23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 069-129836
Offentliggjort
07.04.2017
Udbudstype
Resultat

Udbyder

A. Enggaard A/S

DLG Tårnet, Østre Havn, Aalborg


A. Enggaard A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
A. Enggaard A/S
Svenstrup J
Danmark
E-mail: kristoffer.s@enggaard.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.enggaard.dk

I.2) Fælles udbud
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: aktieselskab
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: entreprenørvirksomhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

DLG Tårnet, Østre Havn, Aalborg.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

A. Enggaard A/S opfører i DLG Tårnet på Østre Havn i Aalborg, foruden private ejerlejligheder, 62 almene ungdomsboliger og 18 familieboliger svarende til i alt ca. 9 300 m². De almene ungdomsboliger og familieboligerne opføres til Himmerland Boligforening, som er en ordregivende myndighed i henhold til Udbudsloven (lov nr. 1564 af 15.12.2015).

AE har derfor udbudt følgende delentrepriser i henhold til Udbudsloven:

A01 El-entreprisen

A02 Elevatorentreprisen

A03 VVS- og ventilationsentreprisen

A04 Tagdækningsentreprisen

A05 Tømrerentreprisen

A06 Smedeentreprisen

A07 Inventarentreprisen

A08 Facadepudsentreprisen

A09 Malerentreprisen

A10 Murerentreprisen

A11 Glas/Alu-entreprisen.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 39 594 991.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

A01 El-entreprisen

Delkontraktnr.: 01
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45310000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen omfatter levering, montering og installationer for fremtidig boligbebyggelse i op til 14 etager. Entreprisen omfatter bl.a. stik, føringsveje og tavler samt kraft- og lysinstallationer i boliger og fællesarealer. Der udføres herudover komplette brandtekniske installationer bestående af røgudluftning, brandventilation, flugtvejs- og panikbelysning samt ABA-anlæg, men der leveres føringsveje for bredbånd, TV og adgangskontrol.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

A02 Elevatorentreprisen

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45313100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen omfatter levering og montering af 2 stk. elevatorer til fremtidig boligbebyggelse i op til 14 etager. Elevatorerne leveres med 9 hhv. 14 stop. Den ene udføres som brandmandselevator.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det begrænsede udbud vedr. delentreprise 02 Elevatorentreprisen er annulleret med henblik på at gennemføre udbud med forhandling, ved bekendtgørelse nr. 2017/S 048-087675 af 9.3.2017. De modtagne tilbud indeholdt forbehold, således at tilbuddene var ikke-forskriftsmæssige, jf. Udbudslovens § 61, stk. 2. Bekendtgørelse af indgåede kontrakt vedrører således udbuddet med forhandling.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

A03 VVS- og ventialtionsentreprisen

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45330000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen omfatter levering, montering og installationer for fremtidig boligbebyggelse i op til 14 etager. Entreprisen omfatter bl.a. indvendige afløbsinstallationer, vand og varmeinstallationer samt emhætter og ventilationsanlæg. Boligerne udføres med decentral varmvandsproduktion samt decentrale ventilationsanlæg ide enkelte lejligheder.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

A04 Tagdækningsentreprisen

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45260000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen omfatter levering og montering af tagisolering, tagpapdækning, faldsikring, taglem/røgventilation og tagterrasse underlag ved penthouse.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

A05 Tømrerentreprisen

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen omfatter levering og montering af indvendige fibergipsvægge, træbeklædte vægge, trædøre, ståldøre, trægulve på strøer, trægulve på altaner/ tagterrasser, nedhængte system og gipslofter i boliger samt lette ydervægge i penthouse. Levering og montering af træ/alu. vinduer/ facadepartier i ungdomsboliger og familieboliger.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

A06 Smedeentreprisen

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45223210
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen omfatter levering og montering af stål for fremtidig boligbebyggelse i op til 14 etager. Entreprisen omfatter leverance og montage af bærende stålrammer og trapezpladetag for penthouse-etage samt stålbeslagfor altaner. Endvidere indeholdes værn for bl.a. trapper og altaner samt cykelstativer i kælderetagen.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

A07 Inventarentreprisen

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen omfatter levering og montering af køkkeninventar til 62 ungdomsboliger.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

A08 Facadepudsentreprisen

Delkontraktnr.: 8
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45400000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen omfatter levering og montering af let facadesystem med isolering og facadepuds på underlag af betonelementer i op til 13 etager.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

A09 Malerentreprisen

Delkontraktnr.: 9
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45442100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen omfatter behandling af overflader på indvendige gipslofter, betonlofter, fibergipsvægge, betonvægge, træværk og installationer i alle boliger og fællesarealer. Støvbinding af gulve i kælderetagen, trapperum og forbindelsesgang.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

A10 Murerentreprisen

Delkontraktnr.: 10
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45262520
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen omfatter levering og montering undergulve, flisebelægninger og flydemørtel.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

A11 Glas/aluentreprisen

Delkontraktnr.: 11
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44221100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen omfatter levering og montering af glas/alu. facadepartier i tårnboliger mod nord og trapperum i op til 14 etager.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 248-453421
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

A01 El-entreprisen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
15/03/2017
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Thomsen og Fals
Aalborg
Danmark
NUTS-kode: DK05
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 142 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

A02 Elevatorentreprisen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
28/02/2017
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Kone
Herlev
Danmark
NUTS-kode: DK012
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 440 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

A03 VVS- og ventilationsentreprisen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
15/03/2017
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Nørhalne VVS
Vadum
Danmark
NUTS-kode: DK05
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 6 764 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

A04 Tagdækningsentreprisen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
15/03/2017
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Nordjysk Tag
Hjallerup
Danmark
NUTS-kode: DK05
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 515 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

A05 Tømrerentreprisen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
15/03/2017
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Ole Bæk
Nørresundby
Danmark
NUTS-kode: DK05
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 12 980 300.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

A06 Smedeentreprisen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
15/03/2017
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
B&E
Svenstrup J
Danmark
NUTS-kode: DK05
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 794 075.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

A07 Inventarentreprisen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
15/03/2017
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Invita
Aalborg
Danmark
NUTS-kode: DK05
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 546 790.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

A08 Facadepudsentreprisen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
15/03/2017
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Jan Tryk
Frederikshavn
Danmark
NUTS-kode: DK05
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 695 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

A09 Malerentreprisen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
15/03/2017
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Jørn Jeppesens eftf.
Aalborg
Danmark
NUTS-kode: DK05
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 257 096.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

A10 Murerentreprisen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
15/03/2017
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
TLN Byg
Aalborg
Danmark
NUTS-kode: DK05
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 966 730.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

A11 Glas/Alu-entreprisen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
15/03/2017
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
FP Aluglas
Viborg
Danmark
NUTS-kode: DK042
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 494 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Viborg
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over udbud skal indgives inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden.

I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres om opsættende virkning af klagen.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Valby
Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/04/2017

Send til en kollega

0.081