Fakta om udbudet

EU-nr
2012/S 128-212184
Offentliggjort
06.07.2012
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Bestilling af materiale

Addresse
www.kk.dk/Erhverv/Indkobogudbud.aspx

Udbyder

Københavns Kommune

Indkøb af vaskerimaskiner


Københavns Kommune

Varer

Direktiv 2004/18/EF
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)
Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Team Udbud og Kontrakter
Rådhuset 2. sal, vær. 46
Att: Monica Holm Jensen
1599 København V
DANMARK
Telefon: +45 20452316
Mailadresse: za5g@okf.kk.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.kk.dk/Erhverv/Indkobogudbud.aspx

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed

I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II.B: Kontraktens genstand (Varer eller tjenesteydelser)

II.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Kommende udbud af rammeaftale på indkøb af vaskerimaskiner.

II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Varer

NUTS-kode DK011

II.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: ja

II.4)Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Leverandører med kendskab til vaskerimaskiner inviteres til et møde på Københavns Rådhus i forbindelse med kommunens forberedelse af udbud.
Københavns Kommune ønsker at give de potentielle leverandører på en kommende rammeaftale vedr. levering af vaskeriudstyr mulighed for at komme med gode råd og inputs, samt give leverandørerne mulighed for at stille spørgsmål til kommunen. Udgangspunktet for dialogen på mødet er det udbudsmateriale, som Københavns Kommune udbød den 21.10.2011. Materialet kan rekvireres ved tilmeldning til mødet.
Mødet afholdes på Rådhuset, København V. den 21.8.2012 kl. 10:00-12:00. Leverandører som ønsker at deltage i mødet bedes sende en mail til Monica Holm Jensen, se kontaktoplysninger under pkt. I.1). Maks antal deltagere pr. firma: 2.
Referat af mødet vil blive gjort tilgængeligt ifbm. udbuddet.
Kort oprids af udbudsområdet: Udbuddet kommer til at omfatte leverance af professionelt udstyr og den årlige omsætning af vaskeriudstyr skønnes at være ca. 3.000.000 DKK.

II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
42716000

II.6)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
II.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

II.8)Yderligere oplysninger:
Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)Oplysning om reserverede kontrakter
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.2)Yderligere oplysninger:
VI.3)Oplysninger om den generelle lovramme
VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
3.7.2012

Send til en kollega

0.149