23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
07.06.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
25.06.2021 Kl. 11:00

Udbyder

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ombygning af Lodbergsvej i Søndervig


Ringkøbing-Skjern Kommune

Opgavebeskrivelse Entreprisen er benævnt ”Ombygning af Lodbergsvej i Søndervig” og omfatter anlægsarbejde på hele Lodbergsvej, i alt ca. 1,2 km.
Projektet tager udgangspunkt i et nyt vejprofil, idet Lodbergsvej ensrettes på den sydlige del fra, Badevej og til den nye forbindelsesvej til Houvig Klitvej, Sandleddet, i alt ca. 700m. På denne del indsnævres den eksisterende kørebane til ca. 3 meter, og der anlægges gangarealer i varierende bredder. Vejen bliver niveaufri idet vejbane og fortov adskilles med belægningsskift og vandrendesten,
Der skal etableres ny flisebelægning i både kørespor og gangarealer på de første ca. 700 m mod syd, og på de sidste ca. 500 m mod nord etableres afvanding, kantsten, fortov samt ny asfaltbelægning mv.
I krydsområder og overgange etableres belægningsfelter med belægningssten eller betonfliser, som skaber opmærksomhed på krydsningerne og bidrager til generel forskønnelse af strækningen. Der anlægges desuden bede og træpalisader på udvalgte lokaliteter.
Ringkøbing-Skjern Kommune står for levering og opstilling af belysningsmaster på strækningen, ligesom beplantninger i plantebede udføres af kommunens Vej og Park afdeling.
Der er i udbuddet lagt op til, at anlægsarbejderne skal udføres i 7 etaper hvor etape 1-3 skal være færdige inden jul 2020, og det samlede anlæg skal være færdigt inden sommerferien 2022.

Hovedmængder:

Jordarbejde:
-Afgravning af muld, jord og ubundne materialer 3.300 m³
- Optagning og bortskaffelse af betonfliser 4.100 m2
-Optagning og bortskaffelse af vandrende i beton 1.100 m
- Opbrydning og bortskaffelse af asfalt 2.500 t

Afvanding:
- Dræn 490 m
- Brønde og dæksler 45 stk

Grusarbejde:
- Bundsikring fra depot indbygges 850 m³
- Stabilt grus 10.000 m²
- HBB 475 m²

Asfaltarbejde:
- GAB 1 3.000 m²
- GAB 0 3.000 m²
- AB 3.000 m²

Brolægningsarbejde:
- Fortovskantsten 1180 m
- Betonbelægningssten 2.400 m²
- Betonfliser i gangarealer 4.800 m²
- Vandrende i beton 1240 m

Inventar:
- Egetræspalisader for markering af stier 10 stk
- Plantebede i stål 11 stk
Annonceret 7. juni 2021 09:37:00 CEST
Deadline 25. juni 2021 11:00:00 CEST
Udbudstype Mindre danske udbud
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Udbudsform Offentlig licitation
CPV kode 45221111
Myndighedstype Kommune

Dokumenter & materiale

Link til udbudsmateriale https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=rgwwvjkvnv

Tildelings- og udvælgelseskriterier

Tildelingskriterier Laveste pris
Udvælgelseskriterier  

Kontaktperson

Navn Heidi Vang Grosmann
Telefon +45 29625215
E-mail heidi.Grosmann@rksk.dk

Ordregiver

Navn Ringkøbing-Skjern Kommune
Adresse Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing
DK
Telefon +45 99742424
E-mail post@rksk.dk
WWW https://www.rksk.dk/

Send til en kollega

0.062