23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2016/S 124-222014
Offentliggjort
30.06.2016
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Brønderslev Varme A/S

Brønderslev Varme — Flisværk — Bygningsentreprisen


Brønderslev Varme A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Brønderslev Varme A/S
Brønderslev
Danmark
E-mail: tbn@bronderslevforsyning.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.bronderslevforsyning.dk/dk

I.2) Fælles udbud
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Brønderslev Varme — Flisværk — Bygningsentreprisen.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45251000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Bygningsentreprisen omfatter i totalentreprise opførelse af nyt flisværk for Brønderslev Varme. Flisværket er ca. 5 000 m⊃2; nybygning som blandt andet indeholder flislager, kedelhal, turbinerum, askehal, diverse værksteds- og opbevaringsrum samt velfærdsrum.

Som følge af flisværkets placering bliver dette et dominerende element i landskabet og derfor ønskes byggeriet arkitektonisk bearbejdet og integreret i det fremtidige »energilandskab«. Entreprisen omfatter også en landskabelig bearbejdning af nærområdet og et sti system til Brønderslev Varme.

Bygningsentreprisen indeholder endvidere en option på en mindre til og ombygning af en del af Brønderslev Forsynings eksisterende administrationsbygning. Det samlede areal for til- og ombygningen er ca. 500 m⊃2; og indeholder blandt andet kontorer, møderum, ny indgang samt diverse tilpasninger i de eksisterende bygninger.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Se II.1.4).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Arkitektur og teknisk løsning / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Energi og bæredygtighed / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 25
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Optionen er på en mindre til og ombygning af en del af Brønderslev Forsynings eksisterende administrationsbygning. Det samlede areal for til- og ombygningen er ca. 500 m⊃2; og indeholder blandt andet kontorer, møderum, ny indgang samt diverse tilpasninger i de eksisterende bygninger.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2015/S 133-246351
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

 

Brønderslev Varme — Flisværk — Bygningsentreprisen.

 

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
30/05/2016
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
København Ø
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakten. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Valby
Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/06/2016

Send til en kollega

0.078