23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2016/S 090-160353
Offentliggjort
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Viborg Kommune og Mercantec

Erhvervsgymnasium og banebro i Viborg Baneby


Viborg Kommune og Mercantec

Resultater af projektkonkurrence

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Viborg Kommune og Mercantec
Prinsens Allé 5, postboks 10
Viborg
8800
DANMARK
Kontaktperson: Helle Bundgaard Larsen
E-mail: hbla@cowi.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.viborg.dk

I.2) Fælles udbud
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Erhvervsgymnasium og banebro i Viborg Baneby.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71200000
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71210000
71220000
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I samarbejde med Mercantec og Realdania afholdt Viborg Kommune en international projektkonkurrence med 2 evt. 3 delopgaver. Konkurrencen var ambitiøs og bredtfavnende, hvor der blev inviteret til at give løsningsforslag til dels Mercantec's nye uddannelsesbyggeri på den nordlige side af baneterrænnet, dels til en ny stibroforbindelse over baneterrænnet og dels til at komme med forslag til en overordnet bebyggelsesplan samt byrumsmæssig bearbejdning af de tilstødende arealer syd for banen, nærmere afgrænset i konkurrencematerialet.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.2) Type konkurrence
Lukket
IV.1.9) Kriterier for vurdering af projekter:

Forslagene blev bedømt i projektkonkurrencen blive bedømt ud fra nedenstående kriterier:

— evne til at skabe et uddannelsesbyggeri, et broanlæg og en bebyggelsesplan, der fremstår arkitektonisk attraktivt og inviterende for skolens elever, lærere og gæster, byens borgere og beboere og for fodgængere, cyklister og passagerer til togene

— evne til at skabe et attraktivt, optimeret uddannelsesbyggeri, der understøtter de uddannelsesmæssige visioner

— evne til at skabe en broforbindelse og et forbindelsesled mellem nord og syd, som opleves og fungerer som et attraktivt byrum, der understøtter både transit og ophold — sommer og vinter, dag og aften

— evne til at skabe en såvel attraktiv som robust bebyggelsesplan, der kan påvise og illustrere hvordan området kan bebygges, så det vil fremstå arkitektonisk, bylivsmæssigt og markedsmæssigt attraktiv og realiserbart

— samlede arkitektoniske kvalitet og oplevelse i både helheden, mellemskalaen og detaljen

— robusthed overfor bebyggelsesmæssige ændringer i et eller flere af de øvrige delprojekter

— sandsynlighed for at overholde/bringes til at overholde den økonomiske ramme og være realiserbart.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2015/S 100-183175

Del V: Projektkonkurrencens resultat

Konkurrencen blev afsluttet uden en tildeling: nej
V.3) Tildeling og præmier
V.3.1) Dato for bedømmelsesudvalgets afgørelse:
18/03/2016
V.3.2) Oplysninger om deltagere
Antal deltagere, der vil blive taget i betragtning: 2
V.3.3) Navn(e) og adresse(r) på vinderen/vinderne af konkurrencen
CUBO Arkitekter A/S
Frederiksgade 72B
Aarhus C
8000
DANMARK
NUTS-kode: DK042

Internetadresse:http://www.cubo.dk

Vinderen er en SMV: ja
V.3.3) Navn(e) og adresse(r) på vinderen/vinderne af konkurrencen
Vandkunsten
Krudtløbsvej 14
København K
1439
DANMARK
E-mail: vandkunsten@vandkunsten.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse:www.vandkunsten.dk

Vinderen er en SMV: ja
V.3.4) Værdien af præmien/præmierne

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, Postboks 2000
København Ø
2100
DANMARK
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over ordregivers beslutning vedr. projektkonkurrencens skal være indgået til Klagenævnet for udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen for offentliggørelse af ordregivers bekendtgørelse om resultatet af projektkonkurrencen. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet for udbud skal klager skriftligt underrette ordregiver om, at klagen indbringes for Klagenævnet, jf. Lov om Klagenævnet for udbud § 6, stk. 4.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
DANMARK
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/05/2016

Send til en kollega

0.062