23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 126-256164
Offentliggjort
05.07.2017
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

http://www.middelfart.dk/udbud

Indlevering af tilbud

Til
20.08.2017 Kl. 12:00

Udbyder

Middelfart Kommune

Vindere

Valgt leverandør

(09.12.2017)
Seri Q Sign A/S
Stæremosegårdsvej
5230 Odense M

Vejskilte


Middelfart Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Middelfart Kommune
29189684
Søndergade 65
Middelfart
5500
Danmark
Kontaktperson: Ulla Skovgaard
Telefon: +45 88885099
E-mail: ulla.skovgaard@middelfart.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.middelfart.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.middelfart.dk/udbud
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Vejskilte.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34992200
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

KomUdbud udbyder på vegne af:

Esbjerg Kommune

Fanø Kommune

Fredericia Kommune

Ikast-Brande Kommune

Kolding Kommune

Lemvig Kommune

Middelfart Kommune

Randers Kommune

Silkeborg Kommune

Sønderborg Kommune

Vejle Kommune.

Middelfart Kommune gennemfører udbud på Vejskilte i henhold til Vejreglerne med tilhørende standere og galger mm.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

Esbjerg Kommune

Fanø Kommune

Fredericia Kommune

Ikast-Brande Kommune

Kolding Kommune

Lemvig Kommune

Middelfart Kommune

Randers Kommune

Silkeborg Kommune

Sønderborg Kommune

Vejle Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter samtlige vejskilte, med tilhørende galger og standere, der fremgår af Vejreglerne.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Aftalen omfatter:

Esbjerg Kommune

Fanø Kommune

Fredericia Kommune

Ikast-Brande Kommune

Kolding Kommune

Lemvig Kommune

Middelfart Kommune

Randers Kommune

Silkeborg Kommune

Sønderborg Kommune

Vejle Kommune.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ingen.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/08/2017
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 20/08/2017
Tidspunkt: 12:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

Medio 2021.

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnets Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:www.kful.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41711500
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.fkst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/06/2017

Send til en kollega

0.062