23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 048-087596
Offentliggjort
09.03.2017
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

http://arkikon.dk/projektrum/

Anmodning om deltagelse

Til
05.04.2017 Kl. 12:00

Addresse
Kuben Management A/S
Kontaktperson: Ann Munk-Bidstrup
E-mail: anbi@kubenman.dk

Udbyder

B45, afd. 11

Vindere

Valgt team

(14.08.2017)
Jorton, Rum Arkitekter og Rambøll

(22.05.2019)
JORTON A/S
Aarhus N

Totalentreprise - Renovering af B45 afd. 11, De Lichtenbergs Vej (162 familieboliger)


B45, afd. 11

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
B45, afd. 11
Engdalen 2
Grenå
8500
Danmark
Kontaktperson: Bjarne Bøhl Pedersen
Telefon: +45 20410696
E-mail: bbp@b45.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.b45.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://arkikon.dk/projektrum/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Kuben Management A/S
Skibbroggade 5
Aalborg
9000
Danmark
Kontaktperson: Ann Munk-Bidstrup
E-mail: anbi@kubenman.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kubenman.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Totalentreprise — Renovering af B45 afd. 11, De Lichtenbergs Vej, (162 familieboliger).

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45210000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Byggeriet er beliggende De Lichtenbergs Vej 31-83. Den eksisterende bebyggelse er opført i 1960'erne, dog lettere ombygget i 1987, og er en klassik stokbygning. Den udbudte opgave består primært af indvendig renovering af 162 almene boliger, som sammenlægges til ca. 135 almene familieboliger, hvori der etableres tilgængelighed i ca. 80 af boligerne. Derudover etableres altaner til alle boliger.

Projekteringen forventes opstartet 1.9.2017 og byggeriet forventes opstartet 1.1.2018 og afleveret 29.3.2021.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Grenå.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Se afsnit II.1.4) samt det uploadede udbudsmateriale på http://arkikon.dk/projektrum/ og derefter fanen »PQ-De Lichtenbergs Vej«.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 43
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 7
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Se udbudsmaterialet.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Bygherre ønsker at udbyde opgaven i totalentreprise for at undgå de koordineringsmæssige ydelser samt for at mindske ansvarsgrænseflader i projektet.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Almindelige betingelser for totalentreprise — ABT93 — med de fravigelser og tilføjelser, der fremgår af udbudsmaterialet, vil indgå som kontraktgrundlag.

Krav om sikkerhedsstillelse fremgår af udbudsmaterialet.

Der kræves ingen særlig retlig form. Deltagerne i et evt. konsortium eller lignende sammenslutning skal påtage sig solidarisk og direkte hæftelse overfor ordregiver, og mindst 1 af konsortiedeltagerne skal have fuld prokura for konsortiet.

Kontrakten indeholder krav om overholdelse af sociale- og arbejdsklausuler.

For yderligere se udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/04/2017
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 10/04/2017
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 5 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

— Eventuelle spørgsmål og svar i forbindelse med anmodning om prækvalifikation vil blive offentliggjort jf. pkt. I.3). De interesserede ansøgere er selv ansvarlige for løbende at holde sig opdateret på denne hjemmeside i forhold til spørgsmål/svar dokumenter og lignende i prækvalifikationsperioden. For yderligere om spørgsmål i henholdsvis ansøgnings- og tilbudsperioden se udbudsmaterialet.

— Ansøgerne opfordres til alene at stille spørgsmål til udformning af ansøgning o.l. indtil der er foretaget prækvalifikation. Således opfordres de interesserede til at vente med at stille spørgsmål af mere teknisk karakter til udbudsmaterialet indtil prækvalifikation er foretaget og tilbudsperioden er igangsat.

— Ansøgninger om prækvalifikation skal afleveres digitalt som XML-fil eller PDF til Ann Munk-Bidstrup, Kuben Management A/S, anbi@kubenman.dk.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

— Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

— Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. — Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/03/2017

Send til en kollega

0.106