23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
04.06.2012
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

Addresse
www.udbud.dk

Indlevering af tilbud

Til
29.06.2012 Kl. 12:00

Udbyder

Avedøre Boligselskab c/o KAB

Rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplan for afdelingen Store Hus


Avedøre Boligselskab c/o KAB

I henhold til lov nr. 338 af 18. maj 2005 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren §§ 15 a til 15d, med de ændringer, der fremgår af lov nr. 572 af 6. juni 2007, annonceres følgende;

Kort beskrivelse af opgaven:
Avedøre Boligselskab planlægger at gennemføre en helhedsplan for afdelingen Store Hus, beliggende Sadelmagerporten 2, 2650 Hvidovre.

Helhedsplanen skal gennemføres efter ”Lov om almene boliger m.v.” af 11. september 2009 med senere ændringer.

Tjenesteydelsen omfatter:
Rådgivning (arkitekt-, ingeniør-, og specialistbistand) i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplan samt efterfølgende overordnet bygherretilsyn med gennemførelse af samme helhedsplan.

Udbudsform:
Rådgivningen udbydes i indbudt licitation uden forudgående prækvalifikation i henhold til ovennævnte lovbekendtgørelse § 6 stk.3. Antal bydende der opfordres til at afgive tilbud vil fremgå af udbudsmaterialet.

Ordregivende myndighed (bygherre): Avedøre Boligselskab c/o KAB, Vester Voldgade 17, 1552 København V.

Tildelingskriterier:
Opgaven tildeles det for bygherren økonomisk mest fordelagtige tilbud. Yderligere specifikation og vægtning af tildelingskriterier vil fremgå af udbudsmaterialet

Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger om ovennævnte udbud kan fås ved henvendelse til byggeforretningsfører KAB, ved projektleder Carsten Bjørneboe på telefon 33 13 13 62, e-mail cab@kab-bolig.dk

Send til en kollega

0.126