23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 174-454834
Offentliggjort
08.09.2021
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Hovedstaden

Vindere

(08.09.2021)
Henrik Tofteng A/S
Nyager 6
2605 Brøndby

Transport af klinisk risikoaffald


Region Hovedstaden

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Donatsky
E-mail: christian.donatsky@regionh.dk
Telefon: +45 38665000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Transport af klinisk risikoaffald

Sagsnr.: 21054376
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90512000 Transport af affald
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Afhentning og transport af klinisk risikoaffald fra Region Hovedstadens hospitaler m.m. til Amager Ressource Centers (ARC) modtagersystem for specialaffald og Special Waste System i Nørre Alslev.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90512000 Transport af affald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Afhentning og transport af klinisk risikoaffald fra Region Hovedstadens hospitaler m.m. til Amager Ressource Centers (ARC) modtagersystem for specialaffald og Special Waste System i Nørre Alslev.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Transport af klinisk risikoaffald i Region Hovedstaden

Opgaven omfatter afhentning og transport af UN-godkendte papkasser med klinisk risikoaffald fra Region Hovedstadens hospitaler m.m. til Amager Ressource Centers (ARC) modtagersystem for specialaffald, hvor indvejning af affaldet foregår via ARCs indvejning på Kraftværksvej 31, 2300 Kbh. S

Det påhviler transportøren at overholde de retningslinjer og instruktioner ARC har for specialaffaldssystemet.

På regionen matrikler opbevares kasserne som enten på rullevogne /rullebånd eller på paller/gulvet.

ARC benytter et rullebånd til modtagelse af papkasserne, hvor transportøren skal aflevere papkasserne. Lastbilen skal derfor være indrettet med rullebånd, således at kasserne nemt kan overføres ved pålæsning på matriklerne og ved aflæsning hos ARC – aunset om kasserne på hospitalerne opbevares på rullevogne/rullebånd eller paller.

Rullebåndets indføringsmekanisme på lastbilen skal være udført således at det tillader en fleksibilitet i pålæsningshøjden, da pålæsning af kasser fra matrikler sker fra ramper/opbevaringsfaciliteter af varierende højde.

Indføringsmekanismen skal ligeledes være indrettet således at det er muligt at dreje kasser, således at de kan lastes uanset hvordan kassen vender.

Lastbilen skal kunne håndtere kasser med målene 80x100-120 cm og en højde på 60-110 cm, og en samlet vægt på op til 200 kg. (forventeligt maksimalt 150 kg.)

Lastbilens indretning skal leve op til gældende krav og regler for transport af farligt affald/klinisk risikoaffald, men lastbil og rullebåndsløsning skal også indrettes således at lastbilens kapacitet udnyttes bedst muligt, dvs. at papkasserne kan placeres i to eller flere lag uden at dette kompromitterer sikkerhedskrav.

Foruden ovenstående løsning skal transportør kunne transpore klinisk risikoaffald i UN-godkendte minicontainere fra Hillerød Hospital, samt den særlige type af klinisk risikoaffald (Genkendeligt vævsaffald), fra øvrige hospitaler Special Waste System i Nørre Alslev.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
03/09/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Henrik Tofteng A/S
CVR-nummer: 11908292
Postadresse: Nyager 6
By: Brøndby
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2605
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 8 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ordregiver påtænker at indgå kontrakt med nævnte leverandør efter 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er blevet offentliggjort.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/09/2021

Send til en kollega

0.094