23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
03.05.2012
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
25.05.2012 Kl. 12:00

Addresse
Vejen Kommune, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen, att. Curt Lynge, Bygningsservice og Beredskab

Udbyder

Vejen Kommune

Totalrådgivning vedr. ny tandplejeklinik


Vejen Kommune

Vejen Kommune ønsker at indgå en aftale om totalrådgivning, der omfatter arkitekt- og ingeniørydelser vedr. projektering og gennemførelse af en ny tandplejeklinik i Brørup.

Der skal opføres en ny tandplejeklinik på ca. 1000 m2 brutto ved siden af Sundhedscenteret i Brørup. Den nye klinik skal indeholde børne- og ungetandplejen, omsorgstandplejen og tandreguleringen.

På investeringsoversigten for 2012 - 2015 fremgår det, at der er afsat 30,27 mio kr. til en ny tandplejeklinik og 2 mobile klinikker, der skal varetage nogle af de almindelige tandeftersyn og servicere alle skolerne i kommunen.

På baggrund af et på forhånd udarbejdet byggeprogram og principskitser forventes opstart af projektforslag ultimo september 2012 med efterfølgende myndigheds-/ hoved-/ og detailprojekt. Ydelserne omfatter også udbud, projektopfølgning, byggeledelse og fagtilsyn incl. aflevering og mangeludbedring. Byggeriet forventes opstartet primo april 2013.

Fremsendelse af anmodning om prækvalifikation i 1 eksemplar skal være Vejen Kommune i hænde senest fredag den 25. maj 2012 kl. 12.

Anmodningen skal sendes til: Vejen Kommune, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen, att. Curt Lynge, Bygningsservice og Beredskab

Anmodningen om prækvalifikation skal indeholde flg. oplysninger:

• Fuldstændigt firmanavn, adresse, CVR nr, ejerforhold/ selskabsform, telefonnr, mailadresse og kontaktperson.

• Tro- og love erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige.

• Oplysning om samlet omsætning, resultat og egenkapital for de sidste 3 regnskabsår.

• Oplysning om gældende erhvervsansvarsforsikring.

• Oplysning om antal medarbejdere fordelt på faggrupper de sidste 3 år.

• Referencer fra sammenlignelige opgaver udført indenfor de sidste 5 år med kort angivelse af ydelsens omfang og art.

Ovenstående oplysninger skal vedlægges både for totalrådgiver og tilknyttede underrådgivere.

Yderligere materiale ønskes ikke medsendt.

Blandt de modtagne prækvalifikationsansøgninger vil der blive udvalgt 5-7 totalrådgivere, der vil få mulighed for at afgive tilbud. Udvælgelsen vil ske efter en vurdering af, hvilke af ansøgerne, der ud fra de medsendte oplysninger skønnes bedst kvalificerede til at udføre opgaven.

Udvælgelsen af de 5-7 totalrådgivere forventes at foregå fra uge 22 til uge 26, 2012, hvorefter udbudsmaterialet fremsendes med henblik på tilbudsafgivelse uge 32, 2012.

Opgaven vil blive tildelt efter kriteriet "det økonomisk mest fordelagtige bud".

Tildelingskriterierne vil fremgå af udbudsmaterialet.

Evt. henvendelse vedr. udbuddet skal ske til: Vejen Kommune, Bygningsservice og Beredskab, att. Curt Lynge, Tlf. direkte 7996 6168, (culy@vejenkom.dk)

Send til en kollega

0.108