23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 084-213243
Offentliggjort
30.04.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
10.06.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=hvpbscnikv

Udbyder

Vejle Kommune

Vindere

Råhus entreprisen

(11.08.2021)
JFP A/S

Opdateringer

Rettelse
(04.06.2021)

II.1.6)
I stedet for:
Læses:
Hvis en tilbudsgiver er lavestbydende på et antal delaftaler, hvor summen af mindstekravene til omsætning eller egenkapital overstiger kapaciteten, vil denne tilbudsgiver kun blive tildelt delaftale svarende til kapaciteten.
Ved fastlæggelse af hvilke delaftaler der tildeles til anden side vælges den eller de delaftaler, der medfører at summen af evalueringssummerne på samtlige tildelte delaftaler bliver mindst.

Kong Gauers Gård


Vejle Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejle Kommune
Postadresse: Kirketorvet 22
By: Vejle
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 7100
Land: Danmark
E-mail: ketch@vejle.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.vejle.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=hvpbscnikv
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=hvpbscnikv
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Kong Gauers Gård

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Det samlede udbud omfatter alle arbejder forbundet med opførelse af Kong Gauers Gård, indeholdende plejeboliger, aktivitetscenter og daginstitution.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Råhus

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45100000 Forberedelse af byggeplads
45210000 Byggearbejde
45215213 Opførelse af plejehjem
45215221 Opførelse af dagcentre
45112000 Udgravning og fjernelse af jord
45112200 Afrømning af jord
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

 

Vejle Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Jord- og betonarbejder, opførelse af råhus, ca. 10 000 m2.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/07/2021
Slut: 25/08/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Udførelse af arbejder for orangeriet.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Lukning

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45210000 Byggearbejde
45215213 Opførelse af plejehjem
45215221 Opførelse af dagcentre
45260000 Tagarbejde og andet specialarbejde inden for byggefagene
45261000 Montage af tagkonstruktioner og tagdækning samt følgearbejder
45261300 Montering af taginddækning og tagrender
45421100 Isætning af døre og vinduer og hermed beslægtede komponenter
45421110 Isætning af dør- og vinduesrammer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

 

Vejle Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Lukning af bygninger, klimaskærm, omfattende 10 000 m2 byggeri.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/07/2021
Slut: 06/10/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Opførelse af orangeri.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Indvendig aptering

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45210000 Byggearbejde
45215213 Opførelse af plejehjem
45215221 Opførelse af dagcentre
45422000 Tømrer- og snedkerarbejde
45432110 Lægning af gulve
45442100 Malearbejde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

 

Vejle Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Indvendig aptering af bygninger bestående af indvendige murerarbejder, tømrer- og snedkerarbejder, gulvarbejder, malerarbejder samt inventar.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/07/2021
Slut: 19/01/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Teknik

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45210000 Byggearbejde
45215213 Opførelse af plejehjem
45215221 Opførelse af dagcentre
45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
45310000 Udførelse af elektriske installationer
45331000 Installation af varme-, ventilations- og klimaanlæg
45313100 Installation af elevator
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

 

Vejle Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udførelse af bygningsinstallationer indenfor VVS, ventilation, el og bygningsautomatik, samt installation af elevator.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/07/2021
Slut: 23/02/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Udførelse af installationer i orangeri.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Storkøkken

 

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39314000 Industrielt køkkenudstyr
45421151 Montering af indbyggede køkkener
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

 

Vejle Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Levering og montering af storkøkkeninventar.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/07/2021
Slut: 09/03/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Terræn/Gartner

 

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
45236000 Jord- og belægningsarbejde
77310000 Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

 

Vejle Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udførelse af diverse terrænarbejder, befæstigelser og gartnerarbejder omkring og i forbindelse med byggeriet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/07/2021
Slut: 22/06/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

— Krav til gennemsnitlig omsætning de seneste 3 afsluttede regnskabsår

— Krav til egenkapital og soliditetsgrad ved afslutning af seneste regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Krav til omsætning og egenkapital på de enkelte delkontrakter:

Delkontrakt Gns.Oms. Egenkapital

1) Råhus: 100 mio. DKK 25 mio. DKK

2) Lukning: 60 mio. DKK 15 mio. DKK

3) Indv. aptering: 40 mio. DKK 10 mio. DKK

4) Teknik: 40 mio. DKK 10 mio. DKK

5) Storkøkken: 4 mio. DKK 1 mio. DKK

6) Terræn/Gartner: 20 mio. DKK 5 mio. DKK.

Krav til soliditetsgrad er generelt 15 % for alle delaftaler.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal have udført mindst 2 entrepriser, der indeholder sammenlignelige opgaver indenfor de seneste 5 år.

Med ”udført” menes, at opgaven er opstartet, udført og/eller afsluttet inden for det beskrevne tidsrum.

Tilbudsgiver kan i beskrivelsen af referenceopgaven alene medtage den del af opgaven, som faktisk er udført inden for den tidsmæssige afgrænsning.

Med ”sammenlignelige opgaver” menes:

1) hovedentrepriser med en kompleksitet sammenlignelig med den aktuelle og en kontraktværdi som nævnt nedenfor, samt

2) entrepriser indenfor de respektive omhandlede faglige områder med en kontraktværdi som nævnt nedenfor.

Kravene under 1) og 2) skal ikke nødvendigvis opfyldes af samme reference.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Krav til kontraktværdi af referencer:

Storentreprise/delaftale Min. kontraktværdi hovedentreprise Min. kontraktværdi af entrepriser i øvrigt:

1) Råhus: 50 mio. DKK 20 mio. DKK

2) Lukning: 30 mio. DKK 10 mio. DKK

3) Indv. aptering: 20 mio. DKK 5 mio. DKK

4) Teknik: 20 mio. DKK 5 mio. DKK

5) Storkøkken: 1 mio. DKK 1 mio. DKK

6) Terræn/Gartner: 10 mio. DKK 2 mio. DKK.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Jf. kontraktformularen i udbudsmaterialet. Entrepriseaftale baseret på AB18.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/06/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 10/06/2021
Tidspunkt: 12:05
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang til at overvære tilbudsåbningen.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Vanskeligheder med at hente udbudsmaterialet fra iBinder eller med anvendelse af iBinders ESPD-funktion bedes afklaret ved at kontakte iBinders support på telefon 89 88 78 30.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/04/2021

Send til en kollega

0.141