23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
02.10.2012
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

Addresse
http://udbud.dk/Pages/Tenders/ShowTender?tenderid=4809

Anmodning om deltagelse

Til
19.10.2012

Addresse
Esbjerg Kommune, Ejendomme, Att. Kjeld Nissen, Torvegade 74, 6700 Esbjerg, kjnis@esbjergkommune.dk

Udbyder

Esbjerg kommune

PCB sanering i 3 institutioner i Esbjerg


Esbjerg kommune

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentlige støttede kontrakter (tilbudsloven) § 15 a – 15 d annonceres følgende:

Begrænset udbud med prækvalifikation vedrørende rådgivning i forbindelse med PCB sanering af:
- Fourfeldtskolen på i alt ca. 10.300 m2
- Bhv. Tarphagevej på i alt ca. 300 m2
- Bhv. Havbakken på i alt ca. 400 m2

Esbjerg kommune har screenet et antal bygninger for PCB i indeluften, og der er konstateret en koncentration over Sundhedsstyrelsens laveste aktionsværdi i de nævnte bygninger.

Supplerende undersøgelser, projektering og udbud forudsættes gennemført, så selve saneringen kan igangsættes i skoleferien 2013. PCB saneringen opdeles i et antal etaper, der hver afsluttes med måling af PCB koncentration i indeluften og vurdering af det videre forløb.

Interesserede konsulentfirmaer indbydes til at deltage i prækvalifikationen ved at anmode om deltagelse samt indsende relevant dokumentation i form af:
- Firmaoplysninger herunder ejerforhold, selskabsform og forsikringsforhold.
- Teknisk kapacitet i form af relevante firmareferencer og CV på nøglemedarbejdere, der vil deltage i opgavens løsning
- Erklæring om egenkapital og omsætning inden for de sidste 3 år
- Tro og love erklæring om at firmaet ikke har ubetalt gæld til det offentlige på mere end kr. 50.000

Prækvalifikationsmateriale fremsendes til: Esbjerg Kommune, Ejendomme, Att. Kjeld Nissen, Torvegade 74, 6700 Esbjerg, kjnis@esbjergkommune.dk

Der forventes udvalgt 3 – 5 firmaer til at give tilbud. Ved udvælgelsen vil bygherren lægge vægt på virksomhedens soliditet, kapacitet og firmareferencer samt nøglemedarbejderes erfaring.

Frist for anmodning om deltagelse er d. 19. oktober 2012. Resultatet af prækvalifikationen forventes at blive meddelt senest 14 dage efter. Udbudsmaterialet forventes udsendt umiddelbart herefter.
Kriteriet for tildeling er laveste pris med afsæt i udbudsmaterialets procesbeskrivelse.

Send til en kollega

0.079