23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 127-337189
Offentliggjort
05.07.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
20.08.2021 Kl. 14:00

Addresse
https://eu.eu-supply.com/login.asp?timeout=1&target=%2Finsidemain%2Easp

Udbyder

Solrød Kommune

Rengøringsservice og vinduespolering (Solrød Kommune)


Solrød Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Solrød Kommune
Postadresse: Solrød Center 1
By: Solrød Strand
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 2680
Land: Danmark
Kontaktperson: Stig Rytter (på vegne af ordregiver)
E-mail: stig.rytter@d-s-r.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.d-s-r.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/81223
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://eu.eu-supply.com/login.asp?timeout=1&target=%2Finsidemain%2Easp
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Dansk Servicerådgivning (se nedenstående URL-adresse for yderligere information)
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Stig Rytter (på vegne af ordregiver)
E-mail: stig.rytter@d-s-r.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.d-s-r.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=304967&B=DSR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=DSR&target=%2FCtm%2FTendering%2FMessages%2FIndex%2F242971%2F272983
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rengøringsservice og vinduespolering (Solrød Kommune)

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90911000 Rengøring af boliger, bygninger og vinduer
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Den udbudte ydelse vedrører løbende rengøringsservice og vinduespolering på forventeligt 45 lokationer i Solrød Kommune. Rengøringsservice og vinduespolering skal udføres på bl.a. skoler/SFOer, daginstitutioner, ungdomsskole, biblioteker, biograf, plejecenter, genoptræning, rådhus og øvrige lokationer med aktivitets- og rådgivningsformål mv.

Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Rengøringsservice skal udføres i henhold til DS/INSTA800 og som kravspecificeret i kontraktbilag 3: Kravspecifikation.

Vinduespolering omfatter indvendige og udvendige facadeglas, internt glas, tagvinduer, rytterlys, indgangspartier som kravspecificeret i kontraktbilag 3: Kravspecifikation.

Rengøringsservice og vinduespolering udbydes samlet i en aftale.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90911100 Rengøring af lokaler
90911300 Vinduespudsning
90919200 Rengøring af kontorer
90919300 Rengøring af skoler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

 

Institutioner i Solrød Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Den udbudte ydelse vedrører løbende rengøringsservice og vinduespolering på forventeligt 45 lokationer i Solrød Kommune. Rengøringsservice og vinduespolering skal udføres på bl.a. skoler/SFOer, daginstitutioner, ungdomsskole, biblioteker, biograf, plejecenter, genoptræning, rådhus og øvrige lokationer med aktivitets- og rådgivningsformål mv.

Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Rengøringsservice skal udføres i henhold til DS/INSTA800 og som kravspecificeret i kontraktbilag 3: Kravspecifikation.

Vinduespolering omfatter indvendige og udvendige facadeglas, internt glas, tagvinduer, rytterlys, indgangspartier som kravspecificeret i kontraktbilag 3: Kravspecifikation.

Både rengøringsservice og vinduespolering bliver på nuværende tidspunkt udført af eksterne leverandører.

Kontraktbilag 3: Kravspecifikation indeholder en uddybende beskrivelse af den udbudte ydelse.

Udbuddet omfatter følgende lokationer:

- Eventyrhaven Havdrup Allé 6 4622 Havdrup

- Birkebo Børnehave Parkvej 5 2680 Solrød Str.

- Børnenes Idrætshus Engmosevej 14 2680 Solrød Str.

- Egebo Børnehave Vestre Odinsvej 17 2680 Solrød Str.

- Naturbørnehaven Sognevejen 7 2690 Karlslunde

- Mosebo Børnehave Mosevej 13 2680 Solrød Str.

- Nøddebo Børnehave Niels Juels Allé 2 2680 Solrød Str.

- Parkbo Børnehave Parkvej 11 2680 Solrød Str.

- Pilebo Børnehave Mosevej 13 A 2680 Solrød Str.

- Poppelbo Børnehave Poppelhegnet 32 B 2680 Solrød Str.

- Regnskoven Vuggestue (Regnbuen) Bistrupvang 35 4622 Havdrup

- Regnskoven Børnehave (Skovhuset) Bistrupvang 36 4622 Havdrup

- Spiren Vuggestue Langager 8 2680 Solrød Str.

- Tryllehytten Børnehave Trylleskov Allè 4 2680 Solrød Str.

- Lindebo Børnehave (inkl. Lille Birk) Lindevej 10 4622 Havdrup

- Havdrup Juniorklub Skolevej 53 4622 Havdrup

- Havdrup SFO Skolevej 53 4622 Havdrup

- Havdrup Skole Skolevej 51 4622 Havdrup

- Uglegårdsskolen inkl. Uglereden SFO Tingryds Allé 25 2680 Solrød Str.

- Uglehuset Tingryds Allé 1a 2680 Solrød Str.

- Væksthuset Vester Grænsevej 34 2680 Solrød Str.

- Kreahytten - Skole og Klub Tingsryds Allé 3 2680 Solrød Str.

- Munkekærskolen inkl. SFO Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Str.

- Munkekær Krogen Tjørnholmvej 10a 2680 Solrød Str.

- Heldagsskolen Munkekær Tjørnholmvej 12 2680 Solrød Str.

- Solrød Biograf Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Str.

- Bussen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Str.

- Solrød gl. Skole Højagervænget 23 2680 Solrød Str.

- 10. klasse Solrød gl. Skole (10Solrød) Højagervænget 23 2680 Solrød Str.

- Ungdomsskolens Administration Højagervænget 23 2680 Solrød Str.

- Ungebasen Højagervænget 23 2680 Solrød Str.

- Børn og Unge Rådgivning (BUR) Højagervænget 35 2680 Solrød Str.

- Netværkshuset Tjørnholmvej 14 2680 Solrød Str.

- Jobhuset (Tjørnen og Gyngen) Karlstrupvej 54-56 2680 Solrød Str.

- Genoptræningscentret Solrød Center 3 2680 Solrød Str.

- Aktivetets- og Frivilligcenter Solrød Center 85 2680 Solrød Str.

- Solrød Bibliotek & Kulturhus Solrød Center 4 2680 Solrød Str.

- Hjemmeplejen Solrød Center 4, 1. 2680 Solrød Str.

- Team IT Solrød Center 4, 1. 2682 Solrød Str.

- Dagplejen Solrød Gl. Skole Højagervænget 27 C 2680 Solrød Str.

- Dagplejen Havdrup Skovhuset Bistrupvang 36 4622 Havdrup

- Solrød Rådhus Solrød Center 1 2687 Solrød Str.

- Plejecenter Chr.Have Christians Torv 124 2680 Solrød Str.

- Hal Solrød gl. skole Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Str.

- Hal Munkekærskolen Højagervænget 27 C 2680 Solrød Str.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2022
Slut: 28/02/2027
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges af ordregiver ad flere omgange og med det antal måneder ordregiver måtte ønske.

Forlængelsernes samlede varighed, inklusive alle forlængelser, kan dog maksimalt være 24 måneder.

For hver forlængelse ordregiver måtte kræve skal ordregiver skriftligt varsle leverandøren senest 4 måneder inden kontraktens udløb (heri indeholdt eventuelle tidligere forlængelser).

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt antallet af egnede ansøgere, der opfylder betingelserne for deltagelse, ikke overstiger det planlagte antal, vil samtlige af disse ansøgere blive prækvalificeret.

Såfremt der er flere egnede ansøgere, der opfylder betingelserne for deltagelse, end det planlagte antal, vil der blive foretaget en begrænsning blandt de egnede ansøgere på grundlag af følgende objektive kriterier:

- Referenceliste, som oplyst af ansøger i punktet ”For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførsel af tjenesteydelser af den anførte type” i ESPD.

Alle de af ansøger oplyste referencer (op til 5 referencer) tillægges betydning i udvælgelsen af tilbudsgivere. For hver enkelt reference vil der blive lagt vægt på følgende:

- At der på referencen er krav om at der udføres rengøring efter DS/INSTA 800 (angivet af ansøger under ”beskrivelse” i ESPD).

- At der leveres vinduespolering på referencen (angivet af ansøger under ”beskrivelse” i ESPD).

- At der på referencen leveres rengøringsservice og/eller vinduespolering med en kontraktsum pr. år (beløb) på minimum 2 mio. DKK (eller tilsvarende i anden valuta) i minimum ét af de seneste 3 år regnet fra tidspunktet for fremsendelse af ansøgning (angivet af ansøger under ”beløb” i ESPD).

- At referencen var igangværende på tidspunktet for fremsendelse af ansøgning og længerevarende (med længerevarende menes at levering til referencen er opstartet senest 1. januar 2020 (angivet af ansøger under ”dato” i ESPD).

Vurderingen af hver af ansøgers referencer (op til 5 referencer) summeres til en samlet vurdering af ansøgers referencer. Den samlede vurdering af ansøgers referencer er bestemmende for udvælgelsen af tilbudsgivere.

Hvis 2 eller flere ansøgere umiddelbart vurderes ens på udvælgelseskriteriet referenceliste, lægges der særlig vægt på at der udføres rengøring efter DS/INSTA 800. Hvis der herefter forsat er lighed lægges der vægt på størst mulig summeret kontraktsum pr. år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der er optioner på diverse time- og enhedspriser på ekstraopgaver. De fremgår af kravspecifikation for ekstraopgaver.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ansøger bedes orientere sig om de samlede krav i det komplette udbudsmateriale, som er tilgængeligt i CTM-systemet på det konkrete udbud under ”Se udbudsdokumenter”.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

En ansøger, der befinder sig i en af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135 og § 136 vil blive udelukket fra udbuddet medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dog bemærkes, at en ansøger, der har ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger, alene vil blive udelukket på denne baggrund, hvis denne gæld er på 100 000 DKK eller derover.

En ansøger, der befinder sig i en af følgende frivillige udelukkelsesgrunde fra udbudslovens § 137 vil blive udelukket fra udbuddet medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138:

- Ansøger har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

- Ansøger er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

Ansøger skal derfor erklære, at ansøger ikke befinder sig i en af udelukkelsesgrundene i henhold til ovenstående. Erklæringen afgives ved at udfylde ESPD, del III, afsnit A, B og C.

Følgende dokumentation for ikke at være omfattet af udelukkelsesgrundene fremlægges, når ordregiver anmoder herom, jf. udbudslovens § 151:

1) Uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af kompetent rets- eller administrativ myndighed, der viser, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene.

2) Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at ansøger/tilbudsgiver ikke har ubetalt, forfalden gæld til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor ansøger/tilbudsgiver er etableret, jf. udbudslovens § 135, stk. 2.

For så vidt angår danske ansøgere/tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Serviceattester udstedes af Erhvervsstyrelsen.

Er ansøger/tilbudsgiver ikke fra Danmark, og udsteder ansøgers/tilbudsgivers hjemland ikke certifikater eller dokumenter eller dækker disse ikke alle de i § 135, § 136 og § 137 nævnte tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes der ikke edsaflæggelse i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love i overensstemmelse med udbudslovens § 153, stk. 2.

Dokumentation for ikke at være omfattet af udelukkelsesgrundene (fx serviceattest fra Erhvervsstyrelsen) må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Under punktet ”Samlet årsomsætning” anføres ansøgers samlet årsomsætning (nettoomsætning) i seneste afsluttede regnskabsår.

2) Under punktet ”Øvrige økonomiske og finansielle krav” anføres ansøgers egenkapital i seneste afsluttede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) Samlet årsomsætning (nettoomsætning) i det seneste afsluttede regnskabsår skal minimum være 20 mio. DKK (eller tilsvarende i anden valuta).

2) Egenkapitalen i det seneste afsluttede regnskabsår skal minimum være 5 mio. DKK (eller tilsvarende i anden valuta).

Dokumentation: Ansøger/tilbudsgiver skal på anmodning fremsende dokumentation vedrørende ovenstående minimumskrav ved at fremlægge en underskrevet revisorerklæring eller ansøgers/tilbudsgivers seneste godkendte årsregnskab fra registreret eller statsautoriseret revisor indeholdende de relevante regnskabsoplysninger.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Under punktet ”For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførsel af tjenesteydelser af den anførte type” anføres referenceliste over de væsentligste sammenlignelige referencer, der er udført inden for de seneste 3 år, med angivelse af:

a) Beskrivelse (opgave- og ydelsesbeskrivelse)

b) Beløb (kontraktsum pr. år)

c) Dato (startdato samt slutdato (hvis ikke afsluttet og slutdato ikke er kendt kan anføres, at den er igangværende under "Beskrivelse")), og

d) Modtagere (myndighedens/ virksomhedens navn).

Der henstilles til, at der kun oplyses 5 referencer. Ved angivelse af mere end 5 referencer vil det kun være de 5 første/øverste referencer oplyst i ESPD, der indgår i opfyldelsen af minimumskrav og begrænsningen af antallet af kvalificerede ansøgere. Dette gælder uanset om ansøger er én virksomhed, et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen. Et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen for så vidt, angår faglige erfaringer bør samlet maksimalt fremsende 5 referencer, alternativt tydeligt angive hvilke 5 referencer, der skal lægges til grund i udvælgelsen. Hvis et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen for så vidt, angår faglige erfaringer, samlet fremsender flere end 5 referencer og det ikke tydeligt fremgår, hvilke 5 referencer der skal lægges til grund, forbeholder ordregiver sig ret til at rette henvendelse til den ansøger med henblik på at fastslå hvilke 5 referencer, der skal indgå i udvælgelsen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) Referencelisten skal indeholde minimum 2 referencer, hvor følgende 2 punkter er opfyldt for en og samme reference:

a) På referencen leveres rengøringsservice med en kontraktsum pr. år (beløb) på minimum 4 mio. DKK (eller tilsvarende i anden valuta)) inden for minimum 1 af de seneste 3 år regnet fra tidspunktet for fremsendelse af ansøgning (angivet af ansøger under ”beløb” i ESPD), og

b) På referencen er der krav om at der udføres rengøring efter DS/INSTA 800 (angivet af ansøger under ”beskrivelse” i ESPD).

2) Referencelisten skal ligeledes indeholde minimum 1 reference, hvor der udføres vinduespolering (denne reference behøver ikke være den samme som under punkt 1).

Dokumentation: Ansøger/tilbudsgiver skal på anmodning fremsende dokumentation vedrørende ovenstående minimumskrav ved at fremlægge udspecificeret referenceliste fra ESPD indeholdende: Navnet på referencens kontaktperson, samt telefonnummer og e-mail på referencens kontaktperson. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte referencerne.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

a) Leverandøren skal i forbindelse med udførelse af opgaver under denne kontrakt efterleve ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. Leverandøren er forpligtet til at sikre (herunder også hos eventuelle underleverandører) medarbejdere løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres.

b) Leverandøren skal være villig til at indgå kontrakt som indeholder sociale klausuler, herunder evt. vedrørende klausul om praktikaftaler.

For oplysninger om de konkrete klausuler henvises til udbudsmaterialet.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/08/2021
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ansøger skal tilmelde sig udbuddet og afgive ansøgning via det elektroniske udbudssystem (CTM-Systemet) på https://www.eu-supply.com/dsr.asp

Ansøger skal holde sig orienteret i CTM systemet, hvor spørgsmål/svar offentliggøres.

Hver ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation i form af udfyldt ESPD.

ESPD udarbejdes online i CTM-systemet i den særlige ESPD-funktion under ”Mine besvarelser - ESPD”. Vigtigt: Ordregiver kan ikke læse en ESPD xml-fil, der er vedhæftet ansøgningen på anden måde end i den særlige ESPD-funktion under ”Mine besvarelser - ESPD”. En ansøger der vedhæfter en ESPD xml-fil, som ordregiver ikke kan læse, vil ikke være konditionsmæssig.

Såfremt ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), skal særskilt ESPD fremsendes for hver enkelt virksomhed i sammenslutningen.

I disse tilfælde skal de i sammenslutningen deltagende virksomheder i deres ESPD del II A svare

”Ja” til spørgsmålet, ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?”, ligesom deltagerens rolle i konsortiet beskrives.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være konsortiets samlede egnethed, der vurderes.

Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retlige form, men der skal iblandt sammenslutningens virksomheder udpeges en fælles befuldmægtiget, der tegner alle virksomheder i sammenslutningen. Endvidere skal virksomhederne i sammenslutningen hæfte solidarisk, direkte og ubetinget for opfyldelsen af kontrakten.

Dokumentation: For ansøgere/tilbudsgivere, som udgør en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), gælder desuden, at de som en del af dokumentationen skal fremlægge en underskrevet konsortieerklæring om, at alle deltagere i konsortiet hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse og med angivelse af en konsortiedeltager, med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på konsortiets vegne.

Ansøger kan basere sig på andre virksomheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen. I sådanne tilfælde skal ansøger i ESPD del II afsnit C (”Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet”) svare ”Ja”.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet i forhold til den økonomiske/finansielle formåen og/eller den tekniske/faglige formåen, herunder i forhold til opfyldelse af minimumskrav, skal ansøger vedlægge et særskilt ESPD udfyldt af disse andre enheder med de oplysninger, der anmodes om i ESPD del II, afsnit A og B, del III og IV. Desuden skal ansøger udfylde ESPD del V.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være ansøgers og de støttende enheders samlede egnethed, der vurderes.

Såfremt ansøger baserer sig på sit moderselskabs økonomiske formåen, indgår ansøgers egen økonomiske formåen ikke særskilt i beregningen, idet ansøgers økonomiske formåen allerede er indregnet i moderselskabets regnskabstal.

Dokumentation: For ansøgere/tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene til henholdsvis økonomisk og finansiel formåen og faglige og tekniske formåen, gælder desuden, at ansøger/tilbudsgiver som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren/tilbudsgiveren. Hvis en ansøger/tilbudsgiver beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, jf. ovenstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for ansøgers/tilbudsgivers forpligtelser overfor ordregiver under den udbudte kontrakt.

Virksomheder i en sammenslutning og støttende enheder, hvor autenticiteten ikke kan konstateres af det elektronisk udbudssystem (CTM-systemet), skal underskrive ESPD.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet mæglingsorgan i Danmark.
By: x
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr 593 af 2.6.2016 - kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Har ordregiveren iværksat et begrænset udbud, et udbud med forhandling, et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog eller innovationspartnerskab efter udbudsloven eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- energiforsyning, transport samt posttjenester og ophævelse af direktiv 2004/17/EF, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

— 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

— 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/06/2021

Send til en kollega

0.062