23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 177-462306
Offentliggjort
13.09.2021
Udbudstype
Vejl. periodisk bekendtgørelse

Udbyder

Evida Service Nord A/S

RFI - Udskiftning af gasmålere


Evida Service Nord A/S

Vejledende periodisk bekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Denne bekendtgørelse er kun en vejledende periodisk bekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Evida Service Nord A/S
CVR-nummer: 40318941
Postadresse: Vognmagervej 14
By: Viborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Betzer
E-mail: udbud@evida.dk
Telefon: +45 77899000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/163070730.aspx
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

RFI - Udskiftning af gasmålere

 

Sagsnr.: AFT-2021-00094
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45333200 Installation af gasmålere
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Evida A/S skal inden udgangen af 2022 have udskiftet ca. 4190 stk. G4 gasmålere af typen Singer AC5M til nye gasmålere.

Evida A/S ønsker at afsøge markedet for potentielle leverandører, der kan udføre udskiftningen af gasmålere af den førnævnte type. Derfor udsendes denne RFI "Request for Information".

Gasinstallationer, der anvender bygas, naturgas, flaskegas, biogas, brint eller lignende brandbare gasser, må kun udføres og serviceres af vvs-installatørvirksomheder, der har opnået autorisation eller delautorisation til det pågældende arbejde, jf. Lov nr. 401 af 28. april 2014 om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet.

Entreprenørens medarbejdere skal have erhvervet A-certifikat i henhold til Gasreglementet.

Entreprenør skal efter endt udskiftning af gasmåler sørge for den nødvendige rapportering og dokumentation til Evida A/S.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50411200 Reparation og vedligeholdelse af gasmålere
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Evida A/S skal inden udgangen af 2022 have udskiftet  ca. 4190 stk. G4 gasmålere af typen Singer AC5M til nye gasmålere og eventuelt fremtidige udskiftninger i hele Danmark.

Målerne, der i første omgang skal skiftes, er geografisk placeret i Evidas distributionsområde på Fyn. Det skal forventes, at langt største delen af målerne er placeret indendørs ved Evidas kunder.

Alle gasmålere leveres af Evida A/S.

På baggrund i adresseliste udleveret fra Evida, skal entreprenør selv sørge for bookning af kundebesøg.

Herudover omfatter arbejdet samtlige ydelser i forbindelse med udskiftning af eksisterende måler med ny måler, herunder afbrydelse af gasfyr, lukning for gassen, demontering af eksisterende måler, montering af ny måler, evt. udskiftning af målerbeslaget og simple tilpasninger, tæthedskontrol, åbning for gassen, udluftning, opstart af gasfyr, kontrol og regulering af tryk på regulator, oversæbning af prøvestudser samt plombering af måler.

Gasinstallationer, der anvender bygas, naturgas, flaskegas, biogas, brint eller lignende brandbare gasser, må kun udføres og serviceres af vvs-installatørvirksomheder, der har opnået autorisation eller delautorisation til det pågældende arbejde, jf. Lov nr. 401 af 28. april 2014 om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet.

Entreprenørens medarbejdere skal have erhvervet A-certifikat i henhold til Gasreglementet.

Entreprenør skal efter endt udskiftning af gasmåler sørge for den nødvendige rapportering og dokumentation til Evida.

Evida A/S ønsker svar fra potentielle leverandører, der kan håndtere opgaven, på mail: udbud@evida.dk senest 01.10.2021.

 

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/11/2021

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/09/2021

Send til en kollega

0.063