23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
04.06.2012
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

Addresse
www.ltk.dk/composite-8691.htm

Indlevering af tilbud

Til
20.06.2012 Kl. 12:00

Addresse
Lyngby-Taarbæk Kommune, Teknisk Forvaltning, Miljø & Vej, Lyngby Torv 17, 2800 Kgs. Lyngby, att.: Anja A. Hansen og Jette Skov

Udbyder

Lyngby-Taarbæk Kommune

Udarbejdelse af spildevandsplan


Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune udbyder opgaven med udarbejdelsen af en ny spildevandsplan i medfør af tilbudslovens §§ 15a - 15d (1410 af 07/12 2007):

Tilbudsfrist og formkrav:
Tilbud skal være skriftligt og elektronisk, og det skal være Lyngby-Taarbæk Kommune i hænde inden fredag d. 20. juni 2012 kl. 12.00 på adressen: Lyngby-Taarbæk Kommune, Teknisk Forvaltning, Miljø & Vej, Lyngby Torv 17, 2800 Kgs. Lyngby, att.: Anja A. Hansen og Jette Skov.

Tilbuddets emballering skal være mærket: "Tilbud - Spildevandsplan - må ikke åbnes".

Tilbud modtaget efter ovenstående tidspunkt, et andet sted eller i en anden form end angivet vil ikke være at betragte som rettidigt indkommet og vil derfor blive afvist.

Tilbudsmaterialet skal fremsendes skriftligt i A4 ringbind i 3 eksemplarer, samt 2 USB-stik/cd-rom, der skal indeholde al materiale i elektronisk form.

USB-stikket/CD en skal indeholde tilbuddet, hvor bilagene i udbudsmaterialet er anvendt i uændret form. Ved uoverensstemmelse mellem det skriftlige og det elektroniske tilbud, gælder det skriftlige tilbud. Tilbudsgiver har ansvaret for at sikre sig, at det elektroniske medie er læsbart.

Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet, og tilbuddet bør emnemæssigt være udformet i samme rækkefølge som udbudsmaterialet.

Spørgsmål til udbudsmaterialet:
Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, således at forbehold i videst muligt omfang kan undgås, se også udbudsbetingelsernes afsnit 2.2.

Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende dette udbud skal være skriftlige, og de skal rettes til Mogens Terkelsen mte@grontmij.dk med kopi til Lyngby-Taarbæk Kommune, miljo-vej@ltk.dk, att: Anja A. Hansen og Jette Skov. I mailens emnefelt skal der fremgå: "Spørgsmål til udbud af Spildevandsplan".

Spørgsmål skal sendes til ovenstående mailadresse senest tirsdag den 12. juni 2012. Spørgsmål, der fremsendes efter denne frist, kan ikke påregnes at blive besvaret.

Spørgsmål vil blive besvaret senest fredag den 15. juni 2012. Alle svar og spørgsmål vil blive offentliggjort løbende og i anonymiseret form på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside.

Send til en kollega

0.111