23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 025-053672
Offentliggjort
06.02.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
08.03.2018 Kl. 11:00

Addresse
Kromann Reumert
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
Kontaktperson: Kristine Stage
Telefon: +45 38774469
E-mail: kls@kromannreumert.com

Udbyder

Danmarks Medie- Og Journalisthøjskole

Vindere

Valgt bygherrerådgiver

(09.05.2018)
Sweco Danmark A/S
Glostrup

Bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af nyt uddannelsesbyggeri i Ørestad Nord


Danmarks Medie- Og Journalisthøjskole

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
31111048
Olof Palmes Allé 11
Aarhus
8200
Danmark
Kontaktperson: Lars Poulsen
E-mail: lp@dmjx.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.dmjx.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.dmjx.dk/om-os/organisation/udbud
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Kromann Reumert
Rådhuspladsen 3
Aarhus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Kristine Stage
Telefon: +45 38774469
E-mail: kls@kromannreumert.com
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kromannreumert.com

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af nyt uddannelsesbyggeri i Ørestad Nord

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71311000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole udbyder hermed en rammeaftale vedr. bygherrerådgivning i forbindelse med nyopførelse af uddannelsesbyggeri i Ørestad Nord. Målet er at skabe et campusområde, som udtrykker, understøtter og skaber rammer for TALENT - INNOVATION - LIVSLANG LÆRING, som er højskolens visionære pejlemærker. Byggeriet forventes opført på en kommende byggegrund syd for DR Byen, ca. 200 meter fra DR Byen Station.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71530000
71240000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

Ørestad Nord.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

DMJX udbyder hermed rammeaftale for bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af nyt uddannelsesbyggeri. Ydelserne omfattet af rammeaftalen er enhver form for bygherrerådgivning - i overensstemmelse med DANSKE ARK og FRI's Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning (2013). Kontrakten vedrører opførelse af et nyt campus på en byggegrund i Ørestad Nord, som DMJX forventer at købe af Udviklingsselskabet By & Havn I/S. Grunden er beliggende syd for DR Byen, ca. 200 meter fra DR Byen Station, ved siden af Nordeas nye domicil. I området findes bl.a. også Københavns Universitets Søndre Campus, IT-universitetet og ungdomsboliger, og DMJX ønsker med placeringen at opnå og bidrage til et attraktivt campusområde, hvor de studerende fra forskellige uddannelsesinstitutioner mødes. Byggeriet forventes at udgøre ca. 7 000 etagemeter, som skal understøtte og skabe rammer for højskolens visionære pejlemærker om TALENT - INNOVATION - LIVSLANG LÆRING.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 19/04/2018
Slut: 01/01/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/03/2018
Tidspunkt: 11:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/03/2018
Tidspunkt: 11:30

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Lov om Klagenævnet for Udbud fastsætter følgende om klagefrister for EU-udbud, som Ordregiver henholder sig til:

Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende, om at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. § 7, stk. 2, nr. 1), i Lov om Klagenævnet for Udbud.

Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i Lov om Klagenævnet for Udbud er overtrådt, når sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud herom.

Klager skal skriftligt informere den ordregivende myndighed om indgivet klage senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud. Klagen skal angive, om den er indgivet i standstill perioden. Hvis klagen ikke indgives i standstill perioden, skal det angives, om der er anmodet om opsættende virkning. Klage skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Vejledning om klage til Klagenævnet for Udbud findes på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside, jf. udbudsbekendtgørelsen afsnit VI.4.1).

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/02/2018

Send til en kollega

0.097