23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 107-283040
Offentliggjort
04.06.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
17.08.2021 Kl. 10:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=302521&B=KA

Udbyder

A/S Øresund

Særlige ydelser til Ny Kastrup Lufthavn Station


A/S Øresund

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: A/S Øresund
CVR-nummer: 15807830
Postadresse: Vester Søgade 10
By: København V
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1601
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Yun Linde
E-mail: cyl@SBF.DK
Telefon: +45 33416242
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://sundogbaelt.dk/udbud/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=302521&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=302521&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Ejer af infrastruktur

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af særlige ydelser til Ny Kastrup Lufthavn Station

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

A/S Øresund udbyder særlige ydelser til Ny Kastrup Lufthavn Station. Udbudsforretningen vedrører ikke (hoved)bygherrerådgiver eller totalrådgiver.

Udbudsforretningen vedrører 7 delkontrakter, som hver er at betragte som en rammekontrakt. Hver rammekontrakt indgås med én rådgiver/konsulent. Hver tilbudsgiver kan afgive tilbud på så mange rammekontrakter, som tilbudsgiver ønsker, men ordregiver vil kun tildele maksimalt 2 rammekontrakter pr. rådgiver.

Rammekontrakterne omfatter følgende særlige rådgivningsydelser:

1) Team performance management

2) Change- og stakeholder management

3) Projektleder og byggestyring

4) Byggeleder anlæg, M&E og site management 5. Cx leder 6. 4D/5D planlægning

7) Byggeleder bane.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 17 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Team performance management

 

Delkontraktnr.: RK 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71311100 Støttevirksomhed i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71311300 Rådgivning i forbindelse med infrastruktur
71315200 Konsulentvirksomhed i forbindelse med byggeri
71318000 Rådgivnings- og konsulentvirksomhed inden for ingeniørvæsen
72221000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med forretningsanalyser
72224000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med projektstyring
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

 

København V

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

RK1 vedrører rådgivning/konsulentydelser med henblik på at etablere, udvikle og vedligeholde samarbejde imellem bygherre, rådgiver og entreprenør.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Nøgleperson / Vægtning: 65
Pris - Vægtning: 35
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 33
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

A/S Øresund anser ikke rammekontrakten som afsluttet før ydelserne, jf. ydelsesbeskrivelsen, er leveret. Det kan altså komme på tale, at kontrakten har en varighed udover de angivne estimerede måneder ovenfor i II.2.7).

Det bemærkes, at beløbet i II.2.6) er et estimat. Rådgiveren garanteres ikke en mindsteomsætning.

I rammekontrakten er angivet rammekontraktens maksimale omfang i timer.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Change og stakeholder management

 

Delkontraktnr.: RK 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71315200 Konsulentvirksomhed i forbindelse med byggeri
71318000 Rådgivnings- og konsulentvirksomhed inden for ingeniørvæsen
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

RK2 vedrører rådgivning/konsulentydelser med henblik på at varetage ansvar for change- og stakeholder management på projektet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Nøgleperson / Vægtning: 65
Pris - Vægtning: 35
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 33
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

A/S Øresund anser ikke rammekontrakten som afsluttet før ydelserne, jf. ydelsesbeskrivelsen, er leveret. Det kan altså komme på tale, at kontrakten har en varighed udover de angivne estimerede måneder ovenfor i II.2.7).

Det bemærkes, at beløbet i II.2.6) er et estimat. Rådgiveren garanteres ikke en mindsteomsætning.

I rammekontrakten er angivet rammekontraktens maksimale omfang i timer.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Projektledelse byggestyring

 

Delkontraktnr.: RK 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71247000 Byggeledelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

RK 3 vedrører ansvar for ledelse af byggestyringsteam og leverer byggeledelses bistand på tværs af projektet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Nøgleperson / Vægtning: 65
Pris - Vægtning: 35
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 38
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

A/S Øresund anser ikke rammekontrakten som afsluttet før ydelserne, jf. ydelsesbeskrivelsen, er leveret. Det kan altså komme på tale, at kontrakten har en varighed udover de angivne estimerede måneder ovenfor i II.2.7).

Det bemærkes, at beløbet i II.2.6) er et estimat. Rådgiveren garanteres ikke en mindsteomsætning.

I rammekontrakten er angivet rammekontraktens maksimale omfang i timer.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Byggeledelse anlæg, M&E og site mgt

 

Delkontraktnr.: RK 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71247000 Byggeledelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

RK 4 vedrører ydelser til varetagelse af rolle som byggeleder for anlægs- og M&E arbejder samt ansvar for byggeplads på projektet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Nøgleperson / Vægtning: 65
Pris - Vægtning: 35
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 38
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

A/S Øresund anser ikke rammekontrakten som afsluttet før ydelserne, jf. ydelsesbeskrivelsen, er leveret. Det kan altså komme på tale, at kontrakten har en varighed udover de angivne estimerede måneder ovenfor i II.2.7).

Det bemærkes, at beløbet i II.2.6) er et estimat. Rådgiveren garanteres ikke en mindsteomsætning.

I rammekontrakten er angivet rammekontraktens maksimale omfang i timer.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Cx ledelse

 

Delkontraktnr.: RK 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71315200 Konsulentvirksomhed i forbindelse med byggeri
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

RK 4 vedrører rådgivning/konsulentydelser med henblik på at varetage ansvar for Cx ledelse på projektet (ledelse, styring og koordinering af Commissioning processen).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Nøgleperson / Vægtning: 65
Pris - Vægtning: 35
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 38
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

A/S Øresund anser ikke rammekontrakten som afsluttet før ydelserne, jf. ydelsesbeskrivelsen, er leveret. Det kan altså komme på tale, at kontrakten har en varighed udover de angivne estimerede måneder ovenfor i II.2.7).

Det bemærkes, at beløbet i II.2.6) er et estimat. Rådgiveren garanteres ikke en mindsteomsætning.

I rammekontrakten er angivet rammekontraktens maksimale omfang i timer.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

4D/5D planlægning

 

Delkontraktnr.: RK 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71240000 Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

RK 6vedrører rådgivning/konsulentydelser med henblik på at varetage ansvar for rådgivning omkring anvendelse af 4D/5D planlægning på projektet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Nøgleperson / Vægtning: 65
Pris - Vægtning: 35
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 33
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

A/S Øresund anser ikke rammekontrakten som afsluttet før ydelserne, jf. ydelsesbeskrivelsen, er leveret. Det kan altså komme på tale, at kontrakten har en varighed udover de angivne estimerede måneder ovenfor i II.2.7).

Det bemærkes, at beløbet i II.2.6) er et estimat. Rådgiveren garanteres ikke en mindsteomsætning.

I rammekontrakten er angivet rammekontraktens maksimale omfang i timer.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Byggeledelse bane

 

Delkontraktnr.: RK 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71247000 Byggeledelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

RK 7 vedrører ydelser til varetagelse af rolle som byggeleder for banearbejder på projektet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Nøgleperson / Vægtning: 65
Pris - Vægtning: 35
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 38
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

A/S Øresund anser ikke rammekontrakten som afsluttet før ydelserne, jf. ydelsesbeskrivelsen, er leveret. Det kan altså komme på tale, at kontrakten har en varighed udover de angivne estimerede måneder ovenfor i II.2.7).

Det bemærkes, at beløbet i II.2.6) er et estimat. Rådgiveren garanteres ikke en mindsteomsætning.

I rammekontrakten er angivet rammekontraktens maksimale omfang i timer.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Finansierings- og betalingsvilkår fremgår af udbudsmaterialet.

Der henvises endvidere til påkrævet elektronisk fakturering og mulighed for elektronisk ordre i henhold til lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger m.v. med senere ændringer. Lovbekendtgørelsen kan hentes på www.retsinformation.dk

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

Der kræves ingen særlig retlig form.

Såfremt ordren tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, er inddraget i relevant omfang.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/08/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/08/2021
Tidspunkt: 10:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Tilbudsgiver kan ikke være til stede ved åbning.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

I relation til punkt II.1.5) og punkt II.2.6) bemærkes, at der i punkt II.1.5) er anført et skøn over den forventede samlede maksimale kontraktsum for alle delkontrakter. I punkt II.2.6) er anført et skøn over den forventede maksimale kontraktsum for den enkelte delkontrakt. Dette skøn er ikke et udtryk for rammekontrakterne maksimale værdi. Den maksimale værdi er i stedet opgjort som et timeantal, se kontrakterne.

Der gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiverne ikke er garanteret noget mindstetræk på rammeaftalen, og det anførte skøn indebærer ikke et tilsagn fra ordregiver om et mindstetræk på rammeaftalen.

Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver er bundet af de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra estimaterne i såvel opad- som nedadgående retning.

— Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

— Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail dksupport@eu-supply.com eller telefon (+45) 70 20 80 14.

— Tilbudsgiver skal sammen med sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold, jf. bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester § 11. ESPD findes via det elektroniske udbudssystem. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører.

Ordregiver skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil ikke gøre brug af de frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137.

Oplysningerne om udelukkelsesgrunde anføres i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), del III ”udelukkelsesgrunde” i følgende afsnit;

— Del III.A: ”Grunde vedrørende straffedomme”

— Del III.B: ”Grunde vedrørende betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger”

— Del III.C: ”Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet” - kun for så vidt angår følgende 3 punkter:

1) Feltet vedrørende en interessekonflikt som følge af tilbudsgivers deltagelse i udbudsproceduren.

2) Feltet vedrørende tilbudsgivers rådgivning eller anden involvering i forberedelsen af udbudsproceduren.

3) Feltet vedrørende tilbudsgivers afgivelse af groft urigtige oplysninger, tilbageholdelse af oplysninger og mulighed for at fremsende supplerende dokumentation.

Der henvises endvidere til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) om korrekt udfyldelse af formularen.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151 og 152, stk. 3, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11.

Ved ændringer af tilbudsgivers sammensætning finder reglerne i udbudslovens § 147 i det hele anvendelse.

— Yderligere oplysninger:

Ordregiver kan anmode tilbudsgiver om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre tilbuddet efter forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 76, nr. 4, hvis tilbuddet ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: www.naevneneshus.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: x
Postadresse: Vester Søgade 10
By: København V
Postnummer: 1601
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/06/2021

Send til en kollega

0.062