23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 087-194798
Offentliggjort
05.05.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

https://www.rib-software.dk

Anmodning om deltagelse

Til
11.06.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://www.rib-software.dk

Udbyder

Boligforeningen Ringgården

Vindere

Valgt totalentrepriseteam

(05.12.2018)
CASA samt Arkitema Architects og rådgivende ingeniører SlothMøller
Havnen 5
8700 Horsens

Totalentreprisekontrakt i udbud med forhandling - renovering af 232 boliger og 90 nye tagboliger i Aarhus Vest


Boligforeningen Ringgården

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Boligforeningen Ringgården
41905018
Dybedalen 1A
Aarhus V
8210
Danmark
Kontaktperson: Holger L. Jørgensen
Telefon: +45 88303074
E-mail: hlj@bf-ringgaarden.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.bf-ringgaarden.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
D.A.I. A/S
16276782
Holmstrupgaardvej 20A
Brabrand
8220
Danmark
Kontaktperson: Jannik Madsen
Telefon: +45 87346600
E-mail: jma@dai.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://dai.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Totalentreprisekontrakt i udbud med forhandling - Boligforeningen Ringgården - renovering af 232 boliger og 90 nye tagboliger i Aarhus Vest

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Boligforeningen Ringgården indbyder hermed interesserede bydende til at ansøge om prækvalifikation vedr. totalentreprise i Aarhus Vest afd. 21 i forbindelse med renovering af 232 almene boliger i 8 blokke opført 1970-1973.

Renoveringen er støttet af Landsbyggefonden og omfatter bl.a. etablering af tilgængelighed i 64 boliger (8 opgange med elevatorer), samt ombygning i 12 boliger i parterre.

Desuden renovering af de eksisterende pudsede facader/gavle, nye vinduer/døre/partier, nye køkkener og baderum, diverse nye VVS installationer i alle boliger.

Diverse ændringer ved altaner, herunder isolering ved altanvanger.

Endelig etableres 90 nye, almene ungdomsboliger på tagene.

Der foreligger skitseforslag til både renovering og nybyggeri.

Arbejdet udbydes som totalentreprise i begrænset udbud med forhandling.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 193 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71300000
71400000
71000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Rydevænget 105-131 og Fjældevænget 114-136, 8210 Aarhus V.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Bygge- og anlægsarbejderne udbydes som udbud med forhandling med forudgående prækvalifikation i henhold til Udbudslovens § § 61-66.

Forhandlingsforløbet forventes gennemført med en fase, hvor de prækvalificerede tilbudsgivere gives adgang til - efter aflevering af det indledende tilbud - at afgive ét revideret, endeligt tilbud, som nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

For at få adgang til det samlede udbudsmateriale skal ansøger anvende nedenstående link:

https://www.rib-software.dk - udbudsweb sag nr. TN354276A

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 193 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 32
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Fremgår af udbudsmaterialet.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: Forberedelser til det EU støttede projekt "READY" kan indgå.
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Krav til bl.a. sikkerhedsstillelse og garanti, ordregivers krav om arbejds- og sociale klausuler, samt øvrige vilkår fremgår af udbudsmaterialet – herunder udkast til totalentreprisekontrakt og tilføjelser til ABT 93.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/06/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 22/06/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Der vil blive anvendt følgende tildelingsmodel:

- Ved renoveringen arbejdes med targetpris,

- Ved tagboligerne arbejdes med fast pris.

Tildelingskriterier renoveringen:

- Pris: Vægtes 35%,

- Arkitektur: Vægtes 35%,

- Totaløkonomi: Vægtes 15%,

- Tid & planlægning: Vægtes 15%.

Tildelingskriterier tagboligerne:

- Arkitektur: Vægtes 50%,

- Totaløkonomi: Vægtes 25 %.

- Tid & planlægning: Vægtes 25%.

Samlet set vægter renoveringen 2/3 og tagboligerne 1/3.

Det fremgår præcist af udbudsmaterialet, hvorledes pointgivningen sker.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. lovens § 2, stk. 1, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-Tidende.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/05/2018

Send til en kollega

0.126