23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 085-190914
Offentliggjort
03.05.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
01.06.2018 Kl. 12:00

Udbyder

Assens Spildevand A/S

Transportsystem Gummerup-Assens


Assens Spildevand A/S

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Assens Spildevand A/S
32141277
Skovvej 2B
Assens
5610
Danmark
Kontaktperson: Marie Heebøll
E-mail: mhe@assensforsyning.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.assensforsyning.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Spildevandstransportsystem

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Transportsystem Gummerup-Assens

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45232420
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Bygge og anlæg for etablering af afskærende system til transport af spildevand i Assens Spildevands Forsyningsområde.

Projektet har til formål at centralisere spildevandsrensning på et nyt renseanlæg i Assens.

Centraliseringen indebærer totalt set at 8 renseanlæg nedlægges og erstattes af et transportsystem samt bassinanlæg. Nærværende udbud er første etape og omfatter afskæring af 3 renseanlæg (Assens, Gummerup og Å Strand). Udover afskæringen af Assens, Gummerup og Å Strand skal der også etableres en del af udløbsledningen fra det nye renseanlæg til den eksisterende udløbsledning fra Assens renseanlæg.

Desuden omfatter projektet en option ang. transport af spildevand fra Kerry (virksomhed i Glamsbjerg) til det nye renseanlæg i Assens i en separat ledning.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45232411
45232431
45232400
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Assens Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Bygge og anlæg for etablering af afskærende system til transport af spildevand i Assens Spildevands Forsyningsområde.

Projektet har til formål at centralisere spildevandsrensning på et nyt renseanlæg i Assens.

Centraliseringen indebærer totalt set at 8 renseanlæg nedlægges og erstattes af et transportsystem samt bassinanlæg. Nærværende udbud er første etape og omfatter afskæring af 3 renseanlæg (Assens, Gummerup og Å Strand). Udover afskæringen af Assens, Gummerup og Å Strand skal der også etableres en del af udløbsledningen fra det nye renseanlæg til den eksisterende udløbsledning fra Assens renseanlæg.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 16/10/2018
Slut: 01/11/2020
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: ja
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Etablering af selvstændig trykledning fra virksomheden Kerry i Glamsbjerg til nyt renseanlæg i Assens, inkl. pumpestationer.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Oplysninger og formalier, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt fremgår af udbudsmaterialet, der er offentligt tilgængeligt via: www.rib-software.dk/udbudsportal/

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/06/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 11/06/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: www.klfu.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/05/2018

Send til en kollega

0.094