23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 105-276560
Offentliggjort
02.06.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
29.06.2021 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=302661&B=VESTFOR

Udbyder

I/S Vestforbrænding og datterselskaber

Behandling og afsætning af fraktionen gips fra genbrugsstationer


I/S Vestforbrænding og datterselskaber

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: I/S Vestforbrænding og datterselskaber
CVR-nummer: 10866111
Postadresse: Ejby Mosevej 219
By: Glostrup
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Stefan Hauger-Rosendahl
E-mail: stha@vestfor.dk
Telefon: +45 30623865
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.vestfor.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/293501
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=302661&B=VESTFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=302661&B=VESTFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Behandling og afsætning af fraktionen gips fra genbrugsstationer

 

Sagsnr.: 19-00232
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører kontrakter for behandling og afsætning af fraktionen gips. Gips stammer fra kommunernes genbrugsstationer, og består typisk af, men ikke begrænset til: Gipsplader – både gamle og nye, både hele og i fragmenter. Fraktionen indeholder også andre typer gips-produkter f.eks. fibergips, plader, vådrumsgips, eller gipsafstøbninger.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Behandling og afsætning af fraktionen gips fra genbrugsstationer

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
90514000 Affaldsgenvinding
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører kontrakter for behandling og afsætning af fraktionen gips. Den forventede mængde per delaftale er 3 300 t/år. Gips stammer fra kommunernes genbrugsstationer, og består typisk af, men ikke begrænset til:

- Gipsplader – både gamle og nye, både hele og i fragmenter. Fraktionen indeholder også andre typer gips-produkter f.eks. fibergips-plader, vådrumsgips, eller gipsafstøbninger.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Miljøpåvirkning / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Driftsikkerhed / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har ret til at forlænge aftalen 2 gang[e], idet forlængelse hver gang sker med 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Ordregiver har ret til at forlænge aftalen 2 gang[e], idet forlængelse hver gang sker med 12 måneder.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Behandling og afsætning af fraktionen gips fra genbrugsstationer

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
90514000 Affaldsgenvinding
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører kontrakter for behandling og afsætning af fraktionen gips. Den forventede mængde per delaftale er 3 300 t/år. Gips stammer fra kommunernes genbrugsstationer, og består typisk af, men ikke begrænset til:

- Gipsplader – både gamle og nye, både hele og i fragmenter. Fraktionen indeholder også andre typer gips-produkter f.eks. fibergips-plader, vådrumsgips, eller gipsafstøbninger.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Miljøpåvirkning / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Driftsikkerhed / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har ret til at forlænge aftalen 2 gang[e], idet forlængelse hver gang sker med 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Ordregiver har ret til at forlænge aftalen 2 gang[e], idet forlængelse hver gang sker med 12 måneder.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet, på egenkapital og soliditetsgrad.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Tilbudsgiver skal som minimum have en egenkapital på 15 mio. DKK for hver af de seneste 3 disponible regnskabsår.

- Tilbudsgiver skal som minimum have en soliditetsgrad på 15,00 % for hver af de seneste 3 disponible regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig kapacitet, hvor der skal oplyses referencer og miljøledelsesstandard.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1-3 referencer inden for de sidste 3 år, der er sammenlignelige i forhold til tonnage og affaldsfraktion. Referencerne skal tilsammen udgøre mindst 50 % af tonnagen på den udbudte opgave.

Er det ikke muligt at angive 3 referencer eller referencer overhovedet, skal den tekniske og faglige formåen beskrives ved udfyldelse af uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hvor tilbudsgiver skal angive hvilke medarbejdere, der skal anvendes til udførelse af kontrakten, samt disses uddannelsesmæssige baggrund og faglige kvalifikationer. Det er et krav, at de anførte medarbejdere har mindst 1 års erfaring inden for håndtering af den ydelse, der skal udføres.

Tilbudsgiver skal have et miljøledelsessystem, så som en ISO-14001-certificering, EMAS eller et tilsvarende system.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/06/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 29/06/2021
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der er ikke mulighed for at overvære åbningen af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/05/2021

Send til en kollega

0.062