23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 082-183154
Offentliggjort
27.04.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

Addresse
Se links i udbudsteksten

Anmodning om deltagelse

Til
28.05.2018

Addresse
Se links i udbudsteksten

Udbyder

Fonden Danmarks Rostadion og Gladsaxe Kommune

Vindere

Y501 - bygningsentreprisen

(15.11.2018)
Jorton A/S

Y502 - anlægsentreprisen

(15.11.2018)
HedeDanmark A/S

Danmarks Rostadion


Fonden Danmarks Rostadion og Gladsaxe Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Fonden Danmarks Rostadion og Gladsaxe Kommune
Bagsværd Hovedgade 86-90
Bagsværd
2850
Danmark
Telefon: +45 31683100
E-mail: www@danmarksrostadion.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.danmarksrostadion.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.ibinder.dk
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
AART architects A/S
Mariane Thomsens Gade 1c, 9. sal
Aarhus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Martin Gertsen
Telefon: +45 41963511
E-mail: mge@aart.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aart.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.ibinder.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Fonden Danmarks Rostadion / Gladsaxe kommune.
I.5) Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Danmarks Rostadion

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45212200
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Opførelse af nyt Danmarks Rostadion ved Bagsværd sø.

Projektet omfatter opførelse af nyt rocenter, dommertårn, trailcenter samt oplægning af robane.

Fordelt på 4 lokationer langs søbredden etableres desuden forskellige broer og opholdsanlæg.

Projektet er opdelt på følgende entrepriser:

Y501 Bygningsentreprisen - storentreprise.

Y502 Anlægsentreprisen - storentreprise.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 85 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Y501 Bygningsentreprisen - storentreprise

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45212200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

 

Danmarks Rostadion,

Skovalléen 40, 2880 Bagsværd.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Y501 Bygningsentreprise.

Entreprisen omfatter alle fagdiscipliner i forbindelse med bygninger, herunder også byggeplads.

Omfanget er nærmere defineret i udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Økonomisk og finansiel kapacitet:

— Omsætning,

— Egenkapital,

— Soliditetsgrad.

Teknisk og faglig kapacitet:

— Referencer.

Der henvises til udbudsmaterialets dokument, 'DKR_B01.04_C08.01_Udbudsbetingelser' for detaljeret kravopstilling.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Adgang til udbudsmaterialet gives via dette link: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=cyspnblbkp

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Y502 Anlægsentreprisen - storentreprise

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45212200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

 

Danmarks Rostadion.

Skovalléen 40, 2880 Bagsværd.

Desuden skal der udføres anlægsarbejder på 3 yderligere lokationer langs Bagsværd Sø.

Nærmere oplysninger fremgår af udbudsmaterialet.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Y502 Anlægsentreprisen - storentreprise.

Entreprisen omfatter alle fagdiscipliner i forbindelse med anlæg, herunder også byggeplads.

Omfanget er nærmere defineret i udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 35 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Økonomisk og finansiel kapacitet:

— Omsætning,

— Egenkapital,

— Soliditetsgrad.

Teknisk og faglig kapacitet:

— Referencer.

Der henvises til udbudsmaterialets dokument, 'DKR_B01.04_C08.01_Udbudsbetingelser' for detaljeret kravopstilling.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Adgang til udbudsmaterialet gives via dette link: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=hvvdzjxhgg

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/05/2018
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 04/06/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Bygherre forpligter sig ikke til at indgå kontrakt.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Der henvises til Klagenævnet for Udbud. Se nedenstående.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:www.naevneneshus.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/04/2018

Send til en kollega

0.115