi</span>
Værdi eksklusive moms: 120 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Mulighed for forlængelse i op til 3 x 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante referencer, jf. punkt III.1.3), af de ydelser, som rammeaftalen omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4), idet der gennemføres en udvælgelsesproces som nærmere beskrevet nedenfor.

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave og dennes omfang og formål, særligt vedrørende:

1) Etablering af PE-ledninger indenfor gasdistribution

2) Etablering af PE-ledninger indenfor øvrige forsyningsområder.

Punkt 1. og 2. er opstillet i prioriteret rækkefølge, således ordregiver tillægger det mere relevans at ansøger har etableret PE-ledninger til gasdistribution fremfor PE-ledninger til øvrige forsyningsområder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Mulighed for forlængelse i op til 3 x 12 måneder.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 3 - Syddanmark

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45230000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde
45231220 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med gasrørledninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

 

Syddanmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftalen består af forskellige opgaver herunder udførelse af A-stik, PE-ledninger på under 1 000 meter med eventuelle tilhørende byggemodningsstik samt afbrydelse af A-stik i Syddanmark. For definitionen af Syddanmark, se bilag 7 - kortoversigt. Ordregiver kan vælge at anvende rammeaftalen fremfor at gennemføre en særskilt licitation på PE-ledninger over 1 000 meter. For yderligere detaljer vedrørende anskaffelsen henvises til de til udbudsmaterialet tilhørende bilag.

Den samlede anskaffelse indkøbes for en periode på 36 måneder fra rammeaftale underskrift med mulighed for forlængelse på op til 3 x 12 måneder. Ordregiver forventer på baggrund af nærværende udbud at indgå rammeaftale med 1 leverandør per delaftale, som ordregiver jf. afsnit 4.1 har vurderet til at have afgivet de økonomisk mest fordelagtige tilbud, om levering af ovennævnte ydelse. Tilbudsgiverne kan afgive tilbud på én eller flere delaftaler, såfremt de er blevet prækvalificeret hertil.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 200 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Mulighed for forlængelse i op til 3 x 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante referencer, jf. punkt III.1.3), af de ydelser, som rammeaftalen omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4), idet der gennemføres en udvælgelsesproces som nærmere beskrevet nedenfor.

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave og dennes omfang og formål, særligt vedrørende:

1) Etablering af PE-ledninger indenfor gasdistribution

2) Etablering af PE-ledninger indenfor øvrige forsyningsområder.

Punkt 1. og 2. er opstillet i prioriteret rækkefølge, således ordregiver tillægger det mere relevans at ansøger har etableret PE-ledninger til gasdistribution fremfor PE-ledninger til øvrige forsyningsområder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Mulighed for forlængelse i op til 3 x 12 måneder.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 4 - Sydvestsjælland

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45231220 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med gasrørledninger
45230000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

 

Sydvestsjælland

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftalen består af forskellige opgaver herunder udførelse af A-stik, PE-ledninger på under 1 000 meter med eventuelle tilhørende byggemodningsstik samt afbrydelse af A-stik i Sydvestsjælland. For definitionen af Sydvestsjælland, se bilag 7 - kortoversigt. Ordregiver kan vælge at anvende rammeaftalen fremfor at gennemføre en særskilt licitation på PE-ledninger over 1 000 meter. For yderligere detaljer vedrørende anskaffelsen henvises til de til udbudsmaterialet tilhørende bilag.

Den samlede anskaffelse indkøbes for en periode på 36 måneder fra rammeaftale underskrift med mulighed for forlængelse på op til 3 x 12 måneder. Ordregiver forventer på baggrund af nærværende udbud at indgå rammeaftale med 1 leverandør per delaftale, som ordregiver jf. afsnit 4.1 har vurderet til at have afgivet de økonomisk mest fordelagtige tilbud, om levering af ovennævnte ydelse. Tilbudsgiverne kan afgive tilbud på én eller flere delaftaler, såfremt de er blevet prækvalificeret hertil.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 224 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Mulighed for forlængelse i op til 3 x 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante referencer, jf. punkt III.1.3), af de ydelser, som rammeaftalen omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4), idet der gennemføres en udvælgelsesproces som nærmere beskrevet nedenfor.

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave og dennes omfang og formål, særligt vedrørende:

1) Etablering af PE-ledninger indenfor gasdistribution

2) Etablering af PE-ledninger indenfor øvrige forsyningsområder.

Punkt 1. og 2. er opstillet i prioriteret rækkefølge, således ordregiver tillægger det mere relevans at ansøger har etableret PE-ledninger til gasdistribution fremfor PE-ledninger til øvrige forsyningsområder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Mulighed for forlængelse i op til 3 x 12 måneder.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 5 - Nordøstsjælland

 

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45231220 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med gasrørledninger
45230000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

 

Nordøstsjælland

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftalen består af forskellige opgaver herunder udførelse af A-stik, PE-ledninger på under 1 000 meter med eventuelle tilhørende byggemodningsstik samt afbrydelse af A-stik i Nordøstsjælland. For definitionen af Nordøstsjælland, se bilag 7 - kortoversigt. Ordregiver kan vælge at anvende rammeaftalen fremfor at gennemføre en særskilt licitation på PE-ledninger over 1 000 meter. For yderligere detaljer vedrørende anskaffelsen henvises til de til udbudsmaterialet tilhørende bilag.

Den samlede anskaffelse indkøbes for en periode på 36 måneders fra rammeaftale underskrift med mulighed for forlængelse på op til 3 x 12 måneder. Ordregiver forventer på baggrund af nærværende udbud at indgå rammeaftale med 1 leverandør per delaftale, som ordregiver jf. afsnit 4.1 har vurderet til at have afgivet de økonomisk mest fordelagtige tilbud, om levering af ovennævnte ydelse. Tilbudsgiverne kan afgive tilbud på én eller flere delaftaler, såfremt de er blevet prækvalificeret hertil.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 224 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Mulighed for forlængelse i op til 3 x 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante referencer, jf. punkt III.1.3), af de ydelser, som rammeaftalen omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4), idet der gennemføres en udvælgelsesproces som nærmere beskrevet nedenfor.

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave og dennes omfang og formål, særligt vedrørende:

1) Etablering af PE-ledninger indenfor gasdistribution

2) Etablering af PE-ledninger indenfor øvrige forsyningsområder.

Punkt 1. og 2. er opstillet i prioriteret rækkefølge, således ordregiver tillægger det mere relevans at ansøger har etableret PE-ledninger til gasdistribution fremfor PE-ledninger til øvrige forsyningsområder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Mulighed for forlængelse i op til 3 x 12 måneder.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøgningen skal bestå af Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), hvor de efterspurgte informationer skal oplyses. ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at ansøger, andre enheder eller sammenslutningen opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse.

Ansøger skal udfylde følgende i ESPD'ets del II: Oplysninger om den økonomiske aktør:

— Oplysninger om den økonomiske aktør

— Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter

— Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet.

Ansøger skal udfylde følgende i ESPD'et: Udelukkelsesgrunde, hvor ansøger skal bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136:

— Grunde vedr. straffedomme

— Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger

— Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet".

Ansøger skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 - 3 og § 136. I modsat fald er ordregiver forpligtet til at udelukke ansøgeren, jf. dog udbudslovens § 135, stk. 4 og 5.

Ansøger skal yderligere bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137, stk. 1:

— Tilsidesættelse af visse forpligtelser, jf. nr. 1

— Forhold vedr. insolvens/konkurs eller lign., jf. nr. 2

— Alvorlige pligtforsømmelser, jf. nr. 3

— Aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf. nr. 4

— Mislighold af tidligere offentlig kontrakt, jf. nr. 5

— Uretmæssig påvirkning af ordregivers beslutningsproces, jf. nr. 6

— Ubetalt offentlig gæld under 100 000 DKK, jf. nr. 7.

Evida forbeholder sig ret til at anmode ansøgere om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse i flere ansøgninger ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud, herunder at der ikke følges en praksis, som kan true gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem de bydende. Såfremt dette ikke kan godtgøres, forbeholder ordregiver sig ret til at afvise sådanne ansøgere.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal bekræfte den økonomiske formåen i "Finansielle nøgletal", med information fra seneste årsregnskab med følgende nøgletal:

— Solidaritetsgrad: (Egenkapital/samlet balancesum)

— Likviditetsgrad: (Omsætningsaktiver/Kortfristet gæld).

Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør) eller er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal information tillige angives i et separat ESPD for hver af disse enheder, jf. afsnit VI.3) "Yderligere oplysninger". Det er ansøgers ansvar at sikre, at mindstekravene til økonomisk og finansiel formåen er opfyldt, når ansøgningen baseres på anden enheds kapacitet eller ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium).

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Solidaritetsgraden skal som minimum i gennemsnit fra de 3 seneste disponible regnskabsår være på 18 %.

— Likviditetsgraden skal som minimum i gennemsnit fra de 3 seneste disponible regnskabsår være 100 %.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal i "Teknisk og faglig formåen" vedlægge de op til 3 betydeligste sammenlignelige referencer, udført i løbet af de sidste 3 år. Med udført indenfor de sidste 3 år menes, at referencerne ikke må være afsluttet tidligere, end den dato der nås, når der regnes 3 år baglæns fra datoen for afleveringen af prækvalifikationsansøgning. Referencer ældre end dette vil ikke blive inddraget. Referencer der endnu ikke er færdiggjort kan inddrages i ansøgningen, men det skal i givet fald anføres, hvilke dele der endnu ikke er færdiggjort, og dette kan have betydning for udvælgelsen, jf. del II.2.9).

I forhold til rammeaftaler skal en leverance forstås som en faktisk leverance, dvs. en reference er leverance af opgaver udført under samme kontrakt. Det kan være løbende leverancer leveret over tid, for samme kunde som hidrører samme rammeaftale. Eksempelvis på en rammeaftale med en kunde over de sidste 3 år. Denne løbende leverance tilsammen udgør en reference. Værdien er således værdien af de faktiske leverancer og ikke den forventelige værdi af rammeaftalen. Leverancer efter miniudbud under en rammeaftale er hver især en reference.

Hver reference bør indeholde:

— En konkret beskrivelse af det faktisk udførte arbejde for hver leverance således at Evida er i stand til at identificere elementerne, som forskrevet i del II.2.9) med henblik på at vurdere referencernes kvalitet i forbindelse med eventuel udvælgelse blandt flere egnede ansøgere.

— Hvis muligt, den samlede kontraktsum

— Angivelse af kontaktperson med tilhørende kontaktoplysninger

— Dato for igangsættelse og endelig levering (dag, måned og år).

Mangler eller uklarheder i beskrivelsen af ovenstående kan have negativ betydning for udvælgelsen, jf. del II.2.9).

Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders referencer (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør) eller hvis ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal information angives i et separat ESPD for hver af de deltagende enheder.

Referencelisten må ikke overstige de 3 mest sammenlignelige og relevante referencer. Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør) eller ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), vil det maksimale antal referencer, der skal indsendes, fortsat skulle respekteres og må således ikke overstige 3, når de lægges sammen. Såfremt der inkluderes mere end 3 referencer, vil ordregiver inddrage de 3 seneste referencer regnet fra datoen for endelig levering (referencer der endnu ikke er færdiggjort, vil i så fald ikke blive inkluderet).

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

 

Ansøger skal indsende en udfyldt version af European Single Procurement Document (ESPD). Se venligst del VI.3). "Yderligere oplysninger" for informationer omkring håndtering af ESPD. Ansøgning skal afleveres i Mercell. Ansøgninger der ikke er afleveret i Mercell eller modtages efter fristen vil som udgangspunkt ikke blive accepteret. Evida forbeholder sig ret til at indhente supplerende, præciserende eller fuldstændiggørende oplysninger hos ansøger.

Ansøger skal være særligt opmærksom på, at ansøger skal udfylde ét ESPD uanset, hvor mange delaftaler ansøger ønsker prækvalifikation til. Det bør dog angives i Mercell under "krav" hvilke delaftaler der ønskes prækvalifikation på. Ansøgere skal i den første linie i tekstfeltet på beskrivelsen af hver reference angive, hvilken eller hvilke af de 5 delaftaler, som referencen refererer til. Ansøger opretter flere referencer ved at trykke på + tegnet ude til højre.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

Der stilles ikke krav til ansøgers/tilbudsgivers retlige form.

Såfremt ansøgning og tilbud afgives af et konsortium, skal alle deltagere hæfte solidarisk for kontraktens opfyldelse, og der skal udpeges en konsortiedeltager, med hvem der kan indgås bindende aftale på konsortiets vegne.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 237-586103
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/05/2021
Tidspunkt: 07:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 21/05/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Såfremt det ønskes at ansøge om deltagelse i denne udbudsproces, skal det tilhørende ESPD udfyldes. ESPD'et til denne udbudsproces kan findes i Mercell. ESPD'et skal udfyldes i Mercell.

Bemærk venligst følgende:

— En ansøger, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør), skal sikre, at der til ansøgningen vedlægges, såvel ansøgerens eget ESPD, samt et separat ESPD for hver af de enheder, som denne ønsker at basere sig på med en udfyldt del II: "Oplysninger om den økonomiske aktør" og del III: "Udelukkelsesgrunde" samt relevant information vedrørende del IV: "Udvælgelseskriterier" og del V: "Begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere". Det vedlagte ESPD fra disse andre enheder bør være behørigt udfyldt og underskrevet.

Herudover skal der i forbindelse med fremlæggelse af endelig dokumentation yderligere vedlægges dokumentation for disse enheders/underleverandørers forpligtelse i så henseende i form af støtteerklæring.

— Når grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, ansøger sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et fuldt ESPD særskilt med de krævede oplysninger.

Herudover skal der i forbindelse med den endelige dokumentation yderligere vedlægges konsortieerklæring, hvormed parterne erklærer at udgøre et konsortium eller anden form for sammenslutning, som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/04/2021

Send til en kollega

0.062