23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 048-087675
Offentliggjort
09.03.2017
Udbudstype
Annullering

Udbyder

A. Enggaard A/S

DLG Tårnet, Østre Havn, Aalborg — Delentreprise 02 Elevatorentreprisen


A. Enggaard A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
A. Enggaard A/S
Aalborg
Danmark
Kontaktperson: Kristoffer Styrup
E-mail: Kristoffer.s@enggaard.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.enggaard.dk

I.2) Fælles udbud
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: aktieselskab
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: entreprenørvirksomhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

DLG Tårnet, Østre Havn, Aalborg — Delentreprise 02 Elevatorentreprisen.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45313100
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

02 Elevatorentreprisen: Entreprisen omfatter levering og montering af 2 stk. elevatorer til fremtidig boligbebyggelse i op til 14 etager. Elevatorerne leveres med 9 hhv. 14 stop. Den ene udføres som brandmandselevator.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se punkt II.1.4).

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 248-453421
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Betegnelse:

02 Elevatorentreprisen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

De modtagne tilbud er at betragte som ikke-forskriftsmæssige, jf. Udbudslovens § 61, stk. 2. Som følge heraf annulleres udbuddet med henblik på at overgå til Udbud med forhandling, jf. § 61, stk. 1 nr. 2. og § 61, stk. 4.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Viborg
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over udbud skal indgives inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden.

I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres om opsættende virkning af klagen.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Valby
Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/03/2017

Send til en kollega

0.078