23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 128-339702
Offentliggjort
06.07.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Addresse
https://permalink.mercell.com/159665366.aspx

Udbyder

Fredensborg Kommune

Opdateringer

Rettelse
(09.07.2021)

II.1.4)
I stedet for:
Der er orienteringsmøde tirsdag den 6. juli 2021, kl. 11.00-12.00 på Kokkedal skole - læs mere i udbudsbetingelserne.
Læses:
Der er orienteringsmøde tirsdag den 3. august 2021, kl. 11.00-12.00 på Kokkedal skole - læs mere i udbudsbetingelserne.


Yderligere oplysninger
Ændringerne foretages for, at tilbudsgiverne får mulighed for at holde sommerferie og stadig deltage i udbuddet.

Rammeaftaler om vinduespolering til lokaliteter i Fredensborg Kommune 2022-2026


Fredensborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fredensborg Kommune
CVR-nummer: 29188335
Postadresse: Egevangen 3 B, Brønsholm
By: Kokkedal
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2980
Land: Danmark
Kontaktperson: Rebecca Hoelgaard Preisler
E-mail: rhop@fredensborg.dk
Telefon: +45 72565314
Fax: +45 72565000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/159665366.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.fredensborg.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/159665366.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/159665366.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftaler om vinduespolering til lokaliteter i Fredensborg Kommune 2022-2026

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90911300 Vinduespudsning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Fredensborg Kommune udbyder 4 geografisk opdelte rammeaftaler om vinduespolering.

Rammeaftalerne omfatter køb og levering af vinduespolering i overensstemmelse med kravene, som de er beskrevet i bilag 1 - kravspecifikationen, bilag 2 - tilbudslisten, jf. bilag 3 - leverandørens løsningsbeskrivelse.

Typerne af lokaliteter er i 2021 eksempelvis dagtilbud, skoler, tandlægeklinikker, fælleskøkkener, biblioteker, fritidstilbud, kulturhuse, plejecentre, foreningshuse, administrationsbygninger og lignende.

Tilbudsgiverne har mulighed for, at byde på én, to, tre eller alle fire delaftaler. Tilbud kan ikke betinges af, at der tildeles mere end én delaftale.

Rammeaftalen er opdelt i 4 delaftaler for at skabe en sund konkurrence om opgaverne, hvor både store og små virksomheder har mulighed for at byde ind.

Der er orienteringsmøde tirsdag den 6. juli 2021, kl. 11.00-12.00 på Kokkedal skole - læs mere i udbudsbetingelserne.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 4
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 1: Fredensborg (+ én lokalitet i Birkerød og to lokaliteter i Jægerspris)

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90911300 Vinduespudsning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftalen omfatter levering af vinduespolering til Fredensborg Kommunes lokaliteter i Fredensborg (+ én lokalitet i Birkerød og 2 lokaliteter i Jægerspris).

For en nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav og krav der stilles hertil, henvises der til rammeaftalen, bilag 1 - kravspecifikation og bilag 2 - tilbudslisten - delaftale 1.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2022
Slut: 31/12/2025
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

- Option 1: Ved ændring af bygningsmassen kan kommunen tilkøbe vinduespolering til de nye lokaliteter og/eller fravælge vinduespolering på lokaliteter, som ikke længere skal anvendes af kommunen. Såfremt kommunen benytter denne option til tilkøb, pris-sættes vinduespoleringen med udgangspunkt i de timepriser der er anført i tilbudslisten under timepriser (Øvrige ydelser).

- Option 2: Kommunen kan tilkøbe ekstraydelser på baggrund af de i tilbudslisten anførte timepriser, jf. bilag 2 - tilbudslisten, timepriser (Øvrige Ydelser).

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 2: Humlebæk

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90911300 Vinduespudsning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftalen omfatter levering af vinduespolering til Fredensborg Kommunes lokaliteter i Humlebæk.

For en nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav og krav der stilles hertil, henvises der til rammeaftalen, bilag 1 - kravspecifikation og bilag 2 - tilbudslisten - delaftale 2.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2022
Slut: 31/12/2025
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

- Option 1: Ved ændring af bygningsmassen kan kommunen tilkøbe vinduespolering til de nye lokaliteter og/eller fravælge vinduespolering på lokaliteter, som ikke længere skal anvendes af kommunen. Såfremt kommunen benytter denne option til tilkøb, pris-sættes vinduespoleringen med udgangspunkt i de timepriser der er anført i tilbudslisten under timepriser (Øvrige ydelser).

- Option 2: Kommunen kan tilkøbe ekstraydelser på baggrund af de i tilbudslisten anførte time-priser, jf. bilag 2 - tilbudslisten, timepriser (Øvrige Ydelser).

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 3: Kokkedal (herunder Karlebo)

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90911300 Vinduespudsning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftalen omfatter levering af vinduespolering til Fredensborg Kommunes lokaliteter i Kokkedal (herunder Karlebo).

For en nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav og krav der stilles hertil, henvises der til rammeaftalen, bilag 1 - kravspecifikation og bilag 2 - tilbudslisten - delaftale 3.

På 3.2.01 Kokkedal Skole Afdeling Øst (Egedal) og 3.2.02 Kokkedal Skole Afdeling Vest (Holmegård), er der 56 meget høje (ca. 8 m) ovenlysvinduer, som ikke indgår i den udbudte rammeaftale.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 300 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2022
Slut: 31/12/2025
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

- Option 1: Ved ændring af bygningsmassen kan kommunen tilkøbe vinduespolering til de nye lokaliteter og/eller fravælge vinduespolering på lokaliteter, som ikke længere skal anvendes af kommunen. Såfremt kommunen benytter denne option til tilkøb, pris-sættes vinduespoleringen med udgangspunkt i de timepriser der er anført i tilbudslisten under timepriser (Øvrige ydelser).

- Option 2: Kommunen kan tilkøbe ekstraydelser på baggrund af de i tilbudslisten anførte time-priser, jf. bilag 2 - tilbudslisten, timepriser (Øvrige Ydelser).

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 4: Nivå

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90911300 Vinduespudsning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftalen omfatter levering af vinduespolering til Fredensborg Kommunes lokaliteter i Nivå.

For en nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav og krav der stilles hertil, henvises der til rammeaftalen, bilag 1 - kravspecifikation og bilag 2 - tilbudslisten - delaftale 1.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 700 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2022
Slut: 31/12/2025
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

- Option 1: Ved ændring af bygningsmassen kan kommunen tilkøbe vinduespolering til de nye lokaliteter og/eller fravælge vinduespolering på lokaliteter, som ikke længere skal anvendes af kommunen. Såfremt kommunen benytter denne option til tilkøb, pris-sættes vinduespoleringen med udgangspunkt i de timepriser der er anført i tilbudslisten under timepriser (Øvrige ydelser).

- Option 2: Kommunen kan tilkøbe ekstraydelser på baggrund af de i tilbudslisten anførte time-priser, jf. bilag 2 - tilbudslisten, timepriser (Øvrige Ydelser).

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som mindstekrav kræves en soliditetsgrad på minimum 5 % i det seneste disponible regnskabsår.

Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent.

Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad.

Tilbudsgiver kan vælge mellem at oplyse følgende om sin soliditetsgrad:

— Soliditetsgraden og intet andet

— Soliditetsgrad, egenkapital og aktiver

— Egenkapital og aktiver.

Alle 3 tilgange vil blive accepteret, som konditionsmæssige, når blot det er muligt at beregne soliditetsgraden og at den er mindst 5 % i det seneste disponible regnskabsår.

Såfremt tilbudsgiver er et konsortium eller en sammenslutning af virksomheder, eller såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders/virksomheders økonomiske og finansielle formåen, skal mindstekravet være opfyldt for hver af de enheder/virksomheder, som tilbudsgiver baserer sig på eller samlet set for sammenslutningen/konsortiet.

Det betyder, at det skal være muligt for ordregiver at se eller beregne soliditetsgraden for hvert ESPD. Tilbudsgiver kan altså ikke nøjes med at oplyse soliditetsgraden for en eller enkelte af virksomhederne i sammenslutningen - den skal være oplyst eller den skal kunne beregnes for alle virksomhederne i sammenslutningen.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ordregiver stiller følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen:

Tilbudsgiver skal oplyse mindst 3 referencer inden for de sidste 3 år, der dokumenterer, at tilbudsgiver har erfaring med levering af vinduespolering til erhvervskunder (det er uden betydning om kunden er privat eller offentlig), hvor kontraktværdien er mere end 20 000 DKK årligt.

Tilbudsgiver skal i ESPD`et angive følgende oplysninger i forhold til teknisk og faglig formåen:

— At leverancen omhandler vinduespolering

— Hvornår den er udført (start dato og slut dato)

— Hvem kunden er

— Årlig kontraktværdi.

Såfremt tilbudsgiver ikke anfører mindst 3 referencer, som alle 3 opfylder ovenstående, kan tilbuddet ikke tages i betragtning.

Såfremt tilbudsgiver er et konsortium eller en sammenslutning af virksomheder, eller såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders/virksomheders tekniske og faglige formåen, skal mindstekravet være opfyldt for hver af de enheder/virksomheder, som tilbudsgiver baserer sig på eller samlet set for sammenslutningen/konsortiet.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/08/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/08/2021
Tidspunkt: 10:00
Sted:

 

Fredensborg

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

Efter udløb af denne rammeaftale.

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Tilbudsgiver skal udfylde Mercells udgave af ESPD'et som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk.1, nr. 1-3, nævnte forhold: Der er tale om foreløbigt bevis for:

1) at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. nærmere nedenfor.

2) at tilbudsgiver opfylder de mindstekrav til egnethed økonomisk og finansiel kapacitet og teknisk og faglig formåen), der er fastsat i nærværende bekendtgørelse. Kravene til udfyldelse af ESPD'et er udførligt beskrevet i udbudsbetingelserne, jf. punkt 5. Ordregiver skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og/eller 136, nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil herudover udelukke tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis denne er omfattet af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 137, stk. 1: nr. 1 (tilbudsgiver har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne), nr. 2 (tilbudsgiver er erklæret konkurs mv.). Før ordregivers tildeling af delaftalerne, skal de tilbudsgivere, som ordregiver har til hensigt at tildele en rammeaftale, fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens § 152 for oplysninger, der er afgivet i ESPD'et i henhold til udbudslovens § 148. De pågældende tilbudsgivere skal indenfor en nærmere angivet frist, dog ikke under 18 kalenderdage fra modtagelsen af forespørgslen fremlægge dokumentation for, at de ikke er omfattet af de ovennævnte udelukkelsesgrunde, samt for at det i udbudsbekendtgørelsen nævnte mindstekrav til soliditetsgrad er opfyldt. Referencerne, der er beskrevet i besvarelsen af ESPD'et anses som værende et endeligt bevis, hvorfor tilbudsgiver ikke vil blive bedt om yderligere dokumentation herfor. Dokumentationen kan udgøres af hhv. f.eks. en serviceattest, som udstedes af Erhvervsstyrelsen efter anmodning, og hhv. en erklæring om, at de i ESPD'et anførte oplysninger om økonomisk og finansiel formåen - dvs. de finansielle nøgletal - er korrekte. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelserne for videre gennemgang af krav til dokumentation og processen herfor. Tilbudsgiver er ikke forpligtet til at fremlægge dokumentationen, når:

1) ordregiveren kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database (eksempelvis CVR), eller

2) ordregiveren allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer, jf. udbudsloven § 151, stk. 5. Angående kontraktens volumen er denne opgjort ud fra det nuværende forbrug og den nugældende aftales priser. Opgørelsen af volumen er alene ordregivers bedste skøn af kontraktens værdi og ikke en garanti for, at dette vil være kontraktens præcise værdi.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/07/2021

Send til en kollega

0.078