23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
31.05.2012
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

Addresse
www.kk.dk/Erhverv/Indkobogudbud/NationaleUdbud/~/media/E6421B5D640049DBBFE7EC00367F3CD8.ashx

Anmodning om deltagelse

Til
18.06.2012 Kl. 10:00

Addresse
Københavns Kommune, Bernhard Schwegler, zr1f@kff.kk.dk

Udbyder

Københavns Ejendomme

Totalrådgivning for ombygning og nyindretning af modtagelserne i centre (job- og øvrige)


Københavns Ejendomme

Københavns Ejendomme gennemfører i henhold til lov nr. 572 af 6. juni 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, et udbud vedrørende totalrådgivning for ombygning og nyindretning af modtagelserne i centre (job- og øvrige)

Se bilag med yderligere beskrivelse af opgaven på Københavns Kommunes hjemmeside.

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud med prækvalifikationsrunde. Kriterier for tildeling af opgaven er økonomisk mest fordelagtige tilbud. Underkriterierne vil fremgå af udbudsmaterialet.

Der vil blive opfordret 5 tilbudsgivere til at afgive tilbud på opgaven. Ved udvælgelsen vil der blive lagt vægt på virksomhedens referencer fra lignende opgaver inden for de seneste 5 år. Såfremt der modtages flere end 5 egnede anmodninger om prækvalifikation lægger Københavns Ejendomme vægt på referencer, der anskueliggør erfaring med processtyring ved indendørs ombygning.

Anmodningen om deltagelse skal vedlægges:
· Virksomhedsreferencer fra lignende opgaver gerne nyere end 5 år.

Det afleverede materiale bør begrænses til et omfang svarende til maks. 20 sider A4.

Anmodning om deltagelse i det begrænsede udbud sendes per mail (gerne samlet i én PDF fil) til: Københavns Kommune, Bernhard Schwegler, zr1f@kff.kk.dk senest mandag den 18. juni 2012 kl. 10.00.

Send til en kollega

0.14