23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 131-348924
Offentliggjort
09.07.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

https://www.skekraft.se/

Anmodning om deltagelse

Til
22.07.2021 Kl. 12:00

Udbyder

Skellefteå Kraft Danmark A/S

Rammeaftale om installation af ladestandere på tankstationer i totalentreprise


Skellefteå Kraft Danmark A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Skellefteå Kraft Danmark A/S
CVR-nummer: 42420158
Postadresse: Amaliegade 6, 2. tv.,
By: København
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1256 København K
Land: Danmark
Kontaktperson: Betina Wichmann
E-mail: bewi@lundgrens.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.skekraft.se/
I.3) Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: https://www.skekraft.se/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale om installation af ladestandere på tankstationer i totalentreprise

 

Sagsnr.: 71919
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 med senere ændringer (Tilbudsloven) indbydes interesserede virksomheder hermed af Skellefteå Kraft Danmark A/S til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på indgåelse af rammeaftale om udførelse af følgende opgave (herefter ”Opgaven”):

Opgaven vedrører installation af ladestandere til elbiler på forventeligt 28 tankstationer i Danmark tilhørende Q8 Danmark A/S.

Ordregiver ønsker at indgå én rammeaftale, der dækker opgavens udførelse i hele Danmark. Ordregiver forbeholder sig retten til at opdele opgaven i 2 områder; 1) Jylland og Fyn og 2) Sjælland, og tildele én rammeaftale for hvert område.

Opgaven vil i henhold til rammeaftalen blive opdelt og udført i delopgaver, der hver omhandler installation af ladestandere på én tankstation. Delopgaverne gennemføres løbende indtil den 31. december 2022. Ordregiver forpligter sig ikke til at foretage indkøb på rammeaftalen i et bestemt omfang i aftaleperioden.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

 

Opgaven vedrører installation af ladestandere til elbiler på forventeligt 28 tankstationer i Danmark til-hørende Q8 Danmark A/S.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Oopgaven:

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 med senere ændringer (Tilbudsloven) indbydes interesserede virksomheder hermed af Skellefteå Kraft Danmark A/S til at ansøge om præ-kvalifikation til at afgive tilbud på indgåelse af rammeaftale om udførelse af følgende opgave (herefter ”Opgaven”):

Opgaven vedrører installation af ladestandere til elbiler på forventeligt 28 tankstationer i Danmark tilhørende Q8 Danmark A/S. De 28 tankstationer er beliggende:

Ørestads Boulevard 4 2300 København S

Dynamovej 2 2860 Søborg

Tagensvej 90 2200 København N

Motelvej 1 2690 Karlslunde

Langhaven 4 2850 Nærum

Motorvejen Nord 4000 Roskilde

Frederiksborgvej 25 2970 Hørsholm

Vejlands Alle 140 2300 København S

Vallensbækvej 1 2605 Brøndby

Vrøndingvej 1A 8700 Horsens

Storebæltsvej 60 4220 Korsør

Vejlevej 355 6000 Kolding

Frederiksborgvej 9 3520 Farum

Assensvej 1 5580 Nørre Aaby

Folehaven 118-120 2500 Valby

Ormslevvej 61 8260 Viby J

Kirkebækvej 38-40 8800 Viborg

Tårnvej 300/Tæbyvej 2610 Rødovre

Søndergade 255 9900 Frederikshavn

Nordre Ringvej 8 8600 Silkeborg

Storegade 225 6705 Esbjerg Ø

Randersvej 158-162 8200 Århus N

Scheelsmindevej 2 9200 Ålborg SV

Sønderskovvej 6 8520 Lystrup

Hjallesevej 135 5230 Odense M

Tomsgårdsvej 33 2400 København NV

Gåbensevej 1 4840 Nørre-Alslev

Mariagervej 64 8920 Randers NV.

Listen med tankstationer er ikke fastlagt endelig, hvorfor der løbende kan ske ændringer heraf.

Ordregiver ønsker at indgå én rammeaftale, der dækker Opgavens udførelse i hele Danmark. Ordregiver forbeholder sig retten til at opdele Opgaven i 2 områder; 1) Jylland og Fyn og 2) Sjælland, og tildele én rammeaftale for hvert område.

Opgaven vil i henhold til rammeaftalen blive opdelt og udført i delopgaver, der hver omhandler installation af ladestandere på én tankstation. Delopgaverne gennemføres løbende indtil den 31. december 2022. Ordregiver forpligter sig ikke til at foretage indkøb på rammeaftalen i et bestemt omfang i aftaleperioden.

Ladestanderne, der skal installeres, leveres af ordregiver som bygherreleverance.

I forbindelse med hver delopgave skal der leveres alle ydelser, der er nødvendige for installation af ladestanderne på den pågældende tankstation, herunder, men ikke begrænset til:

- Projektering: Planlægning og projektering af delopgaven samt indhentelse af nødvendige myndighedstilladelse

- Kvalitet og sikkerhed: Planlægning og dokumentation for arbejdets sikkerhedsmæssige forsvarlige udførelse, miljøledelse, sikkerhedsledelse og idriftsættelse

- Udførelse:

- Jord- og anlægsarbejder: Nedlægning af nye kabler, håndtering af grænseflader til øvrige installationer på drivmiddelanlæg samt ny belægning, kantsten, afmærkning og beplantning m.v.

- El-arbejder: Kabellægning, levering og installation af el-skabe, tilslutning til elnettet samt installation, aktivering og idriftsættelse af ladestandere.

Opgaven skal udføres i henhold til en rammeaftale samt på ABT 18 vilkår.

Herudover skal Opgaven udføres på ejendomme tilhørende OK-Q8 AB datterselskab, Q8 Danmark A/S, hvorfor opgavens udførelse er underlagt adfærdskodeks og sikkerhedsreglementer fastlagt af Q8 Danmark.

Det fulde udbudsmateriale, herunder rammeaftalen, fremsendes til de udvalgte ansøgere.

Udbudsform:

Opgaven udbydes som begrænset licitation med forudgående prækvalifikation. Licitationen gennemføres i følende 2 faser:

1. fase: Prækvalifikation

2. fase: Tilbudsfase.

Ordregiver vil i fase 1 udvælge 4-6 ansøgere, som ud fra den fremsendte ansøgning vurderes at have de bedste faglige og tekniske forudsætninger for at gennemføre Opgaven.

De udvalgte ansøgere opfordres til at afgive tilbud i fase 2.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og kompetencer / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdets tilrettelæggelse / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 16
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 4
Største antal: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

For at blive prækvalificeret skal ansøger opfylde følgende krav vedrørende økonomisk og teknisk formåen:

1) Ansøger skal have en nettoomsætning på mindst 35 mio. DKK for hvert af de seneste afsluttede og reviderede regnskabsår (2019 og 2020).

2) Ansøger skal være i besiddelse af medarbejdere med de nødvendige kompetencer og tekniske formåen for at kunne løse Opgaven, der skal udføres på et drivmiddelanlæg, herunder certificering hos SPT Association, www.sptass.eu autorisation som elinstallatør, kendskab til zoneklassifikation af tankstationer og erfaring med håndtering og deponering af forurenet jord.

3) Ansøger skal have erfaring med at arbejde på drivmiddelanlæg og erfaring med etablering af ladeinfrastruktur eller tilsvarende.

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

a) Fulde firmanavn, CVR-nr. og firmaadresse for ansøger

b) Kontaktoplysninger på kontaktperson hos ansøger

c) Præsentation af ansøger, herunder redegørelse for ejerstruktur og antal beskæftigede

d) Årsregnskab for de sidste 3 regnskabsår

e) Redegørelse for forsikringsforhold

f) Præsentation af nøglemedarbejder(e), der vil blive tilknyttet Opgavens løsning

g) Oplysning om ansøger ønsker at afgive tilbud på rammeaftale for hele Danmark eller om ansøger ønsker at afgive tilbud på én rammeaftale for enten Jylland og Fyn eller Sjælland.

h) Maksimalt fem (5) referencer, der vedrører sammenlignelige arbejder på drivmiddelanlæg. Referencerne skal være udført inden for de seneste tre (3) år. Referencerne skal være kort beskrevet med angivelse af omfang, varighed, kontraktsum og kunde samt kontaktoplysninger til kontaktperson hos kunden.

i) Maksimalt fem (5) referencer, der vedrører etablering af sammenlignelig ladeinfrastruktur. Referencerne skal være udført inden for de seneste tre (3) år. Referencerne skal være kort beskrevet med angivelse af omfang, varighed, kontraktsum og kunde samt kontaktoplysninger til kontaktperson hos kunden.

j) Underskrevet tro- og loveerklæring vedr. ubetalt gæld til det offentlige.

Udvælgelse vil ske på baggrund af de ovenfor efterspurgte informationer med særlig vægt på referencer og nøglepersoners kompetencer.

Ordregiver forbeholder sig retten til at afvise ansøgere, der ikke opfylder de ovenfor anførte krav til ansøgningens indhold. Ordregivere forbeholder sig retten til at afvise ansøgninger, der indeholder forbehold.

Såfremt ansøger ønsker at anvende underentreprenører og/eller underrådgivere, skal ansøger anføre dette i ansøgningen med angivelse af de tilsvarende oplysninger om underentreprenøren og/eller underrådgiveren, der er anført ovenfor under a), b), c), e) og f) samt redegøre for, hvilken del af Opgaven underentreprenøren skal udføre inklusive redegøre for, at underentreprenøren er i besiddelse af medarbejdere med de nødvendige kompetencer for at kunne løse denne del af Opgaven.

Ansøgning om prækvalifikation og tilbud skal udformes på dansk. Al kommunikation fra ordregiver – også i udførelsesfasen – vil være på svensk, ligesom det må forventes, at dele af udbudsmaterialet er udformet på svensk.

Ansøgning om prækvalifikation skal sendes digitalt til:

Lundgrens Advokatpartnerselskab

Tuborg Boulevard 12

2900 Hellerup

e-mail: bewi@lundgrens.dk

Ansøgningen skal fremsendes digitalt pr. mail som én samlet pdf og skal være modtaget senest den 22. juli 2021, kl. 12.00. Ansøgninger, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke komme i betragtning.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Ansøger skal have en nettoomsætning på mindst 35 mio. DKK for hvert af de seneste afsluttede og reviderede regnskabsår (2019 og 2020).

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

2) Ansøger skal være i besiddelse af medarbejdere med de nødvendige kompetencer og tekniske formåen for at kunne løse Opgaven, der skal udføres på et drivmiddelanlæg, herunder certificering hos SPT Association, www.sptass.eu autorisation som elinstallatør, kendskab til zoneklassifikation af tankstationer og erfaring med håndtering og deponering af forurenet jord.

3) Ansøger skal have erfaring med at arbejde på drivmiddelanlæg og erfaring med etablering af ladeinfrastruktur eller tilsvarende.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 8 år:

 

Rammeaftalen er tidsbegrænset til den 31. december 2022.

 

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/07/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 29/07/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udvalgte ansøgere vil i tilbudsfasen blive bedt om at afgive tilbud på udførelse af tre (3) delopgaver vedrørende etablering af ladestandere på tankstationer beliggende Ørestads Boulevard 4, 2300 København S, Dynamovej 2, 2730 Herlev og Tagensvej 90, 2200 København N samt beskrive, hvordan tilbudsgiverne agter at planlægge og løse delopgaverne.

Ordregiver tildeler Opgaven efter kriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af følgende underkriterier:

Underkriterium vægtning

Pris 40 %

Organisation og kompetencer 40 %

Arbejdets tilrettelæggelse 20 %

Evaluering af underkriteriet ”pris” sker ud fra tilbudsgivers udfyldelse af en tilbudsliste for hver af de 3 førnævnte delopgaver, idet ordregiver lægger vægt på den lavest mulige samlede entreprisesum for udførelse af de 3 førnævnte delopgaver.

Evaluering af underkriteriet ”Organisation og kompetencer” sker ud fra tilbudsgivers redegørelse for det hold af nøglemedarbejdere, som tilbudsgiver stiller til rådighed for Opgavens udførelse, herunder uddannelsesmæssig baggrund, kompetencer og beredskab i tilfælde af forfald.

Evaluering af underkriteriet ”arbejdets tilrettelæggelse” sker ud fra tilbudsgiver redegørelse for, hvordan tilbudsgiver agter at tilrettelægge udførelse af hver delopgave fra start til aflevering. Tilbudsgiver skal udarbejde én redegørelse, der gælder for udførelse af alle delopgaverne. Tilbudsgivers redegørelse vil indgå som et bilag til rammeaftalen, idet hver delopgave skal udføres i overensstemmelse hermed.

Den fulde beskrivelse af tildelingskriterierne fremgår af det fulde udbudsmateriale, der fremsendes til de udvalgte ansøgere.

Udbuddet forventes gennemført efter følgende vejledende tidsplan:

- Indbydelse til ansøgning om prækvalifikation 6. juli 2021

- Frist for ansøgning om prækvalifikation 22. juli 2021 kl. 12.00

- Meddelelse om prækvalifikation samt opfordring til at afgive tilbud. Udsendelse af det fulde udbudsmateriale. 29. juli 2021

- Frist for indsendelse af spørgsmål 20. august 2021

- Frist for aflevering af tilbud 30. august 2021 kl. 12.00

- Tildeling forventes besluttet og underrettet 8. september 2021.

Rammeaftale er underskrevet og opstart af delopgaver, der er afgivet tilbud på 13. september 2021.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
By: Viborg
Land: Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/07/2021

Send til en kollega

0.062