23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2012/S 185-304513
Offentliggjort
26.09.2012
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

Addresse
DK 2 Bygherrerådgivning A/S, Graven 3, Att: Morten Dencker Grønbæk, 8000 Aarhus, Telefon: +45 86131447, Fax: +45 86131457, www.d-k2.dk

Anmodning om deltagelse

Til
26.10.2012

Addresse
Andelsboligforeningen Odinsgaard, Spedalsø Torv 4, Att: Driftsinspektør Kenneth Frederiksen, 8700 Horsens, Telefon: +45 75626911, Mailadresse: kf@odinsgaard.dk, Fax: +45 75620630, www.odinsgaard.dk

Udbyder

Andelsboligforeningen Odinsgaard

Opdateringer

Rettelse
(11.10.2012)

I stedet for:

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Andelsboligforeningen Odinsgaard.

DK.

Spedalsø Torv 4.

Kontaktpunkt(er): Andelsboligforeningen Odinsgaard.

Att: Direktør Michael Meldgaard eller inspektør Kenneth Frederiksen.

8700 Horsens

DANMARK.

Telefon: +45 75622911.

Mailadresse: kf@odinsgaard.dk.

Fax: +45 75620630.

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.odinsgaard.dk.

Internetadresse for køberprofilen: http://www.odinsgaard.dk.

Yderligere oplysninger fås her: DK 2 Bygherrerådgivning A/S.

DK.

Graven 3.

Kontaktpunkt(er): DK 2 Bygherrerådgivning A/S.

Att: Morten Dencker Grønbæk.

8000 Aarhus C

DANMARK.

Telefon: +45 86131447.

Mailadresse: mdg@d-k2.dk.

Fax: +45 86131457.

Internetadresse: http://d-k2.dk.

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Andelsboligforeningen Odinsgaard.

IV.1.1) Type procedure

Begrænset.

IV.1.2) Begrænsning af det antal økonomiske aktører, som vil blive opfordret til at afgive tilbud eller deltage.

Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage.

Forventet antal økonomiske aktører: 8.

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Ved udvælgelse af blandt de ansøgere, der utvivlsomt er kvalificerede til at udføre de udbudte opgaver, vil Andelsboligforeningen udvælge de 6 - 7 egnede ansøgere, der i lyset af den udbudte opgave, og med ønsket om at optimere konkurrencen, har de bedste referencer og erfaringer.

Læses:
I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Andelsboligforeningen Odinsgaard.

DK.

Spedalsø Torv 4.

Kontaktpunkt(er): Andelsboligforeningen Odinsgaard.

Att: Direktør Michael Meldgaard eller inspektør Kenneth Frederiksen.

8700 Horsens

DANMARK.

Telefon: +45 75622911.

Mailadresse: kf@odinsgaard.dk.

Fax: +45 75620630.

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.odinsgaard.dk.

Internetadresse for køberprofilen: http://www.odinsgaard.dk.

Yderligere oplysninger fås her: DK 2 Bygherrerådgivning A/S.

DK.

Graven 3.

Kontaktpunkt(er): DK 2 Bygherrerådgivning A/S.

Att: Morten Dencker Grønbæk.

8000 Aarhus C

DANMARK.

Telefon: +45 86131447.

Mailadresse: mdg@d-k2.dk (Mailadresse ændret).

Fax: +45 86131457.

Internetadresse: http://d-k2.dk.

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Andelsboligforeningen.

Odinsgaard.

I udbudsbekendtgørelsen fremgår ikke hvor mange eksemplarer der skal afleveres.

Der skal leveres 2 eksemplarer i papirudgave og et digitalt eksemplar som USB eller CD Rom.

IV.1.1) Type procedure

Begrænset.

IV.1.2) Begrænsning af det antal økonomiske aktører, som vil blive opfordret til at afgive tilbud eller deltage.

Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage.

Forventet antal økonomiske aktører: 8.

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Ved udvælgelse blandt de ansøgere, der utvivlsomt er kvalificerede til at udføre de udbudte opgaver, vil Andelsboligforeningen udvælge de 8 egnede ansøgere, der i lyset af den udbudte opgave,, og med ønsket om at optimere konkurrencen, har de bedste referencer og erfaringer.

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Andelsboligforeningen Odinsgaard.

I udbudsbekendtgørelsen fremgår ikke hvor mange eksemplarer der skal afleveres.

Der skal leveres 2 eksemplarer i papirudgave og et digitalt eksemplar som USB eller CD Rom.

IV.1.1) Type procedure

Begrænset.

IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage

Forventet antal økonomiske aktører: 8.

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Ved udvælgelse blandt de ansøgere, der utvivlsomt er kvalificerede til at udføre de udbudte opgaver, vil Andelsboligforeningen udvælge de 8 egnede ansøgere, der i lyset af den udbudte opgave, og med ønsket om at optimere konkurrencen, har de bedste referencer og erfaringer.

Totalrådgivning for Andelsboligforeningen Odinsgaard (Rettet)


Andelsboligforeningen Odinsgaard

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)
Andelsboligforeningen Odinsgaard
DK
Spedalsø Torv 4
Kontaktpunkt(er): Andelsboligforeningen Odinsgaard
Att: Direktør Michael Meldgaard eller inspektør Kenneth Frederiksen
8700 Horsens
DANMARK
Telefon: +45 75626911
Mailadresse: kf@odinsgaard.dk
Fax: +45 75620630

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.odinsgaard.dk

Internetadresse for køberprofilen: http://www.odinsgaard.dk

Yderligere oplysninger fås her: DK 2 Bygherrerådgivning A/S
DK
Graven 3
Kontaktpunkt(er): DK 2 Bygherrerådgivning A/S
Att: Morten Dencker Grønbæk
8000 Aarhus C
DANMARK
Telefon: +45 86131447
Mailadresse: mgd@d-k.dk
Fax: +45 86131457
Internetadresse: http://d-k2.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: DK 2 Bygherrerådgivning A/S
DK
Graven 3
Kontaktpunkt(er): DK 2 Bygherrerådgivning A/S
Att: Morten Dencker Grønbæk
8000 Aarhus
DANMARK
Telefon: +45 86131447
Fax: +45 86131457
Internetadresse: http://www.d-k2.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Andelsboligforeningen Odinsgaard
DK
Spedalsø Torv 4
Kontaktpunkt(er): Andelsboligforeningen Odinsgaard
Att: Driftsinspektør Kenneth Frederiksen
8700 Horsens
DANMARK
Telefon: +45 75626911
Mailadresse: kf@odinsgaard.dk
Fax: +45 75620630
Internetadresse: http://www.odinsgaard.dk

I.2)Type ordregivende myndighed
Offentligt organ

I.3)Hovedaktivitet
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Totalrådgivning for Andelsboligforeningen Odinsgaard.

II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 12: Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Horsens by og opland.
DANMARK.

NUTS-kode DK

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale

II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Antal deltagere i den påtænkte rammeaftale: 5

Rammeaftalens varighed

Varighed i år: 4

Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid

Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 5 000 000,00 og 10 000 000,00 DKK

II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
De udbudte rammeaftaler omfatter teknisk rådgivning og bistand i form af arkitekt- og ingeniørydelser i forbindelse med gennemførelse af større genopretnings- og moderniseringsopgaver samt byggesager med arealtilvækst på de af Andelsboligforeningen Odinsgaard administrerede boligafdelinger samt eventuelt nybyggeri. De af Andelsboligforeningen Odinsgaard administrerede boligafdelinger er placeret i Horsens by og opland og omfatter 37 afdelinger indeholdende 1671 boliger i alt. Den af rammeaftalerne omfattede tekniske rådgivning og bistand vil blive udført som skiverådgivning jfr. punkt III.1.4.

II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
71000000

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej

II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Optioner.

II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej

II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 48 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Eventuelle krav til sikkerhedsstillelse og garantier vil fremgå af udbudsmaterialet.

III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Fiananciering og betaling i henhold til ABR 89 med de modifikationer og præciseringer, der fremgår af udbudsmaterialet.

III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Der kræves ingen retlig form, men byder flere i fællesskab, skal disse hæfte solidarisk samt udpege en fælles befuldmægtiget, som bygherren med bindende virkning, kan indgå aftaler med.

III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Der vil i forbindelse med indgåelse af konkrete aftaler om teknisk rådgivning og bistand blive afkrævet erklæring om gæld til det offentlige.
De konkrete aftaler om teknisk rådgivning og bistand vil blive udført som skiverådgivning omfattende rådgivning og bistand i forbindelse med udarbejdelse af:
— Helhedsplan,
— Dispositions- og projektforslag,
— Forprojekt (Myndighedsprojekt),
— Hovedprojekt,
— Fagtilsyn og byggeledelse.
Projekt og kontraktssprog er dansk.

III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ansøgningen skal vedlægges tro- og loveerklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige i henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997, dokumentation for, at ansøger ikke befinder sig i en af de i direktiv 2004/18 EØFm artikel 45, anførte situationer. Bevis for relevant erhvervsforsikring omfattende personskade- og produktansvarsforsikring.
I det omfang, der benyttes underrådgivere til løsning af opgaven, skal ovennævnte oplysninger ligeledes angives for underrådgivere.

III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ansøgningen skal vedlægges:
Erklæring med virksomhedens økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår omfattende omsætning, resultat, balance og egenkapital,
Ledelseserklæring om, at der ikke er sket væsentlige ændringer i virksomhedens balance og egenkapital siden seneste regnskabsår såfremt seneste årsrapport er mere end 6. mdr. gammel regnet fra ansøgningsfristen. I det omfang ansøger benytter underrådgivere til løsning af opgaven, skal ovennævnte oplysninger ligeledes angives for sådannne underrådgivere.

III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Ansøgningen skal vedlægges: Referencer fra tilsvarende eller lignende opgaver udført de seneste 3 år, der dokumenterer ansøgers referencer indenfor arkitekt- og ingeniørydelser med særlig fokus op kompetencer i forbindelse med genopretning og modernisering af almennyttigt boligbyggeri og nybyggeri herunder dokumentation af erfaring med udarbejdelse af helhedsplaner.
— Oplysninger om gennemsnitlige antal beskæftigede de seneste 3 år. Der skal desuden afleveres nøgletal efter reglerne i § 7 i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 675 af 18.6.2010 om nøgletal for alment byggeri mv. Hvis rådgiveren har fået beregnet nøgletal for mindst 3 tidligere gennemføret rådgivningsopgaver inden for de seneste 3 år, skal rådgiveren tillige aflevere supplerende oplysninger efter reglerne i § 7, herunder et vægtet gennemsnit for nøgletallene om kundetilfredshed samt oplysning om det samlede antal evalueringer. Hvis rådgiveren ikke er i besiddelse af nøgletal beregnet efter bekendtgørelsens definitioner, skal rådgiveren aflevere tilsvarende oplysninger til brug for udvælgelsen, jfr. bekendtgørelsens § 7, stk. 5.
I det omfang ansøger benytter underrådgivere til løsning af opgaven, skal ovennævnte oplysninger ligeledes angives for sådanne underrådgivere.

III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej

III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Begrænset

IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører: 8
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Ved udvælgelse af blandt de ansøgere, der utvivlsomt er kvalificerede til at udføre de udbudte opgaver, vil Andelsboligforeningen udvælge de 6 - 7 egnede ansøgere, der i lyset af den udbudte opgave, og med ønsket om at optimere konkurrencen, har de bedste referencer og erfaringer.

IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument

IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej

IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej

IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
26.10.2012

IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dansk.

IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8)Åbning af bud
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.3)Yderligere oplysninger
Meddelelse om valg af prækvalificerede virksomheder forventes afgivet medio november 2012 og således, at udbudsmaterialet udsendes medio november 2012 med tilbudsfrist 11.1.2013. Tildeling af rammeaftaler forventes, at ske medio februar 2013.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Erhvervs- og selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1
1780 København V
DANMARK
Telefon: +45 33307620
Internetadresse: http://www.klfu.dk
Fax: +45 33307799

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klage over ikke at være prækvalificeret skal være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 30 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Andre klager skal være modtaget i klagenævnet inden 6 måneder fra dagen for offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt eller inden 12 måneder fra ordregiveren har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.

VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
Konkurrencestyrelsen, Center for Jura og udbud
København V
1780 Nyropsgade 30
DANMARK
Telefon: +45 72268000
Internetadresse: http://ks.dk
Fax: +45 33326144

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21.9.2012

Send til en kollega

0.078