23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 029-062499
Offentliggjort
12.02.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://www.rib-software.dk/

Indlevering af tilbud

Til
13.03.2018 Kl. 10:00

Addresse
https://www.rib-software.dk/

Udbyder

Lejerbo, Horsens

Opdateringer

Annullering
(07.05.2018)

Annullering
(18.06.2018)

Annullering
(17.07.2018)

Udbudsmaterialet kan findes på https://www.rib-software.dk/ (Byggeweb udbud), udbudsnummer TN346914, hvor der henvises til udbudsbetingelserne for nærmere oplysninger om proceduren for tilbudsgivning.
Eventuelle spørgsmål vedrørende udbudsprocessen, eller til udbudsmaterialet, skal fremsendes via udbudsportalens spørgsmål-/svar modul.
Spørgsmål vil ligeledes blive besvaret via udbudsportalens spørgsmål-/svar modul, efterhånden som spørgsmålene indløber.
Sidste frist for fremsættelse af spørgsmål er 8 kalenderdage inden afleveringsfristen, ved udløb af dagens sidste time. Besvarelse af spørgsmål forventes udsendt umiddelbart herefter og senest 6 dage inden afleveringsfristen.

Annullering
(17.07.2018)

Udbudsmaterialet kan findes på https://www.rib-software.dk/ (Byggeweb udbud), udbudsnummer TN346914, hvor der henvises til udbudsbetingelserne for nærmere oplysninger om proceduren for tilbudsgivning.
Eventuelle spørgsmål vedrørende udbudsprocessen, eller til udbudsmaterialet, skal fremsendes via udbudsportalens spørgsmål-/svar modul.
Spørgsmål vil ligeledes blive besvaret via udbudsportalens spørgsmål-/svar modul, efterhånden som spørgsmålene indløber.
Sidste frist for fremsættelse af spørgsmål er 8 kalenderdage inden afleveringsfristen, ved udløb af dagens sidste time. Besvarelse af spørgsmål forventes udsendt umiddelbart herefter og senest 6 dage inden afleveringsfristen.

CASA A/S - Kvickly-grunden, Horsens - Betonelementleverancer og Betonelementmontager til og på blok A, B, C, E og F


Lejerbo, Horsens

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
CASA A/S
29205272
Havnen 5
Horsens
8700
Danmark
Kontaktperson: Jacob Tvede
Telefon: +45 21191734
E-mail: jtv@casa-as.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.casa-as.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Bisgaard|Ejsing ApS
37875538
Rosenkrantzgade 23, 4. sal
Aarhus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Morten Toftegaard Hansen
Telefon: +45 22799149
E-mail: morten@bisgaardejsing.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.bisgaardejsing.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.rib-software.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Totalentreprenør
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

CASA A/S - Kvickly-grunden, Horsens - Betonelementleverancer og Betonelementmontager til og på blok A, B, C, E og F.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Lejerbo, Horsens har indgået aftale med CASA A/S i funktion af delegeret bygherre om projektering og udførelse af nøglefærdigt byggeri omfattende ca. 360 almene ungdoms- og familieboliger på Kvickly-grunden, 8700 Horsens. Lejerbo er som almen boligselskab omfattet af udbudsloven og CASA A/S er som delegeret bygherre dermed forpligtiget til at løfte udbudspligten.

CASA A/S udbyder som totalentreprenør arbejdet på kvickly-grunden i ca. 100 fagentrepriser og leverancer.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

CASA A/S - Kvickly-grunden, Horsens - Betonelementleverancen til Blok A

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45223822
45223500
45262310
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Horsens.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende udbud omfatter betonelementleverancen til blok A. Opstart af projektering forventes påbegyndt primo december 2018. Montageopstart skal forventes påbegyndt primo februar 2019.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 6
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

CASA A/S - Kvickly-grunden, Horsens - Betonelementleverancen til blok B

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45223822
45223500
45262310
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Horsens.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende udbud omfatter betonelementleverancen til blok B. Opstart af projektering forventes påbegyndt primo december 2018. Montageopstart forventes påbegyndt primo februar 2019.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 6
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

CASA A/S - Kvickly-grunden, Horsens - Betonelementleverancen til blok C

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45223822
45223500
45262310
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Horsens.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende udbud omfatter betonelementleverancen til blok C. Opstart af projektering forventes påbegyndt primo oktober. Montageopstart forventes påbegyndt primo december 2018.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 5
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

CASA A/S - Kvickly-grunden, Horsens - Betonelementleverancen til blok E

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45223822
45223500
45262310
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Horsens.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende udbud omfatter betonelementleverancen til blok E. Opstart af projektering forventes påbegyndt ultimo oktober 2018. Montageopstart forventes påbegyndt primo januar 2019.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 6
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

CASA A/S - Kvickly-grunden, Horsens - Betonelementleverancen til blok F

 

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45223822
45223500
45262310
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Horsens.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende udbud omfatter betonelementleverancen til blok F. Projekteringsopstart forventes ultimo oktober 2018. Montageopstart forventes påbegyndt primo januar 2019.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 6
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

CASA A/S - Kvickly-grunden, Horsens - Betonelementmontage af blok A

 

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45223822
45262300
45223500
45262311
45211341
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Horsens.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende udbud omfatter betonelementmontagen af blok A. Montageopstart forventes påbegyndt primo februar 2019.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 3
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

CASA A/S - Kvickly-grunden, Horsens - Betonelementmontage af blok B

 

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45223822
45262300
45223500
45262311
45211341
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Horsens.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende udbud omfatter betonelementmontagen af blok B. Montageopstart forventes påbegyndt primo februar 2019.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 3
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

CASA A/S - Kvickly-grunden, Horsens - Betonelementmontage af blok C

 

Delkontraktnr.: 8
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45223822
45262300
45223500
45262311
45211341
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Horsens.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende udbud omfatter betonelementmontagen af blok C. Montageopstart forventes påbegyndt primo december 2018.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 3
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

CASA A/S - Kvickly-grunden, Horsens - Betonelementmontage af blok E

 

Delkontraktnr.: 9
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45223822
45262300
45223500
45262311
45211341
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Horsens.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende udbud omfatter betonelementmontagen af blok E. Montageopstart forventes påbegyndt primo januar 2019.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 3
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

CASA A/S - Kvickly-grunden, Horsens - Betonelementmontage af blok F

 

Delkontraktnr.: 10
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45223822
45262300
45223500
45262311
45211341
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Horsens.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende udbud omfatter betonelementmontagen af blok F. Montageopstart forventes påbegyndt primo januar 2019.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 3
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal oplyse årlig omsætning og egenkapital for de seneste 3 regnskabsår, samt soliditetsgrad for det seneste regnskabsår. Oplysninger skal indskrives i ESPD-dokumentet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For tilbudsgivere til Betonelementleverancen gælder følgende minimumskrav:

Tilbudsgivers seneste årlige omsætning skal være mindst 50 mio DKK.

Tilbudsgivers seneste opgjorte egenkapital skal være mindst 5 mio DKK.

Tilbudsgivers seneste opgjorte soliditetsgrad skal være mindst 15%.

For tilbudsgivere til Betonelementmontagen gælder følgende minimumskrav:

Tilbudsgivers seneste årlige omsætning skal være mindst 20 mio DKK.

Tilbudsgivers seneste opgjorte egenkapital skal være mindst 1 mio DKK.

Tilbudsgivers seneste opgjorte soliditetsgrad skal være mindst 15%.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgere skal kunne dokumentere mindstekrav til teknisk og faglig kapacitet. Oplysninger skal angives i ESPD-dokumentet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgivere til både Betonelementleverancen og Betonelementmontagen skal som minimum kunne fremlægge 3 referencer fra de seneste 5 år, der vedrører udførelses af tilsvarende betonelementopgaver. Referencer fremlægges ved at indskrive disse i ESPD-dokumentet.

For referencerne ønskes anført en kort beskrivelse af opgaven, udførelsessted, kontraktsum og tidspunkt for udførelse.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Oplysninger om kontraktudførelsesvilkår, betingelser for AB92, klausuler mv., fremgår af udbudsmaterialet, herunder Fællesbetingelserne.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/03/2018
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 13/03/2018
Tidspunkt: 10:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsmaterialet kan findes på https://www.rib-software.dk/ (Byggeweb udbud), udbudsnummer TN346914, hvor der henvises til udbudsbetingelserne for nærmere oplysninger om proceduren for tilbudsgivning.

Eventuelle spørgsmål vedrørende udbudsprocessen, eller til udbudsmaterialet, skal fremsendes via udbudsportalens spørgsmål-/svar modul.

Spørgsmål vil ligeledes blive besvaret via udbudsportalens spørgsmål-/svar modul, efterhånden som spørgsmålene indløber.

Sidste frist for fremsættelse af spørgsmål er 8 kalenderdage inden afleveringsfristen, ved udløb af dagens sidste time. Besvarelse af spørgsmål forventes udsendt umiddelbart herefter og senest 6 dage inden afleveringsfristen.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:https://erhvervstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Ingen
Ingen
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over ikke at blive tildelt kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om at ordregiver har indgået en kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/02/2018

Send til en kollega

0.141