23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
04.10.2012
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

Addresse
www.frederikssund.dk/content/dk/omrader/by_bolig/kommunale_bygninger/radgiverydelser

Anmodning om deltagelse

Til
19.10.2012 Kl. 10:00

Addresse
Mail: Udbud_byg_3@frederikssund.dk

Udbyder

Frederikssund Kommune

Totalrådgivning vedr. projektering og gennemførelse af ombygning afThorstedlund, Græse Strandvej 22, 3600 Frederikssund


Frederikssund Kommune

Begrænset udbud - Totalrådgivning –
Frederikssund Kommune ønsker at indgå en totalrådgiveraftale, der omfatter arkitekt- og ingeniørydelser vedr. projektering og gennemførelse af ombygning afThorstedlund, Græse Strandvej 22, 3600 Frederikssund.

På grundlag af beskrevet rumprogram samt eksisterende grundplan af Thorstedlund skal der udarbejdes dispositions-/projektforslag med efterfølgende myndighedsprojekt og hoved-/detailprojekt. Ydelsen omfatter desuden udbud, projektopfølgning, byggeledelse og fagtilsyn inkl. aflevering og mangeludbedring samt 1års mangelgennemgang.

Dispositions-/projektforslag samt opstart på myndighedsprojekt har opstart ultimo november 2012.

Selve byggeriet forventes at starte i uge 7, 2013 og afleveres ultimo marts 2014 med delaflevering ultimo december 2013.

Den økonomiske ramme er kr. 10.200.000,- excl. momstil håndværkerudgifter.

Anmodning om prækvalifikation skal sendes til og være kommunen i hænde senest fredag d. 19. oktober 2012 kl. 10:00

Anmodning sendes digitalt på mailadressen: Udbud_byg_3@frederikssund.dk
Emnefelt.: Thorstedlund

Anmodningen om prækvalifikation, skal fremsendes i pdf - format, og indeholde flg. oplysninger:
• Fuldstændigt firmanavn, adresse, CVR nr, ejerforhold/ selskabsform, telefonnummer, mailadresse og kontaktperson.
• Tro- og love erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige.
• Oplysning om samlet omsætning, resultat før skat og egenkapital for de sidste 3 regnskabsår.
• Oplysning om gældende erhvervsansvarsforsikring.
• Oplysning om antal medarbejdere fordelt på faggrupper de sidste 3 år.
• Referencer fra renoveringsopgaver udført indenfor de sidste 3 år med kort angivelse af ydelsens omfang og art.
• Beskrivelse af igangværende renoveringsprojekter med kort angivelse af ydelsens omfang og art.
• Beskrivelse af nuværende it-brugerflade for digitalt byggestyringssystem.

Ovenstående oplysninger skal vedlægges både for totalrådgiver og tilknyttede underrådgivere. Yderligere materiale ønskes ikke medsendt.

Blandt de modtagne prækvalifikationsansøgninger vilder blive udvalgt 5 totalrådgivere, der vil få mulighed for at afgive tilbud.

Udbyder ønsker sammensat et varieret ansøgerfelt ogvil ved udvælgelsen – i uprioriteret rækkefølge – lægge vægt på dokumentation af ansøgerens økonomiske forhold, det digitale byggestyringssystem, den beskrevne organisation samt relevante erfaringer med såvel tilsvarende byggeopgaver som samarbejdsreferencer som totalrådgiver.

Udvælgelsen af de 5 totalrådgivere forventes at foreligge ultimo uge 43, 2012, hvorefter udbudsmaterialet fremsendes med henblik på tilbudsafgivelse medio uge 46, 2012.

Evt. henvendelse vedrørende udbuddet skal ske til: Att.: Søren Lindgaard / Tlf. 4735 2373 / e-mail slind@frederikssund.dk

Send til en kollega

0.063