23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
11.06.2012
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
22.06.2012

Addresse
Ikast-Brande Kommune, Drift – og Anlægsafdelingen, Centerparken 1, 7330 Brande

Udbyder

Ikast-Brande Kommune

Rådgiverydelse - energirenovering af Hyldgårdsskolen


Ikast-Brande Kommune

Ikast-Brande Kommune ønsker at foretage en energirenovering af Hyldgårdsskolen på nedenstående områder:
1. Udskiftning af eksisterende vindues – og dørpartier.
2. Udskiftning af eksisterende ovenlyskupler
3. Udskiftning af belysningsanlægget
4. Etablering af solcelleanlæg

Hyldgårdsskolen er opført i etape 1(Lille fløj) i 1979, etape 2(Kontor/Hal A) i 1983, etape 3(Mellem fløj) og 4(Store fløj) i 1987, etape 5(Fag fløj) i 1994 og etape 6(Hal B) i 2004)

1. Udskiftning af eksisterende vinduer – og dørpartier:
De eksisterende vinduer og døre er af materialet træ med 3-lagsglas og fyldninger med 125 mm isolering. Der er tale om i alt 82 stk. vinduespartier med et stk. integreret opluk og 42 stk. vinduespartier med integreret dør. I alt sammenlagt 1075 kvm. Alle vinduer - og dørpartier skal udskiftes til nye energieffektive vinduer – dørpartier.

2. Udskiftning af eksisterende ovenlyskupler:
På Hyldgårdsskolen er der i alt 103 ovenlyskupler, hvoraf de 26 stk. er fra 2005. Disse skal energieffektiveres ved hjælp af en 6 mm polycarbonatplade monteret under ovenlyskuplerne. De resterende 76 stk. ovenlyskupler skal udskiftes til nye energieffektive ovenlyskupler. Der er sammenlagt tale om ca. 100 kvm.

3. Udskiftning af belysningsanlægget:
Belysningsanlægget er ældre armaturer med traditionel jernkerne-spole. Belysningsanlægget skal udskiftes til et nyt energieffektivt belysningsanlæg forsynet med sensorer til styring af lyset.

4. Etablering af solcelleanlæg:
Der skal etableres solcelleanlæg ”Lille Fløj” ca. 217 kvm, ”Mellem Fløj” ca. 153 kvm, kontorbygning ca. 166 kvm, hal A ca. 398 kvm og hal B ca. 413 kvm.

Budgettet for energirenoveringen af Hyldgårdsskolen er 7.000.000 excl. moms. Rådgiverhonorar er incl.

Udbudsformen for entreprenørdelen skal være i fagentreprise i begrænset udbud.

Følgende forventes af rådgiveren:
• Udarbejdelse af udbudsmateriale (projektering, udarbejdelse af digitale tegninger for gennemførelse af energirenoveringen, statisk beregning ved solcelleanlæg på tage, belysningsanalyse mv). Det eksisterende tegningsmateriale over Hyldgårdsskolen er papirstegninger og ligger på weblageret.
• Udarbejdelse af Plan for Sikkerhed og Sundhed.
• Håndtering af sikkerhedskoordinator P.
• Håndtering af sikkerhedskoordinator B.
• Budget, byggestyring, tilsyn, byggeregnskab.

Kravspecifikationer for rådgiver:
1. Dokumenteret reference indenfor de seneste 3 år på tilsvarende projekter. Referencer skal være tilsvarende eller sammenlignelige opgaver. Se nedenstående områder.

a) Facadeteknik
• Konstruktiv opbygning
• Koordinering med hovedkonstruktion
• Bygningsfysik – kuldebroer og tæthed

b) Stærk- og svagstrøm
• Analyse af belysningsforhold
• Intelligente lysstyringsforhold
• Projektering af belysningsanlæg

c) Konstruktion
• Statiske vurderinger af tagkonstruktionerne ved montage af solcelleanlæg

d) Byggeledelse
• Sikkerhedskoordinering P+B
• Byggeledelse/byggestyring

e) Energi
• Optimering af solcelleanlæg

Til ansøgningen skal vedlægges dokumentation for bygherreevaluering for hver af referencerne vedr. samarbejde og kvalitet samt overholdelse af tid og økonomi. Opgavernes art, indhold og honorar sum skal angives.

2. Oplysning om rådgiverteam. Såfremt totalrådgiver påtænker at anvende underrådgivere, skal dette oplyses. Referencer jf. punkt 2 skal vedlægges fra underrådgiver.

3. CV´er for medarbejdere tilknyttet den specifikke projektorganisation.

4. Oplysninger om kvalitetssikringssystem

5. Redegørelse for projektets organisering, projektgranskning, styring og rollefordeling, idet der stilles krav om en organisation, hvor bygherren har dialogmulighed med rådgiver.

6. Oplysninger om forsikringsforhold

7. Tro - og loveerklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af den 13. maj 1997.

8. Serviceattest fra erhvervs – og Selskabsstyrelsen

Tildelingskriterier:
Tildelingskriteriet ved udbud er ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud” på baggrund af følgende kriterier:
1. Relevans af referencer
2. Tilknyttede medarbejderes erfaring og faglighed med den specifikke type opgave
3. Kvalitet (beskrivelse af løsning af opgave)

Der prækvalificeres 4-6 firmaer til efterfølgende afgivelse af tilbud.

Vederlag:
Der udbetales ikke vederlag for tilbudsafgivelse.

Spørgsmål:
Eventuelle spørgsmål vedrørende opgaven og prækvalifikationen bedes fremsendt på mail til:

Pia Hambro Danchell, Drift - og Anlægsafdelingen, pidan@ikast-brande.dk, senest mandag den 18 juni 2012.

Svar:
Svar vil blive fremsendt på mail senest tirsdag den 19 juni 2012.

Ansøgningsfrist:
Ansøgningsfrist er fredag den 22. juni 2012.
Anmodning om prækvalifikation skal fremsendes i papirform i 1 eksemplar samt på CD indeholdende det samlede ansøgningsmateriale i pdf format.

Anmodning skal stiles til Ikast-Brande Kommune og fremsendes til: Ikast-Brande Kommune, Drift – og Anlægsafdelingen, Centerparken 1, 7330 Brande

Forsendelsen mærkes tydeligt med: ”Prækvalifikation af rådgiverydelse– Energirenovering af Hyldgårdsskolen”

Ansøger skal vedlægge en e-mailadresse hvortil Ikast-Brande Kommune digitalt kan fremsende kvittering for modtagelse af materialet.
Anmodning om prækvalifikation modtages ikke fremsendt digitalt via mail.

Forventet hovedtidsplan:
Projekteringsfasen med udbud og kontrahering udføres i perioden september – december 2012.
Forventet byggeopstart primo 2013.

Send til en kollega

0.127