23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 182-372724
Offentliggjort
22.09.2017
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

https://ftp.niras.net

Spørgsmål

Addresse
E-mail: ejh@niras.dk

Anmodning om deltagelse

Til
23.10.2017 Kl. 12:00

Udbyder

Thisted Kommune

Opdateringer

Rettelse
(05.10.2017)

III.1.3)
I stedet for:
1) Beskrivelse af referencer på arkitekt-, landskabsarkitekt- og ingeniørfaglige opgaver, som ansøger har udført inden for de seneste 3 år, indenfor følgende områder:
— Vandaktiviteter
— Friluftsaktiviteter
— Ingeniøropgaver ved vand og/eller havne.
Hver reference skal indeholde oplysninger om:
a) ordregiver/bygherre
b) projektets navn
c) projektets samlede økonomi
d) ansøgers ydelser og honorar i projektet, herunder om projektet er realiseret og
e) beskrivelse af projektet.
Ved »Vandaktiviteter« forstås:
Aktiviteter der som udgangspunkt ikke »normalt« tilbydes i en svømmehal, men aktiviteter der »normalt« udøves i open water (herunder også søer) såsom, (ej udtømmende eller prioriteret liste):
— Surfing
— Standup paddel
— Wakebord
— Vandski
— Kano- og Kajak
— Dykning
— Open Water svømning.
Ved »Friluftsaktiviteter« forstås:
Aktiviteter der som udgangspunkt ikke »normalt« tilbydes i en sportshal, men aktiviteter der »normalt« udøves i den fri natur såsom, (ej udtømmende eller prioriteret liste):
— Triathlon
— Orienteringsløb
— Parkour
— MTB
— Skate.
Der kan vedlægges en seperat referenceliste. Såfremt ansøger, sammen med det udfyldte ESPD, vedlægger en referenceliste, skal der i ESPD være en oplistning af referencerne, der tydeligt refererer til de enkelte referencer i referencelisten.
2) Oplysning om uddannelsesmæssig baggrund og erfaring for de nøglepersoner der skal løse opgaven. Der skal oplyses om nøglemedarbejdernes kompetencer indenfor nedenstående ydelser samt medarbejderens rolle i projektet:
Arkitektur
Landskabsarkitektur og planlægning
Ingeniørmæssig kompetencer indenfor vand- og havnebyggerier
Der kan vedlægges CV'er. Såfremt ansøger, sammen med det udfyldte ESPD, vedlægger CV'er, skal der i ESPD være en oplistning af personerne og deres rolle i projektet, der tydeligt refererer til de enkelte CV'er. CV'er må maksimalt være 2 sider pr. CV.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Det er et krav, at ansøger indenfor de seneste 3 år, har mindst 1 reference vedrørende vandaktiviteter inden for hver er følgende fagligheder:
arkitekt
landskabsarkitekt
ingeniør
Det er et krav, at ansøger inden for de seneste 3 år, her mindst 1 reference vedrørende ingeniørfaglige opgaver ved vand og/eller havne.
Det er et krav at nøglemedarbejderne, der skal udføre opgaven, tilsammen har kompetencer indenfor nedenstående ydelser:
Arkitektur
Landskabsarkitektur og planlægning
Ingeniørmæssig kompetencer indenfor vand- og havnebyggerier.
Læses:
1) Beskrivelse af referencer på arkitekt-, landskabsarkitekt- og ingeniørfaglige opgaver, som ansøger har udført inden for de seneste 5 år, indenfor følgende områder:
— Vandaktiviteter
— Friluftsaktiviteter.
2) Beskrivelse af referencer på ingeniørfaglige opgaver ved vand og/eller havne, som ansøger har udført inden for de seneste 3 år.
Hver reference skal indeholde oplysninger om:
a) ordregiver/bygherre
b) projektets navn
c) projektets samlede økonomi
d) ansøgers ydelser og honorar i projektet, herunder om projektet er realiseret og
e) beskrivelse af projektet.
Ved »Vandaktiviteter« forstås:
Aktiviteter der som udgangspunkt ikke »normalt« tilbydes i en svømmehal, men aktiviteter der »normalt« udøves i open water (herunder også søer) såsom, (ej udtømmende eller prioriteret liste):
— Surfing
— Standup paddel
— Wakebord
— Vandski
— Kano- og Kajak
— Dykning
— Open Water svømning.
Ved »Friluftsaktiviteter« forstås:
Aktiviteter der som udgangspunkt ikke »normalt« tilbydes i en sportshal, men aktiviteter der »normalt« udøves i den fri natur såsom, (ej udtømmende eller prioriteret liste):
— Triathlon
— Orienteringsløb
— Parkour
— MTB
— Skate.
Der kan vedlægges en separat referenceliste. Såfremt ansøger, sammen med det udfyldte ESPD, vedlægger en referenceliste, skal der i ESPD være en oplistning af referencerne, der tydeligt refererer til de enkelte referencer i referencelisten.
3) Oplysning om uddannelsesmæssig baggrund og erfaring for de nøglepersoner der skal løse opgaven. Der skal oplyses om nøglemedarbejdernes kompetencer indenfor nedenstående ydelser samt medarbejderens rolle i projektet:
Arkitektur
Landskabsarkitektur og planlægning
Ingeniørmæssig kompetencer indenfor vand- og havnebyggerier
Der kan vedlægges CV'er. Såfremt ansøger, sammen med det udfyldte ESPD, vedlægger CV'er, skal der i ESPD være en oplistning af personerne og deres rolle i projektet, der tydeligt refererer til de enkelte CV'er. CV'er må maksimalt være 2 sider pr. CV.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Det er et krav, at ansøger indenfor de seneste 5 år, har mindst 1 reference vedrørende vandaktiviteter inden for hver er følgende fagligheder:
arkitekt
landskabsarkitekt
ingeniør.
Det er et krav, at ansøger inden for de seneste 3 år, her mindst 1 reference vedrørende ingeniørfaglige opgaver ved vand og/eller havne.
Det er et krav at nøglemedarbejderne, der skal udføre opgaven, tilsammen har kompetencer indenfor nedenstående ydelser:
Arkitektur
Landskabsarkitektur og planlægning
Ingeniørmæssig kompetencer indenfor vand- og havnebyggerier.

Opdatering
(12.12.2017)

De prækvalificerede:


- Hasløv og Kjærsgaard
- Labland
- Møller og Grønborg
- Spektrum arkitekter
- SLA

Cold Hawaii Inland


Thisted Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Thisted Kommune
Thisted
Danmark
Kontaktperson: Tina Morgen Kristensen
E-mail: tmk@thisted.dk
NUTS-kode: DK041

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.thisted.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://ftp.niras.net
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
NIRAS A/S
Aalborg
Danmark
E-mail: ejh@niras.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.niras.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
NIRAS A/S
Aalborg
Danmark
E-mail: ejh@niras.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.niras.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Cold Hawaii Inland.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Thisted Kommune indbyder interesserede totalrådgivere (ingeniører, arkitekter og landskabsarkitekter) til at indsende anmodning om prækvalifikation for deltagelse i udbuddet om udviklingen af Thy som et nationalt centrum for vand- og friluftsaktiviteter nær vand.

Cold Hawaii er et af landets bedste brands med sine spots langs vestkysten, og der er allerede nu et meget levende og bredt miljø inden for området. Med navnet Cold Hawaii Inland er det visionen, at koble Vesterhavets aktiviteter på tværs af Thy, via Vandet sø, til de mere rolige vande i Limfjorden.

Det vindende tilbud skal bruges til at søge midler til hele eller dele af projektet, for en etapevis udbygning.

Rådgiveraftalen er en rammeaftale, hvor delopgaver igangsættes i takt med at midler realiseres. Det betyder også, aftalen ikke garanterer rådgiveren en vis mængde opgaver.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Totalrådgiveren kan under rammeaftalen tildeles følgende opgaver:

1) For de enkelte lokaliteter, jf. nedenfor:

dispositionstilbud

tilbud

forprojekt (myndighedsprojekt) og

hovedprojekt med fagbeskrivelser for udbud i hoved og/eller fagentrepriser.

2) Designmanual

3) Toilet-, omklædnings- og velfærdsfaciliteter, sauna for vinterbadespots, forsamlings og foreningslokaler, sti- og havnepromenade

Lokaliteter:

Vandet Sø

Øsløs

Amtoft

Thisted

Synopal Havn

Sydhavnen

Søbadet

Dragsbæk

Vilsund

Doverodde.

For yderligere beskrivelse se udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/06/2018
Slut: 31/12/2021
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder betingelserne for prækvalifikation, udvælges de 5 ansøgere, der i lyset af opgaven, har de mest relevante referencer og de bedste og mest relevante kompetencer hos nøglemedarbejdere, der skal udføre opgaven, jf. afsnit III.1.3).

I vurderingen vægtes referencer og nøglemedarbejdernes kompetencer lige.

I vurderingen af referencer vurderes de i henhold til følgende prioritering:

1) Realiserede projekter vedr. vandaktiviteter

2) Realiserede ingeniørfaglige projekter ved vand og/eller havne

3) Realiserede projekter vedr. friluftsaktiviteter

4) Ikke-realiserede projekter vedr. vandaktiviteter

5) Ikke-realiserede projekter vedr. friluftsaktiviteter.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøger skal udfylde Fælles Europæisk Udbudsdokument (ESPD) ved besvarelsen af om ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene samt opfylder minimumskrav vedrørende egnethed.

ESPD er vedlagt som Bilag 01.

ESPD er en XML-fil. Tilbudsgiver skal åbne og udfylde filen elektronisk via ESPD-tjenesten på:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=da

Det er ikke muligt at åbne XML-filen fra andre tjenester eller programmer.

Når ESPD er udfyldt elektronisk, gemmes filen igen i pdf-format, udskrives, underskrives og scannes ind til pdf-format. Pdf-filen med den underskrevne ESPD fremsendes som ansøgning om prækvalifikation.

Bemærk følgende ved udfyldning af ESPD:

Del II og III: Udfyldes

Del IV, B: I punktet Nøgletal anføres egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår, jf. punkt III.1.2)

Del IV, C: Her anføres referencer og uddannelsesmæssig baggrund og erfaring for de nøglepersoner der skal udføre opgaven, jf. punkt III.1.3)

Del V: Udfyldes

Del VI: udfyldes.

Støtter ansøger sig på en anden juridisk enhed, f.eks. underrådgivere, i opfyldelse af minimumskrav vedrørende egnethed, skal der i ansøgningen vedlægges et særskilt udfyldt ESPD for denne anden juridiske enhed.

Såfremt ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. konsortium eller joint venture) skal alle deltagere aflevere særskilt udfyldt ESPD og alle deltagere i sammenslutningen (f.eks. konsortium) skal hæfte solidarisk for kontaktens opfyldelse og der skal udpeges én deltager med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på sammenslutningens vegne.

Såfremt ansøger baserer sig på en anden juridisk enhed, for så vidt angår økonomisk og finansiel kapaciteter det et krav, at denne anden juridiske enhed hæfter solidarisk for opfyldelse af kontrakten sammen med ansøger.

Såfremt ansøger baserer sig på en anden juridisk enhed, for så vidt angår teknisk og faglig kapacitet er det et krav, at denne anden juridiske enhed deltager i opfyldelsen af kontrakten.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Oplysning om ansøgers egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et krav, at ansøger har en positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Beskrivelse af referencer på arkitekt-, landskabsarkitekt- og ingeniørfaglige opgaver, som ansøger har udført inden for de seneste 3 år, indenfor følgende områder:

— Vandaktiviteter

— Friluftsaktiviteter

— Ingeniøropgaver ved vand og/eller havne.

Hver reference skal indeholde oplysninger om:

a) ordregiver/bygherre

b) projektets navn

c) projektets samlede økonomi

d) ansøgers ydelser og honorar i projektet, herunder om projektet er realiseret og

e) beskrivelse af projektet.

Ved »Vandaktiviteter« forstås:

Aktiviteter der som udgangspunkt ikke »normalt« tilbydes i en svømmehal, men aktiviteter der »normalt« udøves i open water (herunder også søer) såsom, (ej udtømmende eller prioriteret liste):

— Surfing

— Standup paddel

— Wakebord

— Vandski

— Kano- og Kajak

— Dykning

— Open Water svømning.

Ved »Friluftsaktiviteter« forstås:

Aktiviteter der som udgangspunkt ikke »normalt« tilbydes i en sportshal, men aktiviteter der »normalt« udøves i den fri natur såsom, (ej udtømmende eller prioriteret liste):

— Triathlon

— Orienteringsløb

— Parkour

— MTB

— Skate.

Der kan vedlægges en seperat referenceliste. Såfremt ansøger, sammen med det udfyldte ESPD, vedlægger en referenceliste, skal der i ESPD være en oplistning af referencerne, der tydeligt refererer til de enkelte referencer i referencelisten.

2) Oplysning om uddannelsesmæssig baggrund og erfaring for de nøglepersoner der skal løse opgaven. Der skal oplyses om nøglemedarbejdernes kompetencer indenfor nedenstående ydelser samt medarbejderens rolle i projektet:

Arkitektur

Landskabsarkitektur og planlægning

Ingeniørmæssig kompetencer indenfor vand- og havnebyggerier

Der kan vedlægges CV'er. Såfremt ansøger, sammen med det udfyldte ESPD, vedlægger CV'er, skal der i ESPD være en oplistning af personerne og deres rolle i projektet, der tydeligt refererer til de enkelte CV'er. CV'er må maksimalt være 2 sider pr. CV.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et krav, at ansøger indenfor de seneste 3 år, har mindst 1 reference vedrørende vandaktiviteter inden for hver er følgende fagligheder:

arkitekt

landskabsarkitekt

ingeniør

Det er et krav, at ansøger inden for de seneste 3 år, her mindst 1 reference vedrørende ingeniørfaglige opgaver ved vand og/eller havne.

Det er et krav at nøglemedarbejderne, der skal udføre opgaven, tilsammen har kompetencer indenfor nedenstående ydelser:

Arkitektur

Landskabsarkitektur og planlægning

Ingeniørmæssig kompetencer indenfor vand- og havnebyggerier.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Fremgår af udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/10/2017
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på:

https://ftp.niras.net

FTP Account/user: JWN-02

FTP Password: fstnpe8h

Spørgsmål i forbindelse med prækvalifikationen stilles på e-mail til ejh@niras.dk. Spørgsmål vil i anonymiseret form blive offentliggjort på ftp-serveren, hvor også udbudsmaterialet er tilgængeligt. Ansøger er selv ansvarlig for at holde sig opdateret på serveren.

Bemærk, at de nøglemedarbejdere der er en del af ansøgningen om prækvalifikation, skal udføre opgaven, såfremt ansøger vinder.

Følgende dokumentation skal fremlægges af den som Thisted Kommune udpeger inden for fristen angivet i udbudsmaterialet.

Udelukkelsesgrunde:

Som bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 og/eller 3 og § 137, stk. 1 nr. 2 fremlægges:

Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1.

Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at ansøgeren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i de i § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1 nr. 2.

Danske tilbudsgivere kan som bevis fremlægge en serviceattest udstedt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel, regnet fra tilbudsfristen udløb.

For udenlandske tilbudsgivere gælder, at såfremt der ikke udstedes de nævnte certifikater eller dokumenter i tilbudsgivers hjemland, kan disse erstattes af en erklæring under ed eller erklæring på tro og love i overensstemmelse med udbudslovens § 153, stk. 2.

Tilbudsgivers egnethed, minimumskrav:

Teknisk og faglig kapacitet:

CV'er for de nøglemedarbejdere, der skal udføre opgaven, og som er oplyst i ESPD, således at det dokumenteres, at nøglemedarbejderne, der skal udføre opgaven, tilsammen har kompetencer indenfor nedenstående ydelser:

— Arkitektur

— Landskabsarkitektur og planlægning

— Ingeniørmæssig kompetencer indenfor vand- og havnebyggerier.

CV'er skal ikke fremlægges såfremt det allerede er fremsendt sammen med ESPD.

Økonomisk og finansiel kapacitet:

Revideret årsregnskab eller revisorattesteret dokument, der indeholder oplysning om tilbudsgivers egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.

Andre juridiske enheder, som tilbudsgiver støtter sig på:

Såfremt tilbudsgiver har baseret sig på en anden juridisk enhed i opfyldelsen af minimumskrav for egnethed vedlægges en erklæring fra denne anden juridiske enhed om, at denne stiller sine ressourcer til rådighed for tilbudsgiver i forbindelse med opgaven.

Denne anden juridiske enhed, som tilbudsgiver har støttet sig på, skal ligeledes fremlægge relevant dokumentation for oplysningerne i denne anden juridiske enheds ESPD-dokument.

Sammenslutning af økonomiske aktører:

Alle deltagere i sammenslutningen skal fremlægge dokumentation for oplysningerne i ESPD.

Der skal desuden vedlægges en erklæring der statuerer, at deltagerne hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse. Erklæringen skal ligeledes indeholde oplysning om hvilken deltager der er udpeget til at indgå aftaler med ordregiver på sammenslutningens vegne.

Honorar for deltagelse i udbuddet:

Vinderen af udbuddet modtager ved kontraktunderskrift et acontobeløb på 250 000 DKK.

De øvrige tilbudsgivere, der afleverer et konditionsmæssigt tilbud, vil hver få udbetalt et vederlag på 125 000 DKK ekskl. moms.

Vederlaget kommer til udbetaling, når bedømmelsesudvalget har afgivet underretning om tildelingsbeslutningen.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Viborg
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager i forbindelse med prækvalifikation skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor der er fremsendt underretning om prækvalifikationsbeslutning.

Klager over udbud skal indgives inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden.

I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres om opsættende virkning af klagen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Valby
Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/09/2017

Send til en kollega

0.147