23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2016/S 135-242694
Offentliggjort
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Viborg Kommune og Mercantec

Erhvervsgymnasium og banebro i Viborg Baneby


Viborg Kommune og Mercantec

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Viborg Kommune og Mercantec
Prinsens Alle 5, Postboks 10
Viborg
8800
Danmark
Kontaktperson: Helle Bundgaard Larsen
E-mail: hbla@cowi.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.viborg.dk

I.2) Fælles udbud
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Erhvervsgymnasium og banebro i Viborg Baneby.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71210000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

I samarbejde med Mercantec og Realdania udbød Viborg Kommune en international projektkonkurrence om udførelse af erhvervsgymnasium og banebro i Viborg Baneby. Projektkonkonkurrencen blev vundet af 2 hold, hvorefter processen overgik til udbud med forhandling iht. direktiv 2004/18 art. 31, stk. 1 nr. 3). Der henvises i den forbindelse til bekendtgørelse om resultatet af projektkonkurrencen, 2016/S 90-160353.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 22 420 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71220000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

Viborg Kommune.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet er gennemført som udbud med forhandling efter gennemført projektkonkurrence. Kontrakten omfattede totalrådgivning i forbindelse med udførelse af erhvervsgymnasium og banebro i Viborg Bane by.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Arkitektur, funktion og teknik / Vægtning: 60 %
Kvalitetskriterium - Navn: Proces, organisation og bemanding / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 20 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Udbuddet er gennemført efter afholdt projektkonkurrence, jf. bekendtgørelse om projektkonkurrence 2015/S 100-183175 samt bekendtgørelse om resultatet af projektkonkurrencen 2016/S 90-160353. Udbuddet er gennemført iht. direktiv 2004/18 art. 31, stk. 1, nr. 3).

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2015/S 100-183175
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Erhvervsgymnasium og banebro i Viborg Baneby

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
31/03/2016
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
CUBO Arkitekter A/S
Frederiksgade 72B
Aarhus
8000
Danmark
NUTS-kode: DK042

Internetadresse:www.cubo.dk

Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 22 420 400.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, Postboks 2000
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over ordregivers beslutning over tildeling af kontrakten skal være indgået til Klagenævnet for udbud inden 30 kalenderdage regnet fra offentliggørelse af nærværende bekendtgørelse om indgået kontrakt. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet for udbud skal klager skriftligt underrette ordregiver om, at klagen indbringes for Klagenævnet for udbud, jf. Lov om Klagenævnet for udbud § 6, stk. 4.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/07/2016

Send til en kollega

0.172