23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
08.10.2012
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

Addresse
http://udbud.dk/Pages/Tenders/ShowTender?tenderid=4937

Anmodning om deltagelse

Til
14.10.2012

Addresse
Boligselskabet BSB Svendborg, v/ Domea s.m.b.a., Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg, Att. Driftschef Dorthe Krammager

Udbyder

Boligselskabet BSB Svendborg, v/ Domea s.m.b.a.

Totalrådgivning i f.m. projektering og opførelse af 12 handicapboliger samt tilhørende serviceareal på Ryttervej i Svendborg


Boligselskabet BSB Svendborg, v/ Domea s.m.b.a.

Tjenesteydelsen omfatter teknisk rådgivning og bistand i form af totalrådgivning (arkitekt-, landskabsarkitekt- og ingeniørydelser) i forbindelse med projektering og opførelse af 12 handicapboliger samt tilhørende serviceareal med et samlet forventet bruttoetageareal på ca. 925 m2, beliggende på Ryttervej i Svendborg. Bebyggelsen opføres som tæt, lavt byggeri i én etage, med et materialevalg, som minimerer driftsudgifterne. Den samlede anskaffelsessum for byggeriet udgøres af det gældende rammebeløb for opførelse af almene boliger.

Totalrådgiveren må være indstillet på, at løsning af opgaven skal ske i et tæt samarbejde med de kommende brugere og andre interessenter.

Interesserede totalrådgivere kan fremsendes anmodning om tildeling, indeholdende følgende oplysninger:

- Firmanavn, adresse, tlf.nr., CVR/SE-nummer og navn på kontaktperson, som er ansvarlig i forhold til bygherren. Hvis totalrådgiveren benytter underrådgivere til løsning af dele af opgaven skal tilsvarende oplysninger gives for underrådgivere.

- Projektorganisationen, som totalrådgiver stiller til rådighed for løsning af opgaven, med navngivne nøglepersoner og oplysninger om øvrig bemanding. Der vedlægges CV for projekteringsleder og byggeleder.

- Dokumentation for erfaring med løsning af tilsvarende opgaver, herunder lægges vægt på dokumentation af at projekteringsleder og byggeleder har et ajourført kendskab til forretningsgange, dokumentationskrav m.v. for byggeri, som er omfattet af ”Lov om almene boliger m.v.”

- Nøgletal i form af karakterbog fra Byggeriets Evaluerings Center eller anden bygherreudtalelse, som baseres på samme evalueringsprincip og udmøntes i karaktererne A-E, og dermed kan sidestilles hermed.

- Oplysning om forventet honorar for løsning af opgaven samt oplysning om faste timepriser inkl. omkostningstillæg og fortjeneste for følgende medarbejderkategorier:
- Projekteringsleder
- Byggeleder
- Arkitekt/ingeniør med mindre end 10 års erfaring
- Arkitekt/ingeniør med mere end 10 års erfaring
- Teknisk designer

Totalrådgiveren skal endvidere vedlægge Tro og Love erklæring om gæld til det offentlige jf. Lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger.

Tildelingskriteriet er de for bygherren økonomisk mest fordelagtige tilbud jf. de afgivne oplysninger anført ovenover.

Anmodning om tildeling modtages på udbyders kontoradresse: Boligselskabet BSB Svendborg, V/ Domea s.m.b.a., Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg, Att. Driftschef Dorthe Krammager senest 14. oktober 2012.

Udbyder vil herefter senest den 23. oktober 2012 meddele sin beslutning om tildeling af kontrakt.

Send til en kollega

0.094