23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
04.06.2012
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

Addresse
www.udbud.dk, eller www.vd.dk

Indlevering af tilbud

Til
15.06.2012 Kl. 12:00

Addresse
Per Simonsen, Driftsdivisionen, Vejdirektoratet - Kbh, E-mail: psi@vd.dk

Udbyder

Transportministeriet

Rådgiver til Vedligeholdelsesområdet


Transportministeriet

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) §§ 15 a - 15 d annonceres følgende:

1. Vejdirektoratet ønsker tilbud på en rådgiver til Vedligeholdelsesområdet, som skal bistå med broteknisk rådgivning samt sekretær- og formandsbistand i forbindelse med vejregeludvalg og Fagnetværk i VD-regi.

2. Opgaverne skal løses i tidsrummet 1. juli 2012 til 31. juni 2014, og rådgiveren skal være til rådighed for opgaven svarende til 20 timer pr. uge.

3. Kontakt: Per Simonsen, Driftsdivisionen, Vejdirektoratet, Kbh. E-mail: psi@vd.dk.

4. Frist for modtagelse af tilbud er: 15. juni 2012 kl. 12.00.

5. Tilbuddet skal indeholde timesatser og en beskrivelse af kompetencer for den pågældende medarbejder med henblik på at understøtte løsning af opgaverne.

6. Tilbud skal mailes til Per Simonsen på ovenstående adresse.

7. Kriteriet for tildeling er: Økonomisk mest fordelagtigt. Der vil blive lagt vægt på erfaring fra tilsvarende opgaver.

Tilbudsgiver skal samtidig med afgivelse af sit tilbud vedlægge en underskrevet erklæring på tro og love om, hvorvidt tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige.

Send til en kollega

0.111